Vattenrenare för Typ II-vatten till laboratoriet

Purelab Chorus 2+ producerar ett renvatten till en tank samt cirkulerar även tankvattnet tillbaka genom anläggningens filter och UV-lampa för att bibehålla en hög kvalitet.

Purelab Chorus 2+ kan fås i två varianter. Den ena varianten är med traditionella avjoniseringspackar och den andra med EDI-teknik vilket innebär elektrisk avjonisering.

Typiska applikationer:

  • Generella laboratoriearbeten inom kemi
  • Spädningar av lösningar/buffertar
  • Elektrokemi
  • Spektofotometri
  • Matning till vattenrenare för ultrarent vatten Typ I

Tankar på 15, 30, 60 och 100 liter finns att tillgå till Purelab Chorus 2+.

Kampanj_25
Rabatten gäller på listpriset för Chorus 2+ med tank

Producerad vattenmängd:
10 l/h eller 20 l/h med möjlighet att senare uppgradera 10 l/h till 20 l/h.

Tapphastighet:
Upp till 1,5 l/min. Fler tappar kan monteras till Purelab Chorus 2+.

Producerad vattenkvalitet:
Joner 1 till >15MOhm-cm
TOC <30ppb
Bakterier <0,1CFU/ml med inmonterat point-of-use bakteriefilter

ELGA

Kontakt:

Andrea Rossi
aro@ninolab.se
08-590 962 13

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2022-08-31 om inget annat anges. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Produkter

Läs mer om våra vattenreningsprodukter

Kampanjer

Se alla aktuella kampanjer!

Dela denna post