Start / Produkter / Kyl, frys, is och LN2 / Isothermalfrys /LN2
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Isothermalfrys

CBS är ett privatägt amerikanskt företag som specialiserat sig på utveckling och tillverkning av kryoförvaringsystem.

Historia

I över 100 år har kryoförvaring varit synonymt med att förvaringen sker i flytande kväve.  Samtidigt har det ökande antalet smittsamma sjukdomar lett till att man på senare år har tittat mer på att förvaring bör ske i gasfas av flytande kväve.
Då utveckling av tekniken, media och tillsatser har bidragit till att öka viabiliteten har ändringen i att förvara i gasfas lett till ytterligare ett problem - temperaturgradienten har ökat markant vilket i sin tur bidragit med en reducering av viabiliteten.

Lösningen

Som ett resultat av ovan beskrivning har nya Europadirektiv framtagits där vikten av att ha en liten gradient men fortfarande en helt torr förvaring påpekas. Detta har inneburit att skiftning mot denna nya teknik av -190C torrförvaringsfrysar. Denna kryofrys har speciellt designats för torr förvaring i -190C med en mycket liten gradient

          Vanligt kryokärl                          Vanligt kryokärl  i gasfas                      Nya -190C Isothermalfrys

 

Jämförelse mellan CBS Isothermalfrys, kryokärl i gasfas och mekaniska frys

fördel 
nackdel 

Isothermalfrysar
CBS

Kryokärl   

Mekaniska frysar
(-152ºC)

Kontaminationsrisk   

 

Säkerhet   

Temperaturhomogenitet i hela kammaren  

Garanterat lägre än -170ºC

Servicekostnad / Tillgänglighet 

Ljudnivå

Värmeavgivning

Platsbehov

Liten miljöpåverkan

 

För broschyrer och mer information, se under rubrikerna Isothermalfrys och Inredning.

Opens external link in new windowSe en film om CBS

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se