Rotationsindunstare från Heidolph

Hei-VAP Industrial och Heidoph Distimatic

Hei-VAP Industrial tillhör Heidolphs stora rullindunstare. Perfekt utformade för många olika destillationsprocesser när större volymer krävs.
Från enklare standardindunstning till komplexa destillationsprocesser med både kyla och vakuumkontroll samt automatisk påfyllning när Heidolph Distimatic nyttjas.

Viktiga aspekter gällande säkerhet tillgodoses för både användare och processer under drift.
Bekvämlighet och perfekt funktionalitet ger kostnadsbesparingar som är gemensamma för alla modeller av HEI-VAP serien. Från den lilla processen till den stora.

HEIDOLPH

Kontakt

Johnny Riise
jri@ninolab.se
08-590 962 08

Produkter

Läs mer om våra indunstning produkter

HEI-VAP Bench-top-serien

Rotationsindunstare anpassad för alla lab- och tillverkningsapplikationer.
Heidolph HEI-VAP-serie har en digital display, erbjuder handlyft eller motorlyft och är anpassad för alla applikationer inom vakuumdestillering som kräver fullständig täthet och hög avdunstning. HEI-VAP har en enkel justering av både rotationshastighet och badtemperatur.
Via ”LED ring light” blir det tydligt när en funktion är aktiv.
En mängd olika alternativ och tillval, som kontrollerad kyla, vakuum och automatisk påfyllning, gör Heidolph rotationsindunstare till den bästa lösningen för individuella behov.

Med en XL-kondensator som ökar avdunstningshastigheten med upp till 40% uppnås mycket rena resultat och är därför perfekt vid farmaceutisk eller kemisk rening. Produktgaranti i hela 36 månader!

Hei-VAP-Core-Key-visual

Findenser – Reflux helt utan rinnande vatten

En luftkyld Findenser möjliggör reflux helt utan rinnande vatten. Findenser minimerar risk för översvämning i labbet, eftersom den inte behöver kylas med vatten, och den frigör dessutom ytor som kan användas bättre.
En vattenkyld kondensor förbrukar vanligtvis ca 150 liter/tim, vilket blir 8 400 liter på en vecka. En Findenser förbrukar noll liter vatten! Bra för både miljön och för dig!

Nyheter Arkiv

Se alla nyheter!

Dela denna post