Beställning av service / reparation

Beställning av servicearbete/övriga servicefrågor – För att spara tid kan du här beställa servicearbete på din utrustning, samt ställa frågor gällande teknisk service.
Fyll i formuläret och var noga med att serienumret blir rätt. Om du önskar få med ett referensnummer på fakturan (ert referens-/beställningsnummer) ange det i avsett fält. När vi erhållit din beställning kontaktar vi dig för att bestämma tid.

Serienumret finner du ofta på typskylten som i regel är placerad vid den elektriska anslutningen, vanligtvis på sidan / baksidan.

Du kan även nå vår service på:

Perfekt!