Har du kontroll på renrummet?

Med partikelräknare från Beckman Coulter och luftprovtagare från EMTEK kontrollerar ni enkelt mängden partiklar och mikrobiologiska föroreningar i ert renrum.

Met One 3400
Partikelräknare
Partikelstorlekar: 0.3-25 um
Luftflöde: 28,3, 50 el. 100 liter/min
Driftstid batteri: upp till 7 timmar Rapportfunktioner för ISO14644 och EU-GMP
PDF-utskrift via USB
Tillmötesgår 21 CFR part 11

Met One HHPC+
Partikelräknare
Modeller med 2 till 6 kanaler
Partikelstorlekar: 0.3-10 um
Luftflöde: 2,83 liter/min
Driftstid batteri: upp till 10 tim
Export av data via USB eller
Ethernet

4684148

Kontakt

Lars Litzén
lli@ninolab.se
08-590 962 00

Produkter

Läs mer om våra mätinstrument

P100
Luftprovtagare
Luftflöde: 28,3 el. 100 liter/min
Lågt D50-värde: hög biologisk effektivitet
Driftstid batteri: upp till 10 tim
Odlingsplattor: standard 90 mm
Dataexport: via USB

V100
Luftprovtagare
Luftflöde: 28.3, 50 el. 100 liter/min
Lågt D50-värde: hög biologisk effektivitet
Odlingsplattor: standard 90 mm
Upp till 4 st provtagare kan anslutas
Provtagare: RAS, R2S (slitsampler) eller RCG (tryckluft)

Emtek_logo

Kontakt

Lars Litzén
lli@ninolab.se
08-590 962 00

Produkter

Läs mer om våra mätinstrument

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email