LAF-bänkar

Ninolab tillhandahåller service av bänkar, och i samarbete med partners filterpenetrations tester.
Bänken skall kontrolleras 1 gång per år för att upprätthålla de krav som ställs på dessa produkter.

En LAF bänk är ofta ett skydd både för produkten som behandlas i säkerhetsbänken, men även för den personal som är arbetandes vid utrustningen.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

  • Förebyggande underhållsservice gällande fläktmotorer, luckstyrningen, belysningen och eventuellt uv lampa och motordrivet stativ
  • Kontroll av lufthastigheterna och larmgränserna

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra LAF-bänkar