Partikelräknare

Under kategorin Partikelräknare finner ni mätinstrument för mätning av partiklar i luft och vätskor.

MET ONE partikelräknare för luft är branschledande när det gäller att tillhandahålla lösningar för att övervaka renhet i luft enligt ISO 14644, FDA CGMP och EU GMP Annex 1. Bärbara, fjärrstyrda och handhållna luftpartikelräknare är designade för att enkelt integreras i en SOP för renhetsövervakning av aseptisk fyllning, rutinmässig miljöövervakning, validering av renrum och LAF samt felsökning av luftfiltrering. MET ONE luftpartikelräknare uppfyller ISO 21501-4 och är pålitliga, hållbara och lätta att integrera i ert 21 CFR Part 11-kompatibla arbetsflöde.

HIAC 9703+ partikelräknare för vätska (vanligtvis infusionsvätska och inom farmaceutiska tillämpningar) och PharmSpec programvara i enighet med farmakopéer  USP<787>, <788> & EP2.9.19.

Partikelräknare för luft

Partikelräknare för luft används bland annat för kontroll och klassificering av renrum i enlighet med standarder som ISO 14644 och EU GMP Annex1

Beckman Coulter är med sin produktserie MET ONE luftpartikelräknare en ledande tillverkare som tillhandahålla system för att övervaka kontamination i renrum i enlighet med ISO 14644, EU GMP Annex 1 och andra regulatoriska krav. Deras handhållna, portabla och  fjärr-partikelräknare är designade för att enkelt integreras i din standard operations procedur (SOP) som kontroll av aseptisk fyllning, rutinmiljöövervakning, validering av renrum och LAF-bänk samt felsökning av luftfilter. MET ONE tillmötesgår kalibreringsstandarden ISO 21501-4 vilket ger en säker partikelräkning och gör det lätt att integrera MET ONE i ditt 21 CFR Part 11-kompatibla arbetsflöde.

Beckman Coulters nya serie MET ONE 3400+ av portabla partikelräknare för luft gör det möjligt för användare att skapa sin rutinmässiga SOP direkt i räknaren.

En interaktiv karta över renrummet vägleder användaren för provtagningar med individuella instruktioner och inställningar vid varje mätpunkt. Detta hjälper till
att minska träningskraven och minimera användarfel. Med inloggning via Microsoft Active Directory kan användarnamn och lösenord tas direkt från servern.

Hopkopplade med fler enheter delas användare, resultat och Audit Trail med alla enheter vilket förenklar administrationen och hjälper till att stödja efterlevnaden av 21 CFR Part 11.

Liten och smidig partikelräknare med en vikt på endast 0.7 kg. Luftflödeshastighet 2.83 liter / minut med olika modeller för 2, 3 eller 6 kanaler (partikelstorlekar) samt partikelstorleksintervall 0.3µm – 10µm eller 0.5µm – 5µm. Stor 3.5” högupplöst 320 x 240 färgskärm med ikoner som gör det det lätt att navigera. Dataöverföring till PC via Ethernet och USB-kabel eller till USB-minne. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Över 10 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (partikelstorlekar). Partikelstorleksintervall: 0.3 / 0.5 μm och 0.5 / 5.0 μm alternativt 0.3, 0.5, 1.0 och 5.0 μm eller 0.5, 1.0, 5.0 och 10.0 um. MET ONE 6000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.
Robust partikelräknare för integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. VHP-tolerant optik och tvättbart hölje. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 5.0 μm. MET ONE 7000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: analog 4–20 mA, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Inklusive integrerad vakuumpump. Luftflödeshastighet 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 10 um. MET ONE 6015P finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.

Partikelräknare för vätska

HIAC partikelräknare används bland annat för kontroll av injicerbara läkemedel i enlighet med världens olika farmakopéer som USP, EP, JP och KP samt för industriella tillämpningar där man kontrollerar renhet hos oljor och bränslen.

I början av 1960-talet uppfann Leon D. Carver och hans team vid HIAC (High Accuracy Products) metoden light obscuration och termen partikelräkning föddes. HIAC var det första företaget i världen att använda en laserljuskälla för detta ändamål. Under 60 år har varumärket HIAC fortsatt att förnya sig och är marknadsledande inom partikelräkning för vätskor. HIAC partikelräknare används bland annat för att övervaka och kontrollera hydrauliska vätskor, rengöringsmedel, bränslen, smörjmedel och läkemedel. HIAC är referensnamnet  för partikelräkning i vätskor och oljor på laboratoriet och vid industriella tillämpningar.

Partikelräknaren 9703+ tillsammans med PC-mjukvaran PharmSpec 3 erbjuder ett effektivt och snabbt system som tillmötesgår kraven inom läkemedelsindustrin. PharmSpec 3 tillmötesgår 21 CFR Part 11 och ger möjlighet att analysera enligt farmakopéerna USP787, 788 och 789, EP<2.9.19> , JP <11>, <24> och KP <52>. Färdiga rapporter utesluter behovet av manuella beräkningar. Med olika sensorer kan partiklar i intervallet 0.5 – 600 um räknas. 9703+ är designad att hantera volymer från 1 ml till >1000 ml. Med funktioner som bl.a. automatisk sköljning, larm vid bubblor i provflödet och möjlighet till anpassade rapporter erbjuder 9703+ ett flexibelt och säkert system för partikelräkning i vätska.

FMS-system, övervakningssystem för renrum

Ninolab AB samarbetar med ICU Scandinavia AB och erbjuder Facility Monitoring Systems (FMS) som kan konfigureras för att tillmötesgå ett brett spektrum av renrumsövervakning för olika industrier inklusive läkemedelsproduktion.

FMS-system Boomerang från ICU Scandinavia kan övervaka/logga partiklar (non-viable), temperatur, tryck och relativ luftfuktighet. Systemen är molnbaserade med access från valfri webbläsare och enligt GLP, GMP & FDA CFR21 Part 11. Till dessa ansluts MET ONE 6000- & 7000-serie partikelräknare.