You are currently viewing TwinCool – Säker design från Haier

TwinCool – Säker design från Haier

Haier Biomedical har ett omfattande program av både enklare och mer avancerade lågtemperaturskåp och boxar för stabil frysförvaring ner till -86°C.

I programmet finns även frysar lågtemperaturfrysar med den intelligenta TwinCool tekniken är baserad på två av varandra oberoende kylsystem vardera i stånd att bibehålla -80°C. Kylsystemet ger maximal säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och säkerställer att proverna är fullt skyddade.
TwinCool-fysarna kommer i två storlekar, 578L respektive 728L.

DW-86L728ST
578L
DW-86L728ST
728L

• Smart pekskärm
10-tums pekskärm med modernt användargränssnitt.
Förutom temperaturen och alla säkerhetsfunktioner visas även temperaturgrafer över tid, eventuella larm samt historik på alla data (kan laddas ner via USB). En nyhet är även det inbyggda provhanteringssystemet för precis identifiering av vilka prover som var i frysen. Frysen har även WiFianslutning för övervakning via ex.vis mobiltelefon.

• Maximal provsäkerhet
TwinCool-systemet betyder extra säkerhet. Varje oberoende kylsystem kan bibehålla -80°C separat.

• Snabb infrysning
Snabbt och effektivt infrysning som vanligtvis tar i genomsnitt tre timmar att nå -80°C vid en omgivningstemperatur av +25°C. Detta ger utmärkta återhämtningstider efter dörröppningar.

• Maximal energieffektivitet
TwinCool-systemet drar inte mer än 12 kWh/dag.

• Naturliga köldmedel
Frysarna har naturliga köldmedier (R170 och R290) med ett mycket lågt GWP*-värde jämfört med traditionella CFCköldmedier vilket är mycket bättre ur miljösynpunkt.

• VIP isolering (Vacuum Insulated Panel)
Frysarna har VIP isolering som möjliggör minskade yttermått i förhållande till förvaringskapaciteten. Ett stort plus är också att denna isoleringsmetod bidrar till en lägre energiförbrukning.

*Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med ett högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten än ett med ett lågt GWP värde.

Haier_Logo

Kontakt

info@ninoalb.se
08-590 962 60

Nyhet_logo

Produkter

Läs mer om våra lågtempfrysar

• Smart pekskärm
10-tums pekskärm med modernt användargränssnitt.
Förutom temperaturen och alla säkerhetsfunktioner visas även temperaturgrafer över tid, eventuella larm samt historik på alla data (kan laddas ner via USB). En nyhet är även det inbyggda provhanteringssystemet för precis identifiering av vilka prover som var i frysen. Frysen har även WiFianslutning för övervakning via ex.vis mobiltelefon.

• Maximal provsäkerhet
TwinCool-systemet betyder extra säkerhet. Varje oberoende kylsystem kan bibehålla -80°C separat.

• Snabb infrysning
Snabbt och effektivt infrysning som vanligtvis tar i genomsnitt tre timmar att nå -80°C vid en omgivningstemperatur av +25°C. Detta ger utmärkta återhämtningstider efter dörröppningar.

• Maximal energieffektivitet
TwinCool-systemet drar inte mer än 12 kWh/dag.

• Naturliga köldmedel
Frysarna har naturliga köldmedier (R170 och R290) med ett mycket lågt GWP*-värde jämfört med traditionella CFCköldmedier vilket är mycket bättre ur miljösynpunkt.

• VIP isolering (Vacuum Insulated Panel)
Frysarna har VIP isolering som möjliggör minskade yttermått i förhållande till förvaringskapaciteten. Ett stort plus är också att denna isoleringsmetod bidrar till en lägre energiförbrukning.

*Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med ett högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten än ett med ett lågt GWP värde.

Haier Group, där även Haier Biomedical ingår, är världens största tillverkare av kommersiella kyl- och frysskåp och de är
genom sin goda kvalitet ett prisvärt alternativ till de på marknaden mer etablerade varumärkena för laboratoriefrysar/-
kylskåp. Haier Biomedical grundades 1998 och har idag ett brett program av lågtemperaturskåp och boxar för stabil
frysförvaring ner till -86°C. Frysarna använder endast naturliga kylmedel (HC) och har VIP-isolering. Haier är bland annat
certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.

Haier_Logo

Kontakt

info@ninoalb.se
08-590 962 60

Produkter

Läs mer om våra lågtempfrysar