Mikroskop

Vi har mikroskop för laboratoriebruk, materialanvändning och för hobbybruk. Mikroskopen kan delas in i tre huvudgrupper beroende på vilket objekt man vill studera. 

Frågor som styr vilket typ av mikroskop du skall väla är: Vad är det ni vill titta på? och Vad vill ni se?
Detta är de standardfrågor vi brukar ställa till våra kunder när vi skall hjälpa dem att välja rätt mikroskop till sin applikation. Med hjälp av svaren på dessa frågor kan vi börja guida er rätt. Så tveka inte att höra av er till oss så kan vi hjälpa er att hitta rätt mikroskop för rätt applikation.

Stereomikroskop

Stereomikroskop eller Zoom-mikroskop används för att få en tredimensionell bild av olika objekt. Mikroskopen har ett stort objektfält och tillåter ibland även större arbetsavstånd. Ett stereomikroskop är perfekt för att studera större biologiska prover eller att analysera olika ytor på material samt elektroniska komponenter. De kan även fås sittande på boomar vilket ger stor rörlighet över större ytor. Vanliga förstoringsgrader är en zoom med 8x till 40x.

Rättvända mikroskop

Rättvända mikroskop används när man vill studera material på en genomskinlig yta som t.ex. ett objektglas eftersom ljuset kommer underifrån. Med ett 100x objektiv kan man även studera bakterier och svampsporer. Mikroskopen är också idealiska för att studera olika snitt av biologiska material. Standardmässigt använder man objektiv med förstoringsgraden 10x, 20x, 40x och 100x.

Inverterade mikroskop

Inverterade mikroskop används främst för att titta på celler som växer i cellodlingsflaskor, skålar och rollerflaskor. Ljuset i denna typ av mikroskop kommer ovanifrån. Med faskontrast som tillbehör kan man även se tunna filament på exempelvis levande celler. Standardmässigt använder man objektiv med förstoringsgraden 4x, 10x, 20x och 40x. Ofta har man faskontrast vid större förstoringarna.

Kameror & monitorer

Vi har digitala kameror och monitorer till mikroskopen som tillbehör. Med dessa kan man ta bilder eller filmer på de objekt man vill studera och även visa dem i realtid direkt på monitorer. Det finns mikroskop med inbyggda kameror eller med kameraport. Olika adaptrar som monteras på kameraporten finns för olika fabrikat av kameror.

Stäng meny