Vattenrening

En förutsättning för ett affektivt laboratoriearbete är tillgång till rent vatten. Ninolab har utrustning ifrån Elga, vilken säkerställer renvatten av högsta kvalité.
Det finns anläggningar ifrån ca 7liter renvatten, till mer än 200liter renvattensproduktion per timmen i Ninolabs produktutbud. För att upprätthålla kvalitén på vattnet erbjuder Ninolab serviceavtal på dessa utrustningar.

Vid service enligt avtal utförs en mängd, specifikt viktiga kontroller och mätningar.
Innefattar bl.a.:

t.ex. ELGA PURELAB Chorus 2

  • Förebyggande underhållsservice inklusive funktionskontroller.
  • Byte av förbrukningsmaterial enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kalibrering av mätelektroniken.
  • Sanering av Chorus ro
  • Efter överenskommelse med kunden kan start av sanering tank och loop påbörjas men kunden avslutar saneringen.

Kontakta oss för ytterligare information:

Produkter

Läs mer om våra produkter för vattenrening