Blodkyl och plasmafrys

Blodkylar (även kallade blodbankskåp) och plasmafrysar är viktiga inom medicinsk forskning och sjukvården för att kunna lagra blodkomponenter och plasmaprodukter på ett säkert sätt. Dessa kylar och frysar är avsedda att hålla en optimal temperatur för att bevara blodets integritet och bibehålla dess terapeutiska egenskaper.

Plasmafrysar, som ofta arbetar vid temperaturer ned till -40°C eller lägre, används för att frysa och lagra blodplasma, vilket är oumbärligt för medicinsk behandling och transfusion. Deras tillförlitlighet och precision är avgörande för att säkerställa tillgång och kvalitet på livräddande blodprodukter och plasma för patientvård och medicinsk forskning.