Bioreaktorer från Applikon

Flexibla och smidiga minibioreaktorer MiniBio

Bioreaktorerna i MiniBio-serien (250 mL, 500 mL och 1000 mL totalvolym) representerar en äkta nedskalning av en laboratorie-bioreaktor. MiniBio-reaktorerna har samma flexibilitet som labskalebioreaktorerna och kan anpassas efter processens krav. Den mindre volymen reducerar mediakostnaden och kräver mindre bänkutrymme.

Single use-bioreaktor AppliFlex ST – nu i två volymer, 500 ml och tre liter

AppliFlex ST har precis samma funktionalitet som motsvarande glasbioreaktorer men med single use-kärlets fördelar som snabbare uppstart, enklare handhavande (ingen autoklavering) och minskad risk för korskontamination.
AppliFlex ST ger också större flexibilitet eftersom den 3D-printade topplattan kan designas för din specifika process (detta inkluderar även designen av impellern). En 15-litersversion är under utveckling och kommer att introduceras under 2020.

Produkter

Läs mer om våra Bioreaktorer / Fermentorer

Applikon

Kontakt

Kåre Rodmalm
kro@ninolab.se
08-590 962 14

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email