Ultraljudsbad

Ultraljudsrengöring i ultraljudsbad är den mest passande metoden för känsliga artiklar och utrustning med håligheter och hörn som är svåra att rengöra.

Tekniken bakom utraljudsrengöring i ett ultraljudsbad är en generator som skapar en ultraljudsfrekvens som i sin tur överförs till en “svängare”. I vätska skapar dessa svängningar små kavitationsbubblor cirka 0,1 millimeter i diameter, som imploderar och därmed avlägsnar smuts från den önskade ytan.

I laboratoriet används ultraljudsbad till, lysis, värmekänslig inkubation, biokemisk analyser, avgasning, blandning och upplösning etc.

Elma är ett Tyskt företag som grundades 1948 och som har tillverkat ultraljudsbad sedan 1965 för laboratorier, sjukvården och industrin.

Det kompletta diskrummet_IMG

Det kompletta diskrummet

Sammlingsbroschyr

Elmasonic Select

Beprövad teknik. Mer individualitet.
Elmasonic Select (ersätter Elmasonic S) ultraljudsbad (3 – 90 l) är utrustade med 37 kHz ultraljudsfrekvens, uppvärmning och 5 ultraljudslägen:

 • avgasning – Snabb avgasning
 • eco – Tyst, energieffektiv drift och längre livslängd
 • svep – För jämnfördelad ultraljudsrengöring i hela tanken
 • puls – För envis föroreningar
 • dynamisk – Automatisk växling mellan puls- och sveplägen för ännu bättre rengöringsresultat

Möjlighet att spara upp till 4 individuella rengöringsprogram. Elmasonic Select används med fördel inom områdena:

 • Forskning och analytiska laboratorier.
 • Tillverkare av industrikomponenter och arbetsstycken, verkstäder och reparationsverkstäder,
 • Urmakare, juvelerare, ur- och smyckesverkstäder

I laboratorier används Elmasonic Select-enheter också för provberedning som:

 • Lysis
 • Värmekänslig inkubation
 • Biokemisk analyser
 • Avgasning
 • Blandning och upplösning

Elmasonic P

Det mest professionella sättet att använda ultraljud.
Elmasonic P ultraljudsbad är utrustade med specialfunktioner och är idealisk för uppgifter och applikationer i analytiska och medicinska laboratorier eller för intensiv rengöring i industriområden.

Elmasonic P omfattar 6 maskinstorlekar och multifrekvensteknologi med 37/80 kHz för olika applikationer.

Standardapplikationerna utförs vid 37 kHz medan finare rengöringsprocesser med ökad rengöringstid körs vid den högre frekvensen 80 kHz. Den höga frekvensen är också knappt hörbar (även när locket är öppet). Specialfunktioner som Svep, Pulsning och Avgasning kan aktiveras individuellt vilket gör att utrustningen täcker in de flesta användningsområden.

Elmasonic Easy

Det enkla sättet att rengöra.
Elmasonic Easy ultraljudsbad innehåller 9 enheter i olika storlekar och kännetecknas av enkel och användarvänlig drift.

 • Permanent integrerad svepfunktion med 100 % ultraljudseffekt vid en frekvens på 37 kHz
 • Aktiverbar Puls-funktion är lämpad för att ta bort sega och mineraliska smutser och polermedel. Ultraljudseffekten ökas upp till 20 %, så att eventuell smuts tas bort enkelt och snabbt.
 • Visuell temperaturvarning när temperaturen når den inställda gränstemperaturen för att förhindra koagulering av proteiner och skydda känsliga föremål från skador på grund av höga temperaturer.
 • Skydd mot stänkvatten med högre fötter
 • Utrustad med värme från Easy 30 H och uppåt
 • Utrustad med avloppskanal på baksidan från Easy 60 H och uppåt

Elmasonic EASY 50 R / 350 R

Testsilsrengöring, snabb avgasning och provberedning med en och samma ultraljudsbad.

Fokuspunkterna för Elmasonic EASY 50 R- och EASY 350 R ultraljudsbad är testsilrengöring, HPLC-lösningsmedelsavgasning och laboratorieapplikationer såsom avlägsnande av svårlösliga ämnen, emulsionstillverkning och reaktionsacceleration.För de olika applikationerna som silrengöring, avgasning, provberedning och behandling, inreddes speciellt anpassade ultraljudsprogram.
Användaren kan enkelt och snabbt aktivera rätt ultraljudsparametrar med hjälp av “silrengöring”, “avgasning” eller “provberedning” genom att trycka på en knapp och maskinen arbetar i respektive lagrat ultraljudsläge.

Fördelarna i korthet:

 • Korrekt fyllning av maskinerna förenklas tack vare nivåmärkning i badet.
 • Den speciella Avgasningsfunktionen växlar fram och tillbaka mellan maximal effekt och ett läge som driver ut de nu makroskopiska bubblorna uppåt via en lyfteffekt.
 • Den speciella “silrengöring”-funktionen möjliggör en effektiv och snabb rengöring av testsilar med ultraljudsstötvågor.
  Med denna skonsamma ultraljudsrengöring (i motsats till manuell rengöring) förblir materialet i väggar eller maskstorleken densamma och siktens måttnoggrannhet är fortfarande 100 % efter rengöring.

Tack vare de förprogrammerade funktionerna är processerna standardiserade och lätta att repetera.

Elmasonic xtra TT

Kraftfulla ultraljudsbad i en klass för sig.

Elmasonic xtra TT ultraljudsbad för bordsskivor är designade för användning i produktionsmiljöer, verkstäder och service.
Alla funktioner och rengöringsparametrar som tid och förval av värme och ultraljudsfrekvens är användarvänligt placerade på kontrollpanelen på framsidan av enheten där användarna kan ställa in och övervaka dem enkelt.

 • Permanent integrerad svepfunktion för jämn fördelning av ultraljudseffekten i hela ultraljudsbadet.
 • Omkopplingsbar dynamisk funktion ökar den maximala ultraljudsprestandan.
  Detta förbättrar rengöringens effektivitet och gör det möjligt att ta bort även de mest envisa föroreningarna.
 • Individuellt inställbar gränstemperatur med LED-varningsindikator vid uppnådd temperatur.
  Känsliga delar som smycken eller plastdelar hanteras varsamt.
 • Överskådligt, styrenhet som är skyddad från sprutvatten.
 • Temperaturstyrd Auto-Start-funktion :
  ultraljudet startar automatiskt när den förvalda temperaturen uppnås.
 • Användare säkerhet med säkerhet stänga av

Med sin ultraljudsprestanda på 37 kHz är Elmasonic xtra TT-enheter klassade för kontinuerlig tung drift.
Tankarna är tillverkade av rostfritt specialstål, vilket gör dem robusta med lång livslängd. Om de används i enskiftsdrift har de tre års garanti.

Elmadry TD

Säker och effektiv torkning av delar med varm och kall luft

Elmadry TD torkenheter finns i 3 storlekar (30, 120 och 300) och designade för användning i produktion, verkstad och service. Efter ultraljudsrengöring sköljs delarna först i korgen med vatten och placeras sedan bekvämt i Elmadry TD torkenhet.

Utrustad med kall- och varmluftsfläkt (70 °C), kan känsliga delar också torkas varsamt. Vid kallluftsdrift kan delarna som ska torkas även kylas snabbt. Varmluftsfunktionen aktiveras när locket är på. Kåpan har ventilationsöppningar, vilket säkerställer att maximal luftturbulens genereas och den fuktiga luften leds utåt. Samtidigt minskar locket energiförbrukningen.

Dammfiltret på undersidan är utbytbart och förhindrar återsmutsning av de rengjorda delarna av damm i rumsluften.

Elmadry TD-enheter är mycket säkra att använda tack vare säkerhetsavstängningen när bestämd temperatur uppnås