Cellräkning och Cellanalys

Automatisk online-provtagning från Flownamics

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument.
Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer. Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika SCADA-system.
Tillsammans med en uppsättning parallella minibioreaktorer från Applikon (t.ex. den nya 500 ml single use-bioreaktorn Appliflex ST) kan Seg-Flow erbjuda en komplett automatiserad arbetsstation för processutveckling/ screening.”

Flownamics_logo

Kontakt

Kåre Rodmalm
kro@ninolab.se
08-590 962 14

Cedex Hi-Res från Roche

Tar upp till 20 stycken 0,3 ml prov i rack för provkoppar.
Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som skannas av en kamera.
Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11-certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.

5142666

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Mer från Flownamics – Riskfri provtagning

Riskfri provtagning från bioprocesser med steriliserbara 0,2μm filter. Flownamics® har utvecklat FISP®, en provtagningsprobe som kan ta ut sterila, cellfria prover från fermentorer och bioreaktorer. FISP® möjliggör direkt online-överföring av prov till en mängd analysatorer, såsom biokemi och HPLC-system, samt insamling för off-line-analys. FISP® är en liten, rörformad, steriliserbar rostfri stålbärare som är omgiven av ett rörformat, mikroporöst membran. De finns tillgängliga för 12, 19 och 25 mm portar för användning i laboratorie-, pilot- eller industriell skala.

Appliflex ST single-use bioreaktor

Applikons single use-bioreaktor AppliFlex ST finns nu i två volymer, 500 ml och 3 liter.
AppliFlex ST har precis samma funktionalitet som motsvarande glasbioreaktorer men med single use-kärlets fördelar som snabbare uppstart, enklare handhavande (ingen autoklavering) och minskad risk för korskontamination. AppliFlex ST ger också större flexibilitet eftersom den 3Dprintade topplattan kan designas för din specifika process (detta inkluderar även designen av impellern). En 15-litersversion är under utveckling och kommer att introduceras under 2020.

Applikon

Kontakt

Kåre Rodmalm
kro@ninolab.se
08-590 962 14

Count Star från Ruiyu Biotech

Det digitala mikroskopet Countstar Rigel S2 kombinerar två fluorescenskanaler och bright-field. Det ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och transfektionseffek. De förkonfigurerade analysprotokollen, benämnda BioApps, förenklar analysen och ger ett snabbt svar. BioApps optimeras för analys av primärcellmaterial, perifera blodprover, CAR-T, NK och MSC-celler, som ofta utförs i cellbaserad terapi.

Countstar_logo

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Produkter

Läs mer om våra cellräkning & cellanalys produkter

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email