Laboratorieutrustning Labutrustning

Allmän generell labutrustning har vi samlat här. 

I moderna laboratorier är generell utrustning av avgörande betydelse för forskningens framsteg. Mikroskop möjliggör detaljerad observation av mikroskopiska världar, medan centrifuger separerar komponenter i blandningar. Skakbord skapar nödvändiga rörelser för att blanda och homogenisera prover, och vågar ger exakta viktmätningar som är avgörande för noggranna experiment. Denna grundläggande utrustning utgör ryggraden i forskningsprocessen. 

AB Ninolab har ett brett sortiment av laboratorieutrustning / labutrustning till alla behov.

Mikrovågsinstrument

En teknik med många och varierande användningsområden
Ninolab har Mikrovågsinstrument från CEM för:

  • Organisk- och oorganisk syntes
  • Lågtemperatursyntes
  • Proteinhydrolys
  • m.m.

Mikroskop

Vi har mikroskop för laboratoriebruk, materialanvändning och för hobbybruk. Mikroskopen kan delas in i tre huvudgrupper beroende på vilket objekt man vill studera.
Frågor som styr vilket typ av mikroskop du skall väla är: Vad är det ni vill titta på? och Vad vill ni se?

Mätinstrument

Under kategorin mätinstrument finner ni partikelräknare för mätning av partiklar i luft och vätskor, luftprovtagare för mätning av biologisk aktivitet i renrum, TOC-analysatorer, Viskosimetrar och pH-metrar. 

Vågar

Här finner du information om vårt stora utbud av vågar.
Vi har mångårig erfarenhet av försäljning och service av vågar till industri och forskning i egen regi.
Allt ifrån analys- och precisionsvågar till snabbvågar för enklare arbeten på laboratoriet och upp till större golv- och industrivågar för vägning av riktigt tunga saker.

Centrifuger

Ibland snurrar hjulen snabbt men det snurrar ännu snabbare och säkrare med centrifuger från Sorvall.
Med det helpatenterade Auto-Lock systemet säkerställs säker körning utan rotorhaverier.

Indunstning


Labconco Corporation, eller Laboratory Construction Company som är det ursprungliga namnet.

Pipetter

Thermo Scientific Finnpipette – Kanske världens bästa pipetter, upplev ett bättre sätt att pipettera!
Med över 45 års erfarenhet och innovationsarbete är Finnpipette idag marknadsledande som pipettleverantör med fokus på bästa ergonomi och komfort för Dig! 

Skakar

Laboratorier har ofta behov av blandare och skakare. Dessa instrument hjälper till att blanda mer än en ingrediens, ofta med låg viskositet.Rörelsen som instrumenten överför kan också göra att en blandning inte koagulerar.
De används i många typer av industrier, inom hälsa och sjukvård samt skolor och universitet. Möjligheterna är många.

Frystorkning

Labconco Corporation, eller Laboratory Construction Company som är det ursprungliga namnet, grundades 1925 av Ralph Callaway and Phil Goldfisch. Företagets första produkt var en Kjeldahl utrustning och tillverkades som enda produkt på sortimentet i ett garage i Kansas City centrum.

Mindre labutrustning

Labnet, Falc och schuett biotec är tre nya leverantörer av mindre labinstrument och tillbehör. Här finner du magnetomrörare med och utan värme, provrörs skakar och mixrar, vatten- och ultraljudsbad, Bundenbrännare och blocktermostater + mycket mer.

Omrörare

Många laboratorier har behov av omrörning av vätskor med olika viskositet, med eller utan uppvärmning.  Applikationerna är många, allt från synteser till avluftning av geler. Heidolph, Tyskland, kan erbjuda ett brett utbud av driftsäkra  magnetomrörare eller omrörare s.k. ”overhead stirrers” med lång livslängd. 3 års garanti på alla produkter från Heidolph.

Våra experter

Ralf Moberg

Vid frågor om: Mikrovågsinstrument, Vågar
Försäljning

Lars Litzén

Vid frågor om: Mätinstrument, Mikroskop
Försäljning

Roger Araskoug

Vid frågor om: Centrifuger, Skakar, Indunstning, Frystorkning
Försäljning

Kundsupport

Vid frågor om: Pipetter
KundSupport