Start / Produkter / LAF-bänkar & Renrum / Partikelräknare
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

Partikelräknare från Beckman Coulter

Beckman Coulter är en ledande tillverkare av  partikelräknare för kontaminationskontroll i renrum, rena zoner och vätskor.

MET ONE är en serie av partikelräknare för kontroll och övervakning av partikelmängd i luft.
MET ONE finns som små handburna partikelräknare till stora FMS-system.

Produktserien HIAC innefattar partikelräknare för vätskor. Tillverkningen sker i USA.

MET ONE - Handhållen partikelräknare för luftburna partiklar

HHPC+

Handhållen partikelräknare som endast väger 0,68 kg. Med en stor 3,5" färgdisplay och intutiv navigering blir HHPC+ mycket lätt att använda. Kalibrering enligt ISO 21501-4.
Batteridrift 10 timmar vid normal användning eller 5,5 timmar vid kontinuerlig mätning.

HHPC+ finns i 3 modeller, HHPC2+, HHPC3+ och HHPC6+.

  • HHPC2+ erbjuder 2 kanaler för partikelstorlekarna 0.5; 1.0; 2.0 eller 5.0 um.
  • HHPC3+ erbjuder 3 kanaler för partikelstorlekar 0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0 och 10 um.
  • HHPC6+ erbjuder 6 kanaler för partikelstorlekarna  0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0 och 10 um.

MET ONE 3400-serien

En portabel partikelräknare som finns för räkning av partikelstorlekarna 0,1; 0,3; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 och 25,0 um med luftflöde 28,3; 50 eller 100 liter/minut. Provuppsamlingstid: 1 s till 24 tim. Nät- eller batteridrift.

Kommunikation: RS232/485, trådlös, ethernet och USB. Levereras med testverionen av mjukvaran PortAll. MetOne 3400 och PortAll tillmötesgår 21 CFR part 11. Kalibrering enligt ISO 21501-4.

Kontinuerlig bevakning av renrum

enVigilLite är en PC-mjukvara för kontinuerlig bavakning av renrum. För anslutning av upp till 20 stycken MET ONE partikelräknare (6000/7000/3400).

160 analoga/digitala ingångar för andra sensorer för exempelvis diff. tryck, temperatur och luftflöde. Trendvisning av aktuella och historiska data, vakuumkontroll, start/stopp av partikelräkanare, audit trail m.m.

Inklusive dokument för IQ/OQ.

Met One 6000

En fjärrstyrd partikelräknare för kontinuerlig mätning av partikelstorlekarna 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 5,0 och 10,0 um med flödeshastigheterna 2,83 eller 28,3 liter/min. 

Stöder ISO21501.

Lätt att integrera i FMS-system med multipel kommunikation: Analog/Ethernet 4-20 mA, RS-232/485.

LED-lampa för status som alarm, fel på sensor m.m.

MET ONE 6000P

Fjärrstyrd partikelräknare med inbyggd pump.

2 eller 4 kanaler: 2 kanaler: 0,5 och 5 um. 4 kanaler: 0,5; 1,0; 5,0 och 10 um.

Luftflöde: 28,3 liter/minut

Kommunikation: 4-20 mA eller Ethernet.

LED-lampa för status som alarm, fel på sensor m.m.

MET ONE 7000

Ännu en fjärrstyrd partikelräknare för kontinuerlig mätning av partikelstorlekarna 0,3; 0,5; 1,0; 5,0 och 10,0 um.

2 eller 4 kanaler.

Luftflöde 2,83 eller 28,3 liter/min.

Stöder ISO21501

Lätt att interagera i FMS-system med multipel kommunikation: Ethernet, RS-485 och 4-20 mA.

VHP-tolerant optik. Tvättbart hölje. Stänkskyddad.

Utformad för att möta kraven för aseptisk och steril produktion inom läkemedelsindustrin.

LED-lampa för status som alarm, fel på sensor m.m.

Programvara

PortAll är en Windowsbaserad PC-mjukvara för datauppsamling, trenddiagram, export till Excel m.m., gjord för MET ONE 3400-serien.

Tillmötesgår CFR21 part 11.

 

 

HIAC – Partikelräknare för partiklar i vätska

HIAC 9703+

Beprövad partikelräknare, med låg dödvolym och design för att användas i LAF-bänk, för vätskeburna partiklar i storleksområde 1,3 till 400 um.

Flödeshastigheten är i intervallet 25-100 ml/min där aktuellt flöde bestäms av sensorns flödeshastighet.

Gräns för viskositet <20 cp.

Levereras med PC-mjukvaran PharmSpec Version 3 som tillmötesgår CFR21 part 11.

"Key compendial tests" från USA, Europa, japan och Korea är tillgängliga

.

HIAC 8011+ – Partikelräknare för olja

Partikelräknare för partiklar i olja i storleksområdet 0,5 till 600 um.

Provupptagning via tryck reducerar påverkan av bubblor.

Flödeshastighet 10-100 ml/min där aktuellt flöde bestäms av sensorn.

Viskositetsområde 1-425 cst.

Resultatsutskrifter enligt iSO, NAS, SAE, GOST, DOD och ASTM.

Kalibreringsservice

Ninolab har i över 25 år utfört certifierad kailbrering på partikelräknare från MET ONE och HIAC. Denna service utförs på plats hos er eller på vår serviceavdelning i Upplands Väsby. Kalibreringen utförs av våra fabriksutbildade tekniker med spårbara partikelstandarder och certifierade instrument.

 

 

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se