Autoklaver

Ninolab erbjuder service och serviceavtal på alla våra autoklaver.
Vi erbjuder serviceavtal med 1 respektive 2 årliga besök beroende på hur mycket autoklaverna används.

Kontraktet omfattar förebyggande underhåll i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Kontroller av bla. temperatur, tryck och att övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Våra tekniker utbildas löpande hos tillverkarna – de har specialverktyg, certifierad mätutrustning och använder reservdelar i original.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inkl. funktionskontroller och rengöring
  • Kontroll av förslitningsdelar enligt tillverkarens rekommendationer
  • Kontroll av temperatur och tryck med dataloggar, i en punkt i kammaren
  • Provkörning av ett program

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra autoklaver