Start / Produkter / Värmeblock/Kondensering / CondenSyn
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

CondenSyn – Vattenfri kondensor för ReFlux kondensering

Här kan du besöka Asynts hemsida och se en video om CondenSyn

CondenSyn från Asynt är en ny unik kondensor för effektiv kondensering vid syntetiska reaktioner. CondenSyn är vattenfri och behöver inte vattenkylning. Detta ger en minskad miljöpåverkan och inga kostnader för vattenförbrukning. En kondensor krävs ofta vid synteser och är därför ett viktig verktyg för forskare och kemister. Ofta används en kondensor som kräver vattenkylning och därmed ett konstant vattenflöde. Då detta ger en kostnad för vattenförbrukning och en miljöpåverkan bör en vattenkyld kondensor vara ansluten till en cirkulationskylare.

Med över 30 års erfarenhet av tillverkning av glasvaror för forskningsändamål, har Asynt utvecklat en prisvärd luftkyld kondensor med stor effektiv area som ger en effektiv och säker kondensering. Den robusta konstruktionen är tillverkad med en ny tillverkningsteknik för borosilikatglas. Detta tillsammans med en egenutvecklad hyperbolisk design säkerställer en optimal värmeavledning när ångorna passerar längs kondensorn. CondenSyn har dessutom en unik anti-rullfunktion för att förhindra olyckor om CondenSyn lämnas på laboratoriebänken. CondenSyn är lätt att rengöra och underhålla.

  • Prestandan för CondenSyn är likvärdig Leibig-kondensorer som använder vattenkylning
  • Ingen risk för vattenläckage
  • Då inte vatten används reduceras driftkostnad och miljöpåverkan
  • Enkel montering, visuell kontroll av reflux och lätt att göra ren
  • Lämplig vid användning av vakuum
  • Det unika CondenSyn-konceptet är patenterat och skyddas av European Community Registered Designs

                                                     

Solvent DCM Acetone THF Ethanol Acetonitrile Water* Toluene
bp (°C) 40 56 66 78 82 100 110
oil bath (°C) 50 71 78 100 100 120 125
difference (°C) 10 15 12 22 18 20 15
time (min) 240 360 300 300 300 240 300
%-loss (total)** -0.8% -1.3% -1.4% -0.5% -0.9% -1.6% -0.9%
%-loss per hour -0.2% -0.2% -0.3% -0.1% -0.2% -0.4% -0.2%

 

Det genomsnittliga vattenflödet för en kondensor är 2 liter/minut vilket ger en vattenförbrukning på 2 880 liter per dygn. Med en kostnad på 25:- per m3 vatten ger detta en dygnskostnad på ca 70:-. Räknat på ett års drifttid ger detta en kostnad på 25 000:-. Den initiala kostnaden för CondenSyn sparas alltså snabbt in.

 

Broschyrer

CondenSyn

 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se