Provberedning

Beredning av prover för efterföljande analys eller bestämning.

Oavsett vad som skall storleksbestämmas eller sönderdelas finns det en utrustning från Retsch. Vid malning görs det ofta i två steg – ibland med mellanliggande provneddelning för att därefter finmala provet innan analys.  Vid provneddelning är det av yttersta vikt att mängden prov i förhållande till storleksfördelningen är tillräckligt stor för att neddelningen skall bli representativ. Vid siktning, som kan göras torr som våt erhålls en fraktionsfördelning och resultatet är ofta vägledande i produktionen.

Kontakta oss för fri rådgivning

Kvarnar

RETSCH erbjuder ett unikt sortiment av kvarnar för malning av alla typer av material. Ofta används en kombination av maltekniker.
Till exempel, för hårda och spröda material förkrossas större bitar med käftkross för att sedan delas ner i mindre representativa mängder och finmals med kulkvarn eller skivsvängskvarn innan efterföljande analys.

Siktning

Retsch har ett stort sortiment av siktskakapparater, eller siktskakar, som man också säger.
De olika storlekarna baserar sig på analyssiktarnas storlek (diameter) samt mängd och storlek på det material som skall analyseras på partikelstorlek.

Provneddelning

Korrekt provneddelning är viktig för att få reproducerbara prover ur en bulk. Retsch erbjuder ett antal olika metoder och storlekar på provneddelningsutrustning för att dela ned förmalda och finmalda prover inför fortsatt provberedning eller analys.

Pelletpressar

Retsch erbjuder 3 modeller av pelletpressar med olika presstryck för preparering av pellets för XRF (röntgen) –analys av fasta material. Rigida, högkvalitativa pellets är mycket viktiga för att erhålla korrekta resultat med XRF analys.

Våra experter

Ralf Moberg

Vid frågor om: Kvarnar, Siktning, Provneddeling, Pelletpressar
Försäljning

Rådgivning

För rådgivning om provberedning till ert laboratorium fyll i era kontaktuppgifter och lämna information om era behov så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Ralf Moberg
Produktspecialist