You are currently viewing Populära isothermalfrysar från CBS

Populära isothermalfrysar från CBS

Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler konstant frysta vid -190°C.

CBS fördelar:

  • Automatisk påfyllning av flytande kväve
  • Förvaring i gasfasen med automatisk cirkulation av den kalla gasen i innerkammaren förhindrar temperaturgradienter
  • Flytande kväve i väggarna på kärlet och inte bara i botten ger jämnare kyla i kammaren
  • Larmfunktioner och display som visar temp och nivå
  • Bra hållbarhet av kylan i kammaren även vid kortare strömbortfall
  • Handtag på kärlets yttersida och inbyggda hjul gör det enkelt att flytta kärlet vid behov
  • MDD 13485 Class IIA
CBS_logo

Kontakt

Tomas Kjelson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Varför är förvaring i gasfasen optimalt?

Säkerhet
Förvaring i flytande kväve kan göra att förvarade provrör krymper. Detta kan i sin tur orsaka att flytande kväve sipprar in i provrören. Vid uppvärmning expanderar sedan det flytande kvävet vilket kan medföra att provröret kan explodera när kvävet förångas inuti rören.Torr lagring eliminerar detta helt och hållet. Designen av kärlet ger också ökad användarsäkerhet genom att eliminera kontakt med eller stänk av flytande kväve.

Korskontaminering
Studier har visat att virus-, bakterie- och svamppatogener kan överleva efter suspension i flytande kväve. Infekterade prover kan korskontaminera andra prover i samma flytande kryotank. Torr lagring eliminerar risken för korskontaminering helt.