Start / Produkter / Kyl, frys, is och LN2 / Kryokärl/LN2
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Långtidsförvaring av provmaterial

Förvaringen kan ske i vätske- eller gasfas och förvaringskärlen kan levereras med automatisk påfyllning och nivåkontroll samt larm. Inredning finns för förvaring i kryorör, strån eller påsar. Läs mer här: The GT Range    The ARPEGE Range    The ESPACE and RCB Range

Transport av provmaterial

Material kan transporteras mellan olika platser i speciella kryokärl där inget flytande kväve kan rinna ut och den låga temperaturen kan bibehållas i flera dagar ända upp till veckor.

Voyageur - Dessa kärl har ett absorberande material i väggarna som suger upp det flytande kvävet. På så sätt kommer inget flytande kväve ut om kärlet tippar eller välter under transporten. Det flytande kvävet kan alltså bara komma ut som gas. Givetvis förutsatt att man inte fyller på mer LN2 än vad kärlet kan absorbera.

    Voyageur2 Voyageur5 Voyageur12 VoyageurPLUS
Absorberingskapacitet (l)   1,75 6,5 10,5 20,6
Vikt tom (kg)   2,4 7,5 11,6 14,2
Diameter (mm)   174 248 308 356
Höjd (mm)   395 550 570 575
Hållbarhetstid (dygn)   7 19 21 5
Antal kanistrar   2 2 2  
Antal rack*         1
Max kapacitet          
0,25 ml strån   220 1040 3280 9840
0,5 ml strån   100 400 1320 4380
1,5/2,0 ml kryorör     84 252 500**
5,0 ml kryorör     42 126 126
*extra utrustning          
** i boxar om 100 kryorör          


Flytande kvävehantering

Påfyllning av flytande kväve till förvaringskärl kan ske manuellt eller automatiskt med hjälp av transportkärl och olika uttagsanordningar som tex tippvagnar, tryckuppbyggnadssystem och slangar.

Kärl för transport av flytande kväve typ AGIL och TR

AGIL är rostfria ståltermosar för mindre mängd flytande kväve (LN2). Perfekt vid behov av LN2 på labbänken. Korklock finns som tillbehör.

Mer information finns i broschyren

TR är större kärl för transport internt av LN2 kortare sträckor.

Den dagliga avdunstningen är given för 20°C, 1013mbar, stationär behållare med tillslutet lock. Till TP kärlen finns ett sortiment av hjulställ med fem hjul och en låsring.

Mer information finns i broschyren.

Uttagning eller uttömning av flytande kväve från transportkärl

Till TR7-TR26 finns ett handtag som fästes runt kärlet. med hjälp av detta handtag kan man säkrare manuellt hälla LN2 från kärlet istället för att försöka balansera kärlet genom att hålla det i botten.

54-NH93266 Tipphandtag till TR7 och TR11

54-NH93077 Tipphandtag till TR21 och TR26

Till TR21, TR26 och TR35 finns det även en tippvagn som man kan fixera kärlet på. Med hjälp av denna vagn tippar man kärlet säkert för att kunna tömma ut mindre mängder LN2.

54-NH946321 Tippvagn för TR21 och TR26

54-NH946322 Tippvagn för TR35

Vill man inte hälla eller tippa LN2 från TR-kärlen kan man använda ett tryckhuvud med en ståndare och en ventil för uttömning av LN2 (DL3). Till denna kan man koppla till kvävegas och på så sätt bygga upp ett tryck i kärlet för att kunna tömma ut LN2. Den andra varianten är att helt enkelt vänta några timmar så bygger kärlet upp ett eget tryck som gör att man kan tömma ut LN2. Dock kan man inte få ut mer LN2 och trycket sjunker till nära 0. Då måste man vänta till trycket byggs upp igen.

54-DL3 Tryckhuvud till TR kärl

Vi rekommenderar istället de kärl som har ett inbyggt tryckhuvud (TP). Där tas automatiskt en mindre mängd LN2 från botten av kärlet och förångas för att sedan släppas in i toppen av kärlet som gas. På så sätt bygger kärlet snabbt upp ett egentryck. TP kärlen finns i tre storlekar och dom passar också utmärkt till att koppla upp som back-up systen till ex lågtemperaturfrysar. De har även en nivåvisning i toppen av kärlet. Observera att dessa kärl inte får transporteras med LN2 inuti med tryckhuvudet isatt.

Den dagliga avdunstningen är given för 20°C, 1013mbar, stationär behållare med tillslutet lock.

Se vidare information i broschyr

Ska man transportera större mängder LN2 med trycksatta kärl rekommenderar vi följande kärl: Broschyr

Personlig säkerhet

Air Liquide har också ett stort sortiment av skyddskläder, handskar, visir samt skyddsglasögon. Olika larm för låg syrehalt finns också.

Beställ en utförligare katalog från oss eller ring oss på Ninolab för rådgivning om er flytande kvävehantering.

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se