Start / Service / Tjänster / Service & avtal
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Skapa trygghet med serviceavtal

Spårbar kalibrering och underhållsservice - nyckeln till säkra mätresultat

I takt med att många företag och laboratorier har kvalitetssäkrat sin verksamhet så märker vi av en ökad förfrågan på tjänster som underhållsservice och kalibrering.

Många kunder väljer i samband med detta att teckna serviceavtal där vi tar över ansvaret för att det beställda arbetet blir utfört vid rätt tidpunkt varje år.

Vi erbjuder olika nivåer av serviceavtal på alla produkter vi säljer. Servicearbetet kan utföras hos dig eller på vår verkstad.

Kalibreringen utförs av utbildade tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar. De mätinstrument som används är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella normer.

Efter kalibreringen/underhållsservicen skrivs det ut ett kalibreringsbevis / serviceprotokoll.

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se