Siktning

Retsch har ett stort sortiment av siktskakapparater, eller siktskakar, som man också säger.
De olika storlekarna baserar sig på analyssiktarnas storlek (diameter) samt mängd och storlek på det material som skall analyseras på partikelstorlek.

Sortimentet sträcker sig från siktskakapparater för placering på bord till större golvstående modeller.
De olika modellerna omfattar luftstrålesiktning och siktutrustning med orbital rörelse, den s k TAP sikten med en hammardel som slår ovanpå siktstapeln samt den numera mest förekommande siktskakapparaten med tredimensionell (eller 3-D) rörelse

Skaksiktning, siktskakapparat

3-dimensionell skaksiktning, bordsstående och golvstående siktskakapparat

Lämplig för partikelstorlek mellan 20 um och 120 mm (beroende på storlekoch analyssiktstyp).
3-dimensionell siktning sker med en kasströrelse I både vertikalplanet och horisontalplanet. Genom att vibrera med en något snurrande rörelse kastas materialet på analyssiktarna inte endast upp och ned I en rak rörelse utan sprids även ut på siktdäcket. Detta medför att materialet får en chans att passera analyssikten och ner till nästkommande nivå. Siktskakarna finns I olika storlek med avseende på den storlek av analyssiktarna som ska användas (mellan 100 mm och upp till 450 mm diameter).

Luftstrålesiktning, Air Jet-siktning

Bordsstående siktapparat som använder sig av en luftstråle för att fördela och kasta materialet så att det kan ta sig igenom analyssikten.

Luftstrålesiktning sker med endast en analyssikt åt gången och de mindre partiklarna (som passerar analyssikten) kan antingen förkastas till industridammsugaren som driver sikteapparaten alternativt samlas upp efter analyssikten genom användande av en sk cyklon. Denna typ av siktning är framförallt lämpligt för partikelstorlek ner till mycket fint material som t ex 10 um – ca 4 mm eller I de fall att man har problem med att materialet lätt blir statiskt och svårt att analysera med en siktskakapparat.

Skaksiktning, TAP-siktning

Horisontell cirkulär rörelse med lätta slag (tapping) ovanpå siktstapeln

En äldre siktteknik som fortfarande förekommer I speciella standarder, speciellt inom materialforsning.
Siktstapeln placeras I en ljudisolerande låda och roterar med en fast rotationshastighet samtidigt som en kläpp slår ovanpå siktstaplen för att skaka ner materialet till nästa siktnivå. Lämplig för partikelstorleksområde av 20 um – 25 mm

Horisontell skaksiktning, orbitalskakning

En siktskakteknik som lämpar sig väl för långa (spagettiformade) produkter och produkter som är flata med story ta – där man vill undvika att de ställer sig på högkant och kommer ner till nästa analyssiktnivå. Storleksområde 45um – 63 mm och lämpar sig för de allra felsta typer av analyssiktar.