Avtalsförfrågan

För serviceavtal (förebyggnade service/underhåll) tillämpar sedan tidigare vi IMS94 eller NU15 – vilken av dem som gäller framgår av ditt avtal. 

Vilka produkter skall ha serviceavtal?
Produkter som används regelmässigt och där driftstörningar blir problematiska bör omfattas av ett serviceavtal. Typiska produkter är t.ex. CO2-inkubatorer, autoklaver, frysar, mätinstrument som ex. partikelräknare samt platsbyggd utrustning som ex. klimatrum och vattenreningsanläggningar.

Du kan även nå vår service på:

Bra produkter blir bättre med tiden