Diskmaskiner

Diskmaskiner arbetar med höga temperaturer, kemiska substanser, och med vatten som media.
Utrustningen har en mycket tuff miljö, och det ställs höga krav på tillförlitlighet, och driftsäkerhet. På dessa maskiner byts det förslitningsdelar, det utförs kontroller av pumpar, temperaturer, och kalibrering och justeringar, om så behövs.

Kontakta oss för ytterligare information:

  • service@ninolab.se
  • 08-590 962 50

Produkter

Läs mer om våra diskmaskiner

Stäng meny