You are currently viewing Högkvalitativa handskboxar från Mbraun

Högkvalitativa handskboxar från Mbraun

Standardiserade och kundanpassade handskboxsystem samt isolatorer.

Handskboxsystemen ger användaren möjlighet att jobba i en syrefri och/eller fuktfri miljö. Med inerta gaser som omgivande atmosfär är det möjligt att skydda ämnen som oxiderar i kontakt med syre eller fukt. Atmosfären inne i handskboxen filtreras genom HEPA filter, därefter avlägsnas syre och vatten i en regenererbar reningsanläggning innan gasen återcirkuleras till boxen. Handskboxar kan kompletteras eller anpassas helt efter kundens behov och MBrauns tillbehörsprogram ger möjlighet att tillföra nya funktioner. Även en befintlig handskbox kan byggas ut med moduler eller kompletteras för att tillföra ny funktionalitet. Inerta system krävs vid forskning inom områden som kemi, batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.

MBRAUN

Kontakt

Johnny Riise
jri@ninolab.se
08-590 962 08

Produkter

Läs mer om våra handskboxar

MBraun har en mängd utrustningar som kan tillföra mycket speciell funktionalitet och integreras i handskboxens inerta miljö eller i en egen extern miljö utanför boxen.

Spin-coaters: Spin-coating är den enklaste metoden för att tillverka en eller flera lager av film på ett underlag, sk substrat.
MINI-VAP: Metallisk förångning används vid halvledartillverkning och för att tillverka tjockfilmsprodukter som olika sorters metalliserat mönster på glas eller plastfilm.

MBRAUN

Kontakt

Johnny Riise
jri@ninolab.se
08-590 962 08

Produkter

Läs mer om våra handskboxar