Renvatten till kliniska analysapparater

Medica från Elga

Till kliniska analysapparater är det väsentligt att ha en konstant och pålitlig källa av renvatten som uppfyller kriterierna för gällande standarder. ELGA har mer än 50 års erfarenhet av att förse kliniska analysapparater med renvatten.
De anläggningar som används heter Medica och har en kompakt design.
En hög kvalitet på de produkter som används i renvattenanläggningarna säkerställer optimal bakteriekontroll och hög renhet samt oavbruten tillgång till renvatten. Medica enheterna har en inbyggd by-pass loop som säkerställer renvatten även under driftstörningar.
Systemen är designade att ge renvatten till kliniska analysatorer mot Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) standard.
Tabellen nedan ger en fingervisning om vilken typ av anläggning som rekommenderas. ELGA har dessutom testat sina anläggningar mot olika leverantörers analysapparater och kan därför ge råd och riktlinjer om hur man bäst installerar dem tillsammans.

Tabell_img

Vi hjälper gärna till med att rekommendera hur anläggningarna skall kunna installeras på bästa sätt samt med service och underhåll på renvattenanläggningarna.

ELGA

Kontakt

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se
08-590 962 07

Produkter

Läs mer om våra produkter för vattenrening

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post

Dela på print
Dela på email