Klimatskåp

Då många prukter genomgår långtidstester i klimatskåp, vilka tar lång tid, och är kostbara, rekommenderar vi att man tecknar ett serviceavtal på klimatskåpet.
Tecknar Ni ett serviceavtal genomgår våra servicetekniker klimatskåpet och kontrollerar att temperatur, fukt, och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Ninolab efterlämnar alltid ett protokoll efter utförd service.

Vi erbjuder också justering/kalibrering av temperatur/fuktighet. När det önskas mätningar med spårbar certifierad utrustning, kan detta erbjudas i samband med ett servicekontrakt.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice inkl. funktionskontroller, besiktning och rengöring.
  • Kalibrering vid en temperatur och en fuktighet i en punkt i kammaren.
  • Provkörning
  • Protokoll utfärdas

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra klimatskåp / klimatrum