Värmeblock / Kondensering

Asynt bildades i juli 2003 med målet att utveckla, leverera och stödja nya, hållbara och nya produkter som är centrala för laboratoriet. Sedan starten har vi utvecklat DrySyn-sortimentet (ett rent, säkert alternativ till oljebad och värmekappar) både för att minska kostnaderna för inköp / bortskaffande av olja och en 35% minskning av energiförbrukningen.

Vi är också stolta över att minska laboratorievattenförbrukningen med våra luftkylda CondenSyn-enheter och mycket effektiva vattencirkulatorer.
Vårt nuvarande team har över 70 års erfarenhet inom den vetenskapliga sektorn och arbetar hårt för att hjälpa våra kunder att hitta de bästa möjliga lösningarna för deras behov. Viktiga produktlinjer finns bland annat Asynt ReactoMate Lab Reactors, DrySyn värme- och kylblock.
Med ett brett spektrum av vetenskaplig utrustning och förbrukningsmaterial som sträcker sig från bänkens högsta laboratorieskala till pilotanläggningen och bortom både i kemiska och biologiska sektorer.

DrySyn

DrySyn Classic

DrySyn Classic var den första DrySyn-produkten som introducerades. Den är fortfarande en bästsäljare tack vare sin enkelhet, prestanda och funktion. DrySyn Classic består i grundutförande av ett värmeblock som rymmer en 1000 ml kolv, har justerbara och löstagbara pinnar som tillåter montering på olika magnetomrörare samt handtag i värmebeständigt säkerhetsglas.

Utöver det finns en rad insatser för att möjliggöra hantering av flaskor på 50, 100, 250 eller 500 ml. Många kunder köper ett komplett kit som innehåller hållare och insatser ner till 50 ml, katalognummer ADS1 DrySyn Classic.
DrySyn möjliggör ren och säker syntes utan några risker/problem med oljebad eller värmemantlar. Ingen kladdig olja. Med värmebeständiga handtag blir det enkelt att byta insatser. Användning av samma värmeintervall som oljebad, därmed finns ingen anledning att ändra några applikationer.

NYTT! DrySyn Clasic base har genom ny frästeknik uppdaterats och har nu en tunnare basblock för effektivare värmeöverföring och mer kraftfull magnetomrörning. Självklart passar alla dina befintliga DrySyn Classic-insatser fortfarande!

  • Classic base (basblock) rymmer en 1000 ml flaska med plats för 4 insatser för minder volymer som 50, 100, 250 eller 500 ml. Basblock och insatser kan beställas separat om så önskas.

  • Färdigt kit innehåller 1 styck basblock, 1 insats av respektive 50, 100, 250 eller 500 ml samt 2 stycken värmebeständiga handtag.

CondenSyn

CondenSyn

CondenSyn från Asynt är en ny unik kondensor för effektiv kondensering vid syntetiska reaktioner. CondenSyn är vattenfri och behöver inte vattenkylning. Detta ger en minskad miljöpåverkan och inga kostnader för vattenförbrukning. En kondensor krävs ofta vid synteser och är därför ett viktig verktyg för forskare och kemister.

Ofta används en kondensor som kräver vattenkylning och därmed ett konstant vattenflöde. Då detta ger en kostnad för vattenförbrukning och en miljöpåverkan bör en vattenkyld kondensor vara ansluten till en cirkulationskylare.

Med över 30 års erfarenhet av tillverkning av glasvaror för forskningsändamål, har Asynt utvecklat en prisvärd luftkyld kondensor med stor effektiv area som ger en effektiv och säker kondensering. Den robusta konstruktionen är tillverkad med en ny tillverkningsteknik för borosilikatglas. Detta tillsammans med en egenutvecklad hyperbolisk design säkerställer en optimal värmeavledning när ångorna passerar längs kondensorn. CondenSyn har dessutom en unik anti-rullfunktion för att förhindra olyckor om CondenSyn lämnas på laboratoriebänken. CondenSyn är lätt att rengöra och underhålla.

  • Prestandan för CondenSyn är likvärdig Leibig-kondensorer som använder vattenkylning
  • Ingen risk för vattenläckage
  • Då inte vatten används reduceras driftkostnad och miljöpåverkan
  • Enkel montering, visuell kontroll av reflux och lätt att göra ren
  • Lämplig vid användning av vakuum
  • Det unika CondenSyn-konceptet är patenterat och skyddas av European Community Registered Designs

Snowstorm

DrySyn Snowstorm

DrySyn Snowstorm erbjuder en attraktiv lösning för lågtemperatur reaktionskemi. Spolningskupolen med kväve/argon förhindrar isbildning runt reaktorerna vid låga omgivande temperaturer. Kontroll Aktiv temperatur från +150°C till -60°C tillåter obevakad drift av upp till 12 flaskor åt gången.

Snowstrom tar upp liten bänkyta och tillåter ökad genomströmning och screening utan att ta upp värdefullt utrymme för t.ex. dragskåp.

DrySyn Octo

NYTT från Asynt-kemisterna, nu erbjuder vi DrySyn OCTO, 8-positionsreaktionsstationen kraftfull magnetisk omrörning och uppvärmning, inert atmosfär och återflöde, alla med ett litet fotavtryck. 

Den här innovativa designen har visat sig otroligt användbar för att arbeta upp till 6 ml och har specificerats för att möjliggöra användningen av billiga reaktionsrör för att spara så mycket som möjligt på förbrukningsmaterial för ditt laboratorium. Medan briljant för 8 parallella reaktioner kan du använda upp till 3 DrySyn OCTO-reaktionsstationer på bara en vanlig magnetisk kokplattrörare, vilket möjliggör upp till 24 parallella reaktioner.

DrySyn OCTO Mini Conversion Kit är nu tillgängligt som tillbehör till den mycket populära DrySyn OCTO, vilket möjliggör en säker och enkel provtagning med engångsnålar. Denna konverteringskit är snabb och enkel att byta över från standard DrySyn OCTO-stöd och erbjuder en enkel lösning för när provtagning föredras för återflödesapplikationer.

ReactoMate

ReactoMate-laboratoriet och ReactoMate-Pilot-reaktionssystemen erbjuder exakt kontroll över reaktionsvariablerna, en kraftfull omrörare med direktdrivning och utmärkt reaktionssynlighet med vakuummantelalternativet.

 

ReactoMate CLR-reaktionssystemen är fullt anpassningsbara till användarnas krav med ett brett utbud av alternativ. Precis som ett exempel, skulle vi erbjuda ett PTFE lock med olika portar / fittings som standard, men vi kan göra ett anpassat lock som passar dina specifika behov från PTFE eller glas. Flänsen kan ändras så att den passar, liksom sidarmar och ventiler, såklart, som bara några saker som kan anpassas efter din förfrågan. Ett av de problematiska problem som är förknippade med reaktionskärlet är det omständliga och ofta farliga byggnadsställningen som stöder enheten. Stödramar har ofta stolpar på framsidan och sidor, vilket kan leda till problematisk tillgång till reaktor och eventuell sprickbildning av glasvaror vid utbyte av fartyg.

ReactoMate-Pilot Super Support (RSS) -systemet från Asynt ger ett enkelt, rakt och enkelt sätt att stödja din jacketed reaktor vilken storlek som helst upp till 30.000 ml. Tillverkad av mycket kemiskt resistenta material gör RSS tillträde till din reaktor mycket hanterbar. Med ett kompakt fotavtryck och lyftmekanism (Lätt ökning / sänkning av fartyg med ena handen, till och med 30.000 ml!) Gör den den till en utmärkt rymdbesparare i dragskåp.

Kontakta oss för att ordna en demo i ditt laboratorium.

För att göra det enkelt att komma igång från början med ReactoMate-Pilot erbjuder vi nu paket som innehåller allt du behöver.

För att komplettera ReactoMate Controlled Lab Reactor-produkter, erbjuder vi ett brett utbud av kompatibla cirkulatorer från Lauda som kyler en 1L-reaktion i ett ReactoMate-enhöljeformat kärl ner till -20oC.

Dessutom har vi samarbetat med Mettler Toledo för att erbjuda RX-10 full automation för din ReactoMate så att du kan programmera termostat temperatur, flytande dosering och provtagning och integrera processanalytisk teknik för datarika experiment, dag eller natt.

ReactoMate ATOM-stödet är utformat för att passa alla storlekar av kärl upp till 30 000 ml. ATOM-stödet har en innovativ design som gör att du enkelt kan justera höjden på ditt reaktionskärl med bara en hand. Med allsidig synlighet och åtkomst, kemiskt resistent konstruktion och NYT överhettningsstöd ger ATOM-stödet dig möjlighet att nå pilotskapsreaktioner allt inom foten av ett bänkskivans system. Vid sidan av de angivna standardkonfigurationerna finns ATOM-stödet med ett antal extraalternativ, inklusive hjul, droppbrickor och klämmor för ytterligare fartyg.

ReactoMate CLR Date Support System är ett NYT kontrollerat labreaktorsystem med benchtop som erbjuder flexibilitet för att rymma reaktionsfartyg från 100ml till 5 liter.

Fartyg kan enkelt bytas ut på ReactoMate Datum så att du snabbt kan byta mellan reaktorkärlstorlekar, vilket möjliggör enkel syntesuppskalning. En ny monteringsmekanism på den stilfullt utformade ReactoMate-datumet garanterar utmärkt stabilitet och anpassning varje gång också, och är enkelt inställd för vänster eller högerhänt användning.

Den nyaste medlemmen av ReactoMate-familjen, “QUANTUM” -stödet är det perfekta tillägget till något processkemilaboratorium.

QUANTUM support är avsett för att vara ett entrésystem utan kompromiss på kvalitet, vilket gör det enkelt och snabbt att installera.

Detta stöd är lämpligt för alla reaktionskärl från 100 ml upp till 5000 ml och upp till DN200 fläns.