Diskmaskiner

Diskmaskiner arbetar med höga temperaturer, kemiska substanser, och med vatten som media.
Utrustningen har en mycket tuff miljö, och det ställs höga krav på tillförlitlighet, och driftsäkerhet. På dessa maskiner byts det förslitningsdelar, det utförs kontroller av pumpar, temperaturer, och kalibrering och justeringar, om så behövs.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inklusive funktionskontroller och rengöring.
  • Kontroll av förslitningsdelar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontroll Kem: Mängder/pumpar/slangar
  • Kontroll av temperatur i en punkt i kammaren.
  • Provkörning av ett program.

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra diskmaskiner