Diskmedel

För en effektiv diskning krävs ett bra diskmedel – här är vår rekommendation.

Det kompletta diskrummet_IMG

Det kompletta diskrummet

Sammlingsbroschyr

RBS Diskmedel
RBS erbjuder ett komplett sortiment av rengöringsmedel med hög prestanda som uppfyller de specifika behoven inom laboratorier och kontroll, analys, forskning och utveckling inom universitet, forskningsinstitut, kliniker och sjukhus, industri etc

RBS T 105
Fosfatfritt flytande alkaliskt rengöringsmedel med hög vätning och emulgerande effekt.
Rekommenderas för manuell rengöring, nedsänkning i bad och ultraljudsrengöring av glasgods, plast, rostfritt stål, kvarts, porslin samt keramik. Medlet tar bort organiska och oorganiska rester, fetter, oljor, destillationsrester, proteiner och cellkulturer.

RBS T 115
Fosfatfritt flytande alkaliskt rengöringsmedel, hög vätning och emulgerande effekt.
Rekommenderas för manuell rengöring, nedsänkning och ultraljudsrengöring av glas och laboratorieutrustning av plast, rostfritt stål och porslin

RBS T 305
Avkalknings- och oxid-borttagare, ett surt rengöringsmedel baserat på fosforsyra
Rekommenderas för manuell rengöring av utrustning och ytor i laboratoriet.
Speciellt anpassat för regelbunden användning av ytor såsom djurburar på forskningsenheter, veterinärinstitut och farmakologiska laboratorier. RBS T 305 ger lyster och de rengjorda föremålen och ytorna blir som nya!

RBS A 261
Svagt alkaliskt flytande tvättmedel
Rekommenderas som rengöringsstöd av känsliga material (icke-järnmetaller som aluminium, zink eller legeringar med liknande egenskaper). Lämplig för mekanisk rengöring av glas och laboratorieutrustning känsliga för sura eller basiska lösningar. Utmärkt kompabilitet med de flesta material. Tar effektivt bort fettrester, oljor, biologiska rester samt kemiska lösningar.

RBS 25 Concentrate
Ett koncentrerat, löddrande och alkaliskt diskmedel anpassat till manuell rengöring av laboratorieglas och annan utrustning gjorda av rostfritt stål, plast, porslin mm. Medlet fungerar även för manuell blötläggning och i ultraljudsbad. RBS 25 tar bort mineraler, organiskt material, oljor, protein mm

RBS 50
Icke löddrande, flytande alkaliskt rengöringsmedel som innehåller aktivt klor
Medlet är speciellt utvecklat för automatiserad rengöring av glas och laboratorieutrustning av rostfritt stål, plast, porslin etc. RBS 50 i kombination med användning av neutraliseringsmedlet RBS NA 2, ger ett perfekt resultat och optimal renhet utan spår eller filmer.
Fri från tensider och organiskt material

RBS A 156
Icke löddrande, flytande alkaliskt rengöringsmedel, fosfatfri
Speciellt utvecklad för automatisk rengöring av glas och laboratorieutrustning av rostfritt stål, plast, porslin etc.
A 156 i kombination med neutraliseringsmedlet RBS A 375 ger perfekt resultat och optimal renhet utan spår och filmer.
Fri från tensider

RBS A 375
Neutraliserande medel baserat på organiska syror
Avlägsnande av återstående spår av olösliga karbonater och oorganiska salter både på de rengjorda föremålen och de inre komponenterna i maskinen.

RBS NA 2
Neutraliserande medel, baserat på fosforsyra
Avlägsnande av återstående spår av olösliga karbonater och salter både på de rengjorda föremålen och de inre komponenterna i maskinen.

RBS A 285 SOLID
Alkaliskt rengöringsmedel i pulverform, helt fosfatfritt
Hög effektivitet vid avlägsnande av biologiska rester, fetter, oljor, destillationsrester etc. Användning av neutraliseringsmedlet RBS A 375 förbättrar sköljningen.