Start / Produkter / Bioteknik / Alcohol Fermentation Monitor
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Alcohol Fermentation Monitor

Alcohol Fermentation monitor (AFM) är ett robust system för parallell odling i laboratorieskala. AFM möjliggör noggranna jämförelser av koldioxidomvanlingen (carbon conversion rate) i sex parallella anaeroba odlingar.

Mätning av mängden producerad koldioxid i en fermentationsprocess under kontrollerade förhållanden är en tillförlitlig jämförelsemetod som har visat sig mycket användbar inom alla industier som arbetar med anaerob fermentation. Eftersom koldioxidproduktionen är stökiometrisk kopplad till konvertering av kolkällan kan man få ut mycket användbara metaboliska data.

AFM möjliggör noggrann mätning av koldioxidprocessen i sex parallella fermentationer samtidigt som den är mycket enkel att använda och underhålla.

Features

 • Mycket användarvänligt instrument för att studera anaerob metabolisk aktivitet vid alkoholproduktion
 • 6 oberoende jästfermentationer kan utföras samtidigt
 • Omrörarhastighet och temperatur kan programmeras individuellt för varje flaska
 • Noggranna jämförelser av koldioxidomvandling och utbuten under olika förhållanden som temperatur, stam, kolkälla eller medium.
 • Mycket enklare att använda och rengöra än vanliga fermentorsystem
 • Användarvänlig PC-mjukvara för kontroll och dataanalys
 • Automatisk generering för avancerade rapporter innehållande alla mätdata, dataanalystabeller och grafer
 • Starka magnetiska omrörare som även klarar mycket viskösa medier
 • Genererar välrdefulla data för FoU och kvalitetskontroll inom alla områden rörande jästforskning och bioetanolproduktion

Applikationer

 • Mätning av koldioxidomvandling och utbyten vid produktion av biobränslen från lignocellullosahydrolysat
 • Testa och jämföra olika jäststammar eller olika substrat
 • Kvalitetskontroll av kommersiell jäst
 • Kvalitetskontroll av olika substrat Konvertering av vört till öl
 • Konvertering av druvsaft till vin
 • Studier av alkoholtolerans och toxicitet
 • Industriell och akademisk forskning på jäst och bioetanol/ biobutanolproduktion

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se