You are currently viewing Kryokärl Voyageur

Kryokärl Voyageur

Kryokärl för säker kyltransport av biologiska prover.

Voyageur har en porös massa i väggen som suger upp det flytande kvävet. Eftersom vätskan sugs upp av materialet kan ingen vätska läcka ut om kärlet välter eller tippar under transport. En speciell skyddsbox finns som tillbehör. Den säkerställer att Voyageurkärlet inte skadas under transporten.

Proverna förvaras i gasfasen och temperaturen i kryokärlet kan bibehålls i flera dagar. Perfekt för längre kyltransporter av provmaterial.

AIR_LIQUIDE_logo

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Produkter

Läs mer om vår kryoutrustning