You are currently viewing Produkter för cellodling/cellräkning

Produkter för cellodling/cellräkning

Count Star från Ruiyu Biotech

Det digitala mikroskopet Countstar Rigel S2 kombinerar två fluorescenskanaler och bright-field. Det ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och transfektionseffek. De förkonfigurerade analysprotokollen, benämnda BioApps, förenklar analysen och ger ett snabbt svar. BioApps optimeras för analys av primärcellmaterial, perifera blodprover, CAR-T, NK och MSC-celler, som ofta utförs i cellbaserad terapi.

  • Liten och behändig
  • Ger både bilder och analysresultat
  • Bright field, 4 excitation LEDs och 5 emissionsfilter,
    ger upp till 13 olika fluorescenskombinationer
  • Enkelt handhavande med inbyggd touch screen
  • Använder slides för upp till fem prover
  • Bara 20μl prov behövs per analys
Coutstar_Rigel_IMG
Countstar_logo

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Cedex Hi-Res från Roche

Tar upp till 20 stycken 0,3 ml prov i rack för provkoppar. Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som skannas av en kamera.
Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11-certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.

CEDEX
5142666

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Produkter

Läs mer om våra cellräkning & cellanalys produkter