Start / Produkter / Vattenrening / Renvattenguide  / Applikationer
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Applikationer - Förslag på lämplig renvattenanläggning

Typ I*

ICPMS

Molekylärbiologiska tekniker

Ultra spåranalys

Rekommenderad vattenrenare:

Chorus

Puralab Ultra

(Båda kräver matning med förbehandlat vatten)

Typ I

Elektrokemi

Elektrofores

GFAAS

IC (jonkromatografi)

Cellodling

Molekylärbiologi

Plantceller

Kvalitativ analys

Rekommenderad vattenanläggning:

Chorus 1

Flex 1 och 2

Flex 3 och 4 (under 10 liter/dag)

Typ II* och Typ II

AAS

Buffert och mediaberedning

Elektrofysiologi

FAAS

Matning till ultrarenare

Diskmaskiner/Sköljning av glasvaror

Generell kemi

Histologi

RIA

ELISA

Provspädning och reagenspreparering

Spektrofotometri

Vattenanalyser

Rekommenderad anläggning för Typ II*-kvalitet:

Chorus 2 med recirkulation

Option R

Purelab Pulse

Purelab 7000

Flex 3 och 4

Rekommenderad anläggning för Typ II-kvalitet:

Chorus 2

Flex 1 och 2

Option S

Typ III

Matning till autoklaver

Matning till ultrarenare

Hydrokultur

Växtkammare

Stabilitetskammare

Ånggeneratorer

Matning till sterilisatorer

Rekommenderad anläggning:

Chorus 3

Purelab 3000

Flex 1 och 2

Flex 3 och 4

Purelab Prima

 

 

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se