Partikelräknare

Under kategorin Partikelräknare finner ni mätinstrument för mätning av partiklar i luft och vätskor.

Ninolab utför i egen regi service, kalibrering och validering av MET ONE / HIAC partikelräknare.
Dessa tjänster utförs av välutbildade och av leverantören certifierade tekniker. Kalibrering och tester utförs enligt förekommande riktlinjer och standarder för fullständig spårbarhet.

Partikelräknare för luft

Partikelräknare för luft används bland annat för kontroll och klassificering av renrum i enlighet med standarder som ISO 14644 och EU GMP Annex1

Beckman Coulter är med sin produktserie MET ONE luftpartikelräknare en ledande tillverkare som tillhandahålla system för att övervaka kontamination i renrum i enlighet med ISO 14644, EU GMP Annex 1 och andra regulatoriska krav. Deras handhållna, portabla och  fjärr-partikelräknare är designade för att enkelt integreras i din standard operations procedur (SOP) som kontroll av aseptisk fyllning, rutinmiljöövervakning, validering av renrum och LAF-bänk samt felsökning av luftfilter. MET ONE tillmötesgår kalibreringsstandarden ISO 21501-4 vilket ger en säker partikelräkning och gör det lätt att integrera MET ONE i ditt 21 CFR Part 11-kompatibla arbetsflöde.

Beckman Coulters nya serie MET ONE 3400+ av portabla partikelräknare för luft gör det möjligt för användare att skapa sin rutinmässiga SOP direkt i räknaren.

En interaktiv karta över renrummet vägleder användaren för provtagningar med individuella instruktioner och inställningar vid varje mätpunkt. Detta hjälper till
att minska träningskraven och minimera användarfel. Med inloggning via Microsoft Active Directory kan användarnamn och lösenord tas direkt från servern.

Hopkopplade med fler enheter delas användare, resultat och Audit Trail med alla enheter vilket förenklar administrationen och hjälper till att stödja efterlevnaden av 21 CFR Part 11.

Finns i utförande med 3 luftflödeshastigheter: 28.3, 50 och 100 liter/minut och 3 olika partikelstorleksintervall:

0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm samt 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0 um. Användarvänlig Windows CE baserat interface med färg 1/4 VGA TFT Touch Screen. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Lätt att konfigurera mätningarna i dina renrum då det finns 3 programmerbara nivåer: location, area och group. Med funktionen Test Wizard kan du lätt få ut färdiga rapporter enligt EU-GMP Annex 1 och ISO 14644 i samband med klassificering av renrummet.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Upp till 7 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.

Liten och smidig partikelräknare med en vikt på endast 0.7 kg. Luftflödeshastighet 2.83 liter / minut med olika modeller för 2, 3 eller 6 kanaler (partikelstorlekar) samt partikelstorleksintervall 0.3µm – 10µm eller 0.5µm – 5µm. Stor 3.5” högupplöst 320 x 240 färgskärm med ikoner som gör det det lätt att navigera. Dataöverföring till PC via Ethernet och USB-kabel eller till USB-minne. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501. Över 10 timmars driftstid för batteriet ger flexibilitet i renrumsarbetet.
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (partikelstorlekar). Partikelstorleksintervall: 0.3 / 0.5 μm och 0.5 / 5.0 μm alternativt 0.3, 0.5, 1.0 och 5.0 μm eller 0.5, 1.0, 5.0 och 10.0 um. MET ONE 6000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.
Robust partikelräknare för integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Kräver anslutning till extern vakuumkälla. VHP-tolerant optik och tvättbart hölje. Finns modeller för 2 olika luftflödeshastigheter: 2.83 eller 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 5.0 μm. MET ONE 7000 finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: analog 4–20 mA, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet eller trådlöst med TCP/IP protokoll. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid.  Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501
För integrering i s.k. FMS-system (Facility monitoring system). Inklusive integrerad vakuumpump. Luftflödeshastighet 28.3 liter / minut och 2 eller 4 kanaler (option). Partikelstorleksintervall 0.5 – 10 um. MET ONE 6015P finns tillgänglig med olika gränssnitt för kommunikation: Pulse, analog 4–20 mA, seriell RS-232, seriell RS-485 med Modbus RTU eller FXB protokoll och Ethernet. LED-ljusindikator som visar status för partikelräkningen samt fel på sensor, flöde och kommunikation. Long Life Laser™ diode för lång driftstid. Kompatibel med kalibreringsstandarden ISO 21501.

Partikelräknare för vätska

HIAC partikelräknare används bland annat för kontroll av injicerbara läkemedel i enlighet med världens olika farmakopéer som USP, EP, JP och KP samt för industriella tillämpningar där man kontrollerar renhet hos oljor och bränslen.

I början av 1960-talet uppfann Leon D. Carver och hans team vid HIAC (High Accuracy Products) metoden light obscuration och termen partikelräkning föddes. HIAC var det första företaget i världen att använda en laserljuskälla för detta ändamål. Under 60 år har varumärket HIAC fortsatt att förnya sig och är marknadsledande inom partikelräkning för vätskor. HIAC partikelräknare används bland annat för att övervaka och kontrollera hydrauliska vätskor, rengöringsmedel, bränslen, smörjmedel och läkemedel. HIAC är referensnamnet  för partikelräkning i vätskor och oljor på laboratoriet och vid industriella tillämpningar.

Partikelräknaren 9703+ tillsammans med PC-mjukvaran PharmSpec 3 erbjuder ett effektivt och snabbt system som tillmötesgår kraven inom läkemedelsindustrin. PharmSpec 3 tillmötesgår 21 CFR Part 11 och ger möjlighet att analysera enligt farmakopéerna USP787, 788 och 789, EP<2.9.19> , JP <11>, <24> och KP <52>. Färdiga rapporter utesluter behovet av manuella beräkningar. Med olika sensorer kan partiklar i intervallet 0.5 – 600 um räknas. 9703+ är designad att hantera volymer från 1 ml till >1000 ml. Med funktioner som bl.a. automatisk sköljning, larm vid bubblor i provflödet och möjlighet till anpassade rapporter erbjuder 9703+ ett flexibelt och säkert system för partikelräkning i vätska.
Stationär partikelräknare för kontroll av renheten i olika typer av bränslen och oljor som diesel, flygbränsle, hydraulikvätskor, mineraloljor m.m. Trycksättning av provet och integrerad vakuum / avluftning garanterar noggranna resultat. Provvolym 5 – 100 ml. Snabb analystid på 60 sekunder. Automatisk rengöring och sköljning. Export av data i PDF / Excel via USB minne eller Ethernet. Rapporter enligt ASTM D7619-12, Counts / mL, DEFSTAN 91-91, GOST 17216-2001, ISO 4406, NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, Raw Counts, SAE AS 4059
Portabel partikelräknare för kontroll av renheten i olika typer av bränslen och oljor som diesel, flygbränsle, hydraulikvätskor, mineraloljor m.m. Manuell analys via flaska eller online. Trycksättning av provet komprimerar bubblor så att de ej stör  analysen. Provvolym 5 – 50 ml. Snabb analystid på 60 sekunder. Batteritid: 6 timmar. Export av data i PDF eller TSV via USB, Ethernet eller RS232. Rapporter enligt • ISO 4406: 1999 • NAS 1638 (översatt från ISO-MTD kalibrering när ingen ACFTD kalibrering är tillgänglig) • SAE AS4059 • NAVAIR 01-1A-17 (översatt från ISO-MTD kalibrering när ingen ACFTD kalibrering är tillgänglig) • DEFSTAN 91-91 • GOST 17216-2001 • ASTM D7619-12 • Användaranpassad • Counts/mL • Raw counts
Underhållsfri partikelräknare för kontinuerlig onlinemätning av hydraulikvätskor och smörjoljor (mineral / syntetisk). Brett mätområde  (2 to 424 cSt) för alla applikationer. Robust partikelräknare som tål höga tryck och temperaturer. Display som visar ISO koder för varje kanal, alarm och statusinformation. Rapporter enligt ISO 4406 NAS 1638 och SAE 4059. Gränssnitt: RS232, RS485 och larmutgång. HIAC ROC är bl.a lämplig för applikationer som vindkraftverk, växellådor, pumpar / kompressorer, smörjsystem m.m.

FMS-system, övervakningssystem för renrum

Beckman Coulter Life Sciences erbjuder Facility Monitoring Systems (FMS) som kan konfigureras för att tillmötesgå ett brett spektrum av renrumsövervakning för olika industrier inklusive läkemedelsproduktion.

FMS-system från Beckman Coulter kan mäta partiklar (non-viable), temperatur och relativ luftfuktighet. Alla FMS-system som erbjuds är baserade på en öppen plattform som är utvecklad för att erbjuda en enkel och strömlinjeformad integrering med existerande kundsystem (SCADA). Till de olika mjukvarusystem som erbjuds ansluts portabla eller on-line MET ONE partikelräknare. Provtagare för aktiv mikrobiologisk luftprovtagning kan också anslutas till FMS-system från Beckman Coulter

Mjukvaror

 

Samlar data från upp till 10 partikelräknare och 10 luftprovtagare. För snabb konfigurering av små FMS-system för användning i LAF-bänkar och aseptiska fyllningslinjer. Ger med ett klick  21 CFR Part 11 kompatibla rapporter inklusive audit trail. Inklusive valideringsdokument.

Konfigurera på några minuter ett kompatibelt övervaknings-system med en användarvänlig guide/ mall. Samlar data från upp till 28 partikelräknare och 28 luftprovtagare för optimerat arbetsflöde vid fyllningslinjer vid batch-produktion och processer. Ger möjlighet till elektronisk signatur och användaranpassade rapporter. Möjliggör säkerhet enligt 21 CFR Part 11 och audit trail.

Windows-baserad SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) mjukvara. Kan mäta hundratals positioner samtidigt.  Anpassa UVO+ till ditt arbetsflöde och specifika behov. Automatisera ditt arbetsflöde och eliminera mänskliga fel genom att definiera rapporter, användare-interface, larmvillkor, rapporter, e-post och extern hårdvara.  För att förenkla användarhanteringen kan man implementera elektronisk signatur genom LDAP / Active Directory integrering. Integrerad audit trail och tillmötesgår kraven enligt 21 CFR Part 11.