Historia

Över 50 år – Unikt i vår bransch!

1965
Det var året då världens första rymdpromenader genomfördes av astronauter från USA och dåvarande Sovjetunionen. Här i Sverige invigdes samma år Umeå universitet och blev då Sveriges femte största universitet.

Ninolab grundas
1965, den 12 oktober, var också året då kompisarna Ingemar Nordin och Eric Nilsson startade Ninolab – ett företag som skulle sälja och erbjuda service på apparater och instrument till svenska sjukhus, universitet, läkemedelsföretag och andra företag med laboratorieverksamhet. 

Största tillgången
Nu, snart 55 år senare och fortfarande ett familjeföretag, består Ninolabkoncernen av 5 företag med ca 70 anställda. Ett brett sortiment av välkända produkter har varit en viktig grund för våra framgångar. Det viktigaste är ändå våra medarbetare, och den vilja, det engagemang och den kompetens som finns hos alla. Många har valt att stanna hos oss länge, flera i mer än 30 år, vilket ger oss en helt unik kompetens i branschen. 

Framtiden
Vi är idag ett av de största företagen på den svenska och danska marknaden och vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra oss. Vår slogan är ”Din leverantör av laboratorieutrustning” – det ska vi se till att vara även i framtiden!

Niclas Nordin, VD

Grundarna Erik Nilsson och Ingemar Nordin
Grundarna Erik Nilsson och Ingemar Nordin