Handskbox

Handskbox-system när det krävs en förändrad atmosfär – MBraun erbjuder ett brett sortiment av både standardiserade och kundanpassade handskbox-system samt isolatorer. De byggs i stål eller plast. Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en syrefri och/eller fuktfri miljö. Med inerta gaser som omgivande atmosfär är det möjligt att skydda ämnen som oxiderar i kontakt med syre eller fukt.
Atmosfären inne i handskboxen filtreras genom HEPA filter, därefter avlägsnas syre och vatten i en regenererbar reningsanläggning innan gasen återcirkuleras till boxen.
Handskboxar och anaerobboxar kan kompletteras eller anpassas helt efter kundens behov och MBrauns tillbehörsprogram ger möjlighet att tillföra nya funktioner. Även en befintlig handskbox kan byggas ut med moduler eller kompletteras för att tillföra ny funktionalitet.
Olika modeller av MBrauns handskboxar nyttjas ofta av Universitets- och industrilab. Inerta system krävs vid forskning inom områden som kemi, batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.