Tomas Kjelsson

Kontakt

tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Expert på produkter från:

För mer information om de produkter jag ansvarar för kan du se dokumenten nedan

Förvaring av prover i flytande kväve (LN2)

Mekaniska kryofrysar -140 till -150°C

Kontrollerad nedfrysning av provmaterial

Förvaring av prover för IVF

Lyfthjälpmedel till kryo- och lågtemperaturfrysar

Transport och förvaring av flytande kväve (LN2)

Transport av prover i flytande kväve (LN2)

Förvaring av torris/kolsyreis

Rack och rör för provförvaring

Skyddsutrustning

Pumpar för LN2

Blocktermostat / Torrbad

Ultrarenare 18,2 MΩ/cm Typ I & I*

PureSure

Kombianläggningar, Typ II -> I

Omvänd Osmos (RO), Typ III

Centralvattensystem

Vatten till autoanalysatorer

Tankar för renvatten

Jonbytare / Avjoniserare

Läsare för mikroplattor

Tvättare för mikroplattor

Dispensorer för mikroplattor

e-Posta mig direkt!

FAQ

Här finner du svaren på många vanliga frågor!