Julkampanj – Renvatten till laboratoriet

Renvatten till kliniska analysapparater – Medica

Till kliniska analysapparater är det väsentligt att ha en konstant och pålitlig källa av renvatten som uppfyller kriterierna för de standarder som gäller. ELGA har mer än 50 års erfarenhet av att förse kliniska analysapparaer med renvatten. De har fått benämningen Medica och har en kompakt design med inbyggd tank och pump. Hög kvalitet och renhet på de produkter som används i renvattenanläggningarna säkerställer hög bakteriekontroll och optimal renhet samt oavbruten tillgång till renvatten. Medica enheterna har en inbyggd by-pass loop som säkerställer renvatten även i nödsituationer.
Systemen är designade att ge renvatten till kliniska analysatorer mot Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) standard. Tabellen nedan ger en fingervisning om vilken typ av anläggning som rekommenderas. ELGA har dessutom testat sina anläggningar mot olika leverantörers analysapparater och kan därför ge direkta råd och ritningar om hur man rekommenderar att de kopplas ihop.

Elga Medica
Medica

Vi hjälper gärna till med att rekommendera hur anläggningarna skall kunna installeras på bästa sätt samt med service och underhåll på renvattenanläggningarna.

Renvattensystem för laboratoriet – Centra R 200

CENTRA R 200 är en kompakt vattenrenare för att förse hela laboratoriet med renvatten till tappar, diskmaskiner och ultrarenare i ett cirkulerande loopsystem. Centra R 200 producerar ca 200 liter omvänt osmosvatten Typ III i timman och kan kompletteras med jonbytare för att få upp kvaliteten till Typ II eller Typ I.
Enheten har inbyggd tank på 350 liter och en cirkulationspump som är tryckstyrd. När vatten behövs från något av tappställena går pumpen upp i varv för att tillse att rätt mängd vatten finns tillgängligt. En UV-lampa och ett inmonterat bakteriefilter i loopen bibehåller en låg bakterienivå i systemet. Enheten har ett inbyggt saneringsprogram för sanering av Centra och loop.
Loopens längd kan vara upp till 250 meter.

Tekniska fakta:
Producerad vattenmängd ca 200l/h
Flöde i loop ca 35 l /min
Producerad vattenkvalitet Typ III eller Typ II med inbyggd jonbytare och mikrofilter
Allt i ett. – kompakt med minimalt platsbehov:
Höjd 1820mm, bredd 730 mm och djup 890 mm
Ansluts till dricksvatten

Elga Centra R200_2
Medica

Purelab Flex 2

Producerar ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller avjoniserare
Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores, GFAAS, HPLC,
IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys
Producerad vattenmängd: <10 liter/dag
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:

 • Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
 • Organiska ämnen som TOC <5 ppb
 • Bakterier <0.001 EU/ml med installerat Biofilter
30percent rabatt jul
Purelab Flex 2
STORSÄLJARE!

Purelab Flex 3

Producerar ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt från kranvatten till ett förmånligt pris.
Komplett enhet med RO-membran, tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.
Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys.

 • Variabelt tappflöde – från droppvis upp till 2 liter/minut
 • Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt vid tapp
 • Inställbar upptappning av volymer
 • Inbyggd 7 liters tank
 • Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör
30percent rabatt jul
Purelab Flex 3
Purelab Flex 3

Chorus

Chorus 1 – General Science

Producerar ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller avjoniserare
Typiska applikationer: Elektrofores och elektrokemi
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:

 • Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
 • Organiska ämnen som TOC 3-10 ppb
 • Bakterier <1CFU/ml

Chorus 1 – Life Science

Producerar ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller avjoniserare
Typiska applikationer: PCR, preparering av buffert och cellkulturmedier för mammalieceller, IVF, reagenser för molekylärbiologi
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:

 • Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
 • Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
 • Bakterier <0.1CFU/ml
 • Endotoxiner <0.001 EU/ml

Chorus 1 – Analytical Research

Producerar ultrarent vatten Typ I
från RO-vatten eller avjoniserare
Typiska applikationer: HPLC preparering,
blank prover till GC, HPLC, AA,
ICP-MS och andra avancerade analystekniker
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:

 • Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
 • Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
 • Bakterier <0,1CFU/ml
Chorus 1 – General Science
Chorus 1
30percent rabatt jul
ELGA

Kontakt:

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Det finns flera olika standarder om vatten som har publicerats genom åren men de flesta är inte applicerbara för forskningsändamål i laboratoriet. Det bästa måttet har därför ansetts vara en standard som definierar renvatten efter mätbara fysikaliska och kemiska gränser. Till höger visas dessa ”Typer” av renvatten i tabellform:

30percent rabatt jul
ELGA

Kontakt:

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2020-01-30. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Produkter

Läs mer om våra vattenreningsprodukter

Kampanjer

Se alla aktuella kampanjer!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email