Start / Produkter / Kyl, frys, is och LN2 / Isothermalfrys /LN2 / Isothermalfrys
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Custom Biogenic System - CBS från USA

I CBS Isothermalfrysar sker all förvaring i -190 °C utan någon som helst kontakt med LN2. Denna innovativa och patenterade design säkerställer temperaturer i -190°C området både i toppen, mitten samt botten av kärlet och eliminerar korskontamination genom att proverna har någon kontakt med det flytande kvävet.  Givetvis slipper användare även kontakt med flytande kväve och undviker således stänk  - se mer detaljer nedan:

  • Medical Device Directive 93/42/EEC: 1993 Class IIA
  • Välj mellan 4 modeller med en förvaringskapacitet mellan 9,100 och
    46,500 2ml vialer
  • Frysarna levereras som standard med CBS 2300 kontrollenhet. Den
    sköter om påfyllnad av flytande kväve till inställda nivåer - säker och
    enkel användning
  • Stort urval av insatställ för olika typer av förvaring

Bakgrund

Nedkylning och infrysning av biologiskt material är en komplex process under vilka flera kemiska och fysiologiska steg passeras. Även om biologiskt material kan förvaras på ett flertal sätt är lågtemperaturförvaring (i kryotemperaturer) den enda metoden som minimerar förändring av provmaterialet.

Om vi ser till  att förlänga livstiden kan det generellt sägas att livstiden går från:
1 dag vid 0 °C, till
16 dagar vid –40 °C, till
128 dagar vid –70 °C till
obestämd tid vid –200 °C.

Den viktigaste delen vid lågtemperaturförvaring av biologiskt material är att förvaringen sker så långt ifrån kristalliseringstemperaturen som möjligt. Som exempel kan nämnas att den kritiska temperaturen för levande celler är lägre än -130°C eftersom slutlig stabilitet inte kan uppnås om förvaring sker i varmare temperaturer. För högsta säkerhet skall levande celler förvaras vid flytande kväve (LN2) temperaturer, omkring 190°C, för att säkerställa en tillfredsställande säkerhetsbuffert på 60°C från den kritiska temperaturen.

Tills nyligen har denna säkerhetsbuffert endast kunnat uppnås genom att förvaring sker direkt i LN2. Dock finns det en del risker med att förvara direkt i LN2.

Risker med att förvara direkt i LN2

Korskontaminering

Det har rapporterats om förekomst av kontaminering mellan prover som har förvarats direkt I LN2.

Läckage av LN2 i vialer

Trots att moderna plastvialer har minimerat risken för explosioner under upptining kan dessa ej uteslutas.

Säkerhet

Insatsställ fylda med LN2 blir väldigt tunga att lyfta och måste dräneras innan proverna kan avlägsnas. Detta kan utsätta personer för stänk av LN2.

Alternativ?

Som alternativ till att sänka ner prover i LN2 kan förvaring i LN2-gasfas och mekaniska -150°C frysar användas.
Även fastän de negativa effekterna med hantering av LN2 har eliminerats kvarstår problemet med temperaturbufferten (långt ifrån -190°C). Förutom detta är det även väldigt svårt att i dessa två alternativ uppnå en temperatur på -150°C.

Lösningen

Lösningen idag och i framtiden är Custom Biogenic Systems Isothermalfrysar där all förvaring sker i -190°C utan någon som helst kontakt med LN2.
Denna innovativa och patenterade design säkerställer temperaturer i -190°C området både i toppen, mitten samt botten av kärlet utan att proverna har någon kontakt med flytande kvävet.
Detta uppnås genom att Isothermalfrysarna har flytande kväve i en mantel som omsluter kammaren och när temperaturen väl har stabiliserats påverkas inte gradienten av nivån av LN2 i manteln. Gasfasen av flytande kväve kommer in i kammaren via ventiler vid locket. Detta gör att att temperaturgradienten mellan toppen och botten kan hållas minimal.
I manteln får man även tillgång till en stor inbyggd buffert LN2. Denna buffert gör att temperaturer på lägre än -170ºC kan garanteras i flera dygn vid en eventuell driftstörning. Ett Back-up kärl ser till att manteln alltid är fylld.
Med Isothermalfrysarna minimerar man risken för korskontaminering, eliminerar provernas och personalens utsatthet för LN2 samt att man skapar den viktiga temperaturbufferten mellan förvaringstemperaturen och den kritiska kristalliseringstemperaturen som tidigare bara kunde uppnås genom att sänka ner prover i LN2.

Specifikationer

Standard Isothermalfrys

Modell V1500 V3000 V5000 V5000EH
LN2 (liter) 30 70 93 140
Höjd (mm) 1143 1206 1320 1473
Bredd (mm) 660 393 1219 1219
Djup (mm) 939 1219 1371 1371
Max antal 2.0/1.5 ml kryorör 9100 22100 40300 46500
Max antal 50 ml blodpåsar 343 1120 1936 2208


Isothermalfrys med karusellfunktion och liten öppning i locket

Modell V3000C V3000EHC V5000C V5000EHC
LN2 (liter) 70 89 93 140
Höjd (mm) 1130 1384 1257 1384
Bredd (mm) 939 939 1194 1194
Djup (mm) 1219 1219 1372 1372
Max antal 2.0/1.5 ml kryorör 16800 21000 36400 42000
Max antal 50 ml blodpåsar 852 1136 1722 1968

 

 

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se