Start / Produkter / Mätinstrument / TOC analysatorer
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

TOC-mätare från Beckman Coulter

Beckman Coulter är en ledande tillverkare av TOC-system.

QbD1200 är en standalone TOC-mätare.

ANATEL är online/bänksystem för mätning av TOC, konduktivitet, resistivitet och temperatur i ultrarent vatten.

QbD1200 TOC Analysator för enkla och pålitliga analyser

QbD1200 är optimerad för renvatten, WFI och "cleaning validation" i mätområdet upp till 100 ppm.

Dynamisk slutpunktsbestämning garanterar hundraprocentig oxidation av organiskt kol och fullständigt avlägsnande av oorganiskt kol.

Stor 10.4" pekskärm med guidning av operatören. Ingen PC behövs. Automatisk skalning och spädning. Ett enda reagens för alla analyser. Provväxlare som option med upp till 64 positioner för 40 ml TOC vialer.

Specifikationer:

  • Mätområde: 0.4 - 100 000 ppb
  • Detektionsgräns: 0.4 ppb
  • Precision: mindre än 2% eller 3 ppb (vilket som är störst)
  • Noggrannhet: ±2%
  • Analystid: ca 5 minuter
  • Oxidation: UV + persulfat
  • Tillmötesgår 21 CFR part 11
  • Data export via FTP eller Ethernet
  • Format: PDF eller CSV

                             

ANATEL, On-Line, TOC/konduktivitet/temperatur

PAT700 

TOC-analysatorer med fullständig och noggrann oxidation med UV-ljus för applikationer som kräver USP<643>, EP 2.2.44 och JP60 för TOC och USP<645> och EP 2.2.38 för konduktivitet.

Med systemet OASIS (Onboard Automatic Standards Introduction System) förenklas test av standards och kortar ner tiden för handhavande.

Med hjälp av RFID-kommunikation avgör PAT700 om rätt standard har installerats.

Utgångar/ingångar inkluderar separata utgångar för TOC, temperatur och konduktivitet.

Mätområde: 0.5 – 2000 ppb för kol, 0.05 – 150 uS/cm vid 25 grader.
Vattentemperatur: 5 – 90 grader C. Flödeshastighet: 60 – 300 ml/min.
Kommunikation: 4-20 mA, RS232, Ethernet, USB

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se