Nya vattenrenare från ELGA

Nu har ELGA vidareutvecklat sin Chorus-serie av vattenrenare med ytterligare två varianter. Dessa är Chorus 1 Complete och Chorus 2+.

Chorus 1 Complete producerar ultrarent vatten Typ I från kranvatten och Chorus 2+ producerar renvatten av kvalitet Typ II.
Enheterna producerar renvatten till en tank på 15, 30, 60 eller 100 liter beroende på behov och recirkulerar sedan även renvattnet genom en jonbytarpack och en UV-lampa för att bibehålla hög renhet vid tappstället.

Med Chorus 2+ finns även möjlighet att använda en EDI-pack istället för en jonbytarpack. EDI är en elektrisk avjonisering som minskar antalet förbrukningsartiklar man behöver använda till enheten under anläggningens livstid.

Elgas Chorus 1-serien består förutom ovan nämnda också av:

Chorus 1 General Science

Chorus 1 General Science
Ultrarent vatten från RO-vatten eller
liknande
Typiska applikationer:
Elektrofores
och elektrokemi
Tapphastighet:
Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 3-10 ppb
• Bakterier <1CFU/ml

Chorus 1 Analytical Research

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande
Typiska applikationer:
HPLC preparering, blank prover till GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra avancerade analystekniker
Tapphastighet:
Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
• Bakterier <0,1CFU/ml

Chorus 1 Life Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande
Typiska applikationer:
PCR, preparering av buffert och cellkulturmedier
för mammalieceller, IVF, reagenser för molekylärbiologi
Tapphastighet:
Upp till 2 liter/minut
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
• Bakterier <0.1CFU/ml
• Endotoxiner <0.001 EU/ml

Produkter

Läs mer om våra produkter för vattenrening

Chorus 1 Complete är bland annat lämplig för arbeten med:

 • Masspektroskopi
 • Molekylärbiologi
 • Elektrokemi
 • Atomspektroskopi
 • Vätskekromatografi
 • Gaskromatografi
 • Immunkemi
 • Spektrofotometri

Generellt laboratoriearbete Chorus 2+ är bland annat lämplig till:

 • Elektrokemi
 • Spektrofotometri
 • Matning till ultrarenare
 • Media-/Buffertpreparering
 • Generell kemi

Produkter

Läs mer om våra produkter för vattenrening

ELGA

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email