Kampanj – Isothermalfrysar – Den säkraste långtidsförvaringen av dina prover

Det finns tre varianter av provförvaring i kallare temperatur än glasomvandlingstemperatur (-137°C): mekaniska -150°C frysar, traditionella kvävekärl med förvaring av prover direkt i det flytande kvävet och kvävekärl med förvaring av proverna i gasfasen av flytande kväve.

Vad skiljer förvaringen åt? Till att börja med så hamnar man farligt nära glasomvandlingstemperaturen med mekaniska frysar. Går dom sönder så handlar det om väldigt kort tid innan temperaturen är varmare än -137°C. Gällande förvaring av proverna i flytande kväve finns en risk för korskontamination. Därför har det numera blivit populärare att förvara proverna i gasfasen istället för direkt i det flytande kvävet. Denna typ av kärl har en plattform med det flytande kvävet under plattformen. Proverna förvaras i gasfasen som bildas ovanför plattformen.

CBS har tagit idén vidare och utvecklat ISOTHERMALFRYSAR, ett system för att förvara proverna helt separerat från det flytande kvävet. Flytande kvävet finns istället i manteln och endast gasen leds in i toppen på kärlets förvaringsutrymme. Detta skapar en omrörning i gasfasen vilket medför att det blir ungefär samma temperatur, -190°C i hela kärlets förvaringsutrymme.
Isothermalfrysar är den enda verkliga torrförvaringen i -190°C på marknaden.

Produkter

Läs mer om vår kryoutrustning

Kampanj-rack på köpet
* Standardrack av aluminium för 2 ml kryorör. Gäller vid köp av isothermalfrys oavsett storlek
CBS_logo

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

CBS september 19

Varför är torrförvaring optimalt?

Säkerhet
Förvaring i flytande kväve kan göra att förvarade provrör krymper. Detta kan i sin tur orsaka att flytande kväve sipprar in i provrören. Vid uppvärmning expandera sedan flytande kvävet vilket kan medföra att provröret kan explodera när kvävet förångas inuti rören. Torr lagring eliminerar detta helt och hålet. Designen av kärlet ger också ökad användarsäkerhet genom att eliminera kontakt med eller stänk av flytande kväve.

Korskontaminering
Studier har visat att virus-, bakterie- och svamppatogener kan överleva efter suspension i flytande kväve. Infekterade prover kan korskontaminera andra prover i samma flytande kryotank. Torr lagring eliminerar risken för korskontaminering helt.

Modeller

Kapacitet

V1500

9 100 kryorör

V3000

22 100 kryorör

V5000

40 500 kryorör

Tabell CBS

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2019-10-31 om inget annat anges. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email
Stäng meny