Laboratorieautoklaver / Ångsterilisatorer / Steriliseringsutrustning

Ninolab har genom sitt samarbete med välkända leverantörer ett komplett sortiment av autoklaver.
Allt från små bänkautoklaver på 25 liter upp till stora industriautoklaver på 9000 liter.

En autoklav är en ångsterilisator som arbetar med tryck, vattenånga och temperatur för att sterilisera olika typer av material.

Att tänka på vid val av laboratorieautoklaver:

 • Vilken mängd gods vill ni kunna sterilisera i en körning?
 • Hur stort är det gods vi vill processa?
 • Skall ångsterilisatorn vara toppmatad eller frontmatad?
 • Hur stor autoklav får ni plats med i era lokaler?

Vilken typ av gods skall ni sterilisera?

 • Skall ni processa förpackat, rörformigt eller poröst gods t.ex. avfall i påsar, pipettspetsar eller filter rekommenderas en steriliseringsutrustning med vakuumpump.
 • Vid sterilisering av vätska rekommenderas en lastsensor för att säkerställa att själva vätskan blir steril. 
 • Då sterilisering av vätska i ångsterilisatorer är det som tar längs tid kan även någon typ forcerad kylning av autoklavens mantel för att få ned processtiderna vid vätskesterilisering övervägas.
 • Vid sterilisering av vätska i hermetiskt stängda förpackningar eller om ert gods är känsligt för förändringar av koncentrationen eller avkokning rekommenderas en ångsterilisator med stödtryck.

Steelco Auotklaver

Steelco producerar autoklaver i olika storlekar för både laboratorier, sjukhus, life science och pharmaindustrin. Steelco har hela produktrangen från mindre och enklare autoklaver för laboratorier till större och mer avancerade autoklaver till pharmaindustrin, Det går även att skräddarsy autoklaver utifrån kundens behov.

Toppmatade autoklaver.

Steelco VS L nya smala design gör att maskinerna får en hög lastkapacitet på en liten yta.  Autoklaverna finns i 8 standardstorlekar med kammarstorlekar från 110-675 liter de går att få med såväl manuell lucka som med vertikal automatisk lucka. Dessa autoklaver går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

De optimala autoklaverna för de som har ett större behov av lastkapacitet 660-920 liter. Dessa modeller finns med manuell dör med gångjärn eller automatisk horisontell skjutdörr de går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

Stora golvlastade gropmonterade autoklaver 905-9070 liter. För de verksamheter som har behov av att sterilisera stora och skrymmande laster tex rack till djurburar. Det finns modeller med manuell dör med gångjärn eller automatisk horisontell skjutdörr de går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

Utformas tillsammans med kund efter kravspecifikation (URS) och behov. Kontakta oss så hjälper vi till! Se även broschyr.

SHP Autoklaver

SHP har lång erfarenhet av försäljning och utveckling av autoklaver för laboratoriebruk. Innovation och kvalitet står högt i prioritet. Den unika ånggeneratorn gör det till exempel möjligt att placera autoklaven både vertikalt och horisontellt, vilket förenklar det hela om behoven på laboratoriet ändras eller autoklaven skall flyttas.

Bänkautoklav 25 liter
Processcykeln visualiseras genom olika färger för bästa överblick. Det okrossbara glasfönstret låter dig se vad som händer med ditt material inuti kammaren.

Laboklav 25 finns i utförande:
B Basutförande
M Vätska, integrerad snabbkylning (luftkylning)
V Vakuum, Integrerat vakuumsystem
MV Kombinerat vakuumsystem och snabbkylning

Dessa modeller har även valfrihet i placering – vertikalt eller horisontellt även efter det att autoklaven installerats. Detta tack vare den unika ånggeneratorn som medger valfri orientering. På Laboklav 55 – 195 kan du välja dekorfärg på luckdetaljerna.

Tillval Laboklav 55 – 195 
När du ska konfigurera en autoklav från SHP behöver du inte fundera över artikelnummer eller vara rädd att du missar någon viktig del vid beställning. Vill du ha någon/några funktioner utöver basutrustning väljer du bara en av nedanstående modeller, då vet du att allt ingår!

B Basutförande
M Vätska, integrerad snabbkylning (luftkylning)
MS Vätska, integrerad snabbkylning och mottryck
MSL Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck och fläkt
V Vakuum, Integrerat vakuumsystem
MV Kombinerat vakuumsystem och snabbkylning
MSV Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck och vakuum
MSLV Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck, fläkt och vakuum

Laboklav ECO erbjuder maximal komfort till ett lågt pris.
Autoklaver för enkla laboratorieapplikationer som t.ex.:

 • Sterilisering av vätskor i öppna eller lätt stängda flaskor, även tillgänglig med luft kylningssystem,
 • Instrumentsterilisering
 • Avfallssterilisering vid 134 °C (termisk inaktivering)

Modeller:

 • LABOKLAV ECO 80B Basenhet
 • LABOKLAV ECO 80M med integrerad snabb kylning av vätskeprocess
 • LABOKLAV ECO 135B grundenhet
 • LABOKLAV ECO 135M med integrerad snabb  kylning av vätskeprocess

 

Avfallssterilisering av stora vätskebehållare betyder alltid mycket långa cykeltider.
Laboklav Wastewater 135 designades speciellt för sterilisera stora mängder vätska.

Upp till 100 l flytande media hälls direkt i kammare och steriliseras inom ca. 4 h.

HP-Labortechnik Autoklaver

Vi har levererat autoklaver modell Varioklav i över 30 år. Finns som både golv- och bänkmodeller i volymer från 25 liter upp till 175 liter. Autoklaverna kan utrustas med förlängd kammare, vakuum, snabbkylning, printer samt korgar enligt önskemål. Alla har integrerad ånggenerator och temperatursensor.

Hp-Meds nya produktserie för toppmatade och bänkstående laboratorieautoklaver. Green line har hög lastkapacitet på en liten yta. Är enkel att använda och installera samt har en användarvänlig touchdisplay.

De toppmatade varianterna finns i storlekarna 75,140,160och 180 liter.

Bänkmodellerna finns i storlekarna 72, 136, 154, 172 och 190 liter.

Liten bänkmodell med kammarvolym 25 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter)

Bänkautoklav med 65 liter kammarvolym. Med sin fyrkantiga kammare kan utrymmet i autoklaven maximeras.  Kammarmått  (BxHxD) 330x330x630 mm,

Varioklav 65 T  9,3 kW, 3N/400V/16A, ånggenerator, integrerad lastgivare  med flexibel kabel, varmförzinkad och pulverlackerad beklädnad och integrerad kylning av utgående ånga.

Bänkmodell med kammarvolym 75 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

Bänkmodell med kammarvolym 135 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

Golvmodell med kammarvolym 75 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande.  

Golvmodell med kammarvolym 135 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

CertoClav Autoklaver

Österikiska CertoClav har utvecklat och producerat innovativa och intelligenta ångsterilisatorer i över 60 år.

På grund av deras kompakta storlek är Certoclavs autoklaver särskilt intressanta för små labb eller som ett komplement till en stor autoklav.
Autoklaverna finns i storlekarna 12 och 18 liter, och i flera modeller med olika nivåer av automatiserade styrsystem.

Vertikala modeller: 

Klass N ångsterilisatorer. Ventilationsförfarande: fri ångflödesprocess eller fraktionerad flödesförfarande. CertoClav har ett värmeelement integrerat i kammarens botten, Elementet är inte exponerat för processvattnet vilket gör att det inte utsätts för kalkbeläggningar. Detta förlänger autoklavernas livslängd. 

Kammaren är lätt att öppna och stänga, vrid helt enkelt locket och ta bort det. Autoklaverna är lätta att transportera och placera. Allt du behöver är en strömförsörjning och en blandning av kranvatten och demineraliserat vatten. 

Certoclav är utrustade med flera säkerhetssystem:

 • I aluminiummodeller består den av en övertrycksventil, en tryckventil, ett säkerhetslås inuti locket för att förhindra öppning när maskinen är under tryck.
 • Modellerna i rostfritt stål består säkerhetssystemet av en övertrycksventil, en tryckventil, ett säkerhetslås inuti locket  för att förhindra öppning under tryck och en två-bimetallskydd för att förhindra överhettning av enheten

CertoClav EL är en vertikal laboratorieautoklav med ventilstyrning. En precisionsmanometer med drag pekare och en precisionstermometer säkerställer att operationer och processer är exakta. Precisionstermometern och precisionstrycksmätaren med max-indikator säkerställer felfria resultat för alla applikationer.

Denna autoklav finns i två versioner, var och en med två temperaturnivåer. Du kan välja mellan 125/140 ° C och 115/121 ° C. Tryckreglering via ventil, temperaturreglering via termostat. Tryckventiler är inte utbytbara, eftersom enhetens termostat är perfekt anpassad och kalibrerad till ventilen.
Perfekt för sterilisering av oförpackade fasta ämnen utan håligheter, vätskor, flaskor, instrument, syntetiska material, konservering av livsmedel, beredning av odlingsmedier och avfall.
I utrustningen ingår instrumentpanel med tre matningar och vattenindikator för miniminivå, elkabel . 
I SET Ingår trådkorg med handtag i rostfritt stål för bekväm hantering av autoklaverat gods.

CertoClav MultiControl är en PT100-sensorstyrd, vertikal laboratorieautoklav. Den drivs via MC2-styrenheten. Med denna styrenhet kan autoklaven anpassas efter dina behov. De möjliga inställningarna sträcker sig från 1 minut till 30 dagar och från rumstemperatur till 140 ° C. Detta förenklar och påskyndar arbetsprocesserna i laboratoriet och erbjuder samtidigt ett mångsidigt användningsområde. Den är utrustad med en USB-port för överföring och en skrivarport (RS232) för utskrift av steriliseringsprotokoll. En automatiserad processkontroll sparar värdefull tid för anställda och automatiserad feldetektering säkerställer steriliseringsresultatet.

Grundversion av PC-programvara för dataövervakning ingår. Med den här programvaran kan du bara ställa in stegprogram. För flerstegsprogram krävs en professionell version av PC-programvara.
Perfekt för långa / långvariga cykler och materialprov som GSB AL 631, HAST-test, tryckkärls
Test och ICP – TM 650. Liksom för konservering av livsmedel, beredning av odlingsmedier, sterilisering av avfall, oförpackade fasta ämnen utan håligheter, vätskor, flaskor, instrument, syntetiska material och gummi.

I utrustningen ingår instrumentpanel med tre matningar och vattenindikator för miniminivå och elkabel samt MC2 styrenhet 

I SET Ingår trådkorg med handtag i rostfritt stål för bekväm hantering av autoklaverat gods.

CertoClav Classic är resultatet av vidareutveckling av CertoClav EL, men tillverkat av korrosionsbeständigt, elektropolerat rostfritt stål. En timer är integrerad för att reglera steriliseringstiden. Om timern är aktiveras stängs enheten av automatiskt efter steriliseringen. Om timern inte har blivit aktiverad måste autoklaven stängas av manuellt.
Perfekt för sterilisering av oförpackade fasta ämnen utan håligheter, vätskor, flaskor, instrument, syntetiska material, konservering av livsmedel, beredning av odlingsmedier och avfall.

I utrustningen ingår instrumentpanel med tre matningar och indikator för miniminivå av vatten och elkabel

CertoClav MultiControl 2 och CertoClav MultiControl 2 Touch är resultatet av vidareutveckling av CertoClav MultiControl. Båda modellerna är byggda som MutliControl och har alla dess funktioner. Förutom kammaren som är tillverkad av korrosionsbeständigt, elektropolerat rostfritt stål.

Dessutom är CertoClav MultiControl 2 Touch utrustad med en 7-tums högupplöst surfplatta. Alla användningssteg förklaras med videor på skärmen. Ingen utbildning krävs.

Utrustningen är sensorstyrd, vertikal laboratorieautoklav. Den drivs via MC2-styrenheten. Med denna styrenhet kan autoklaven anpassas efter dina behov. De möjliga inställningarna sträcker sig från 1 minut till 30 dagar och från rumstemperatur till 140 ° C. Detta förenklar och påskyndar arbetsprocesserna i laboratoriet och erbjuder samtidigt ett mångsidigt användningsområde. Den är utrustad med en USB-port för överföring och en skrivarport (RS232) för utskrift av steriliseringsprotokoll.

En automatiserad processkontroll sparar värdefull tid för anställda och automatiserad feldetektering säkerställer steriliseringsresultatet

Överensstämmelse med GLP-kraven genom automatisk dokumentation av användare och cykler. Processdata lagras i CertoCloud i tio år. Integration i laboratoriets datasystem är möjlig.

Perfekt för långa / långvariga cykler och materialprov som GSB AL 631, HAST-test, tryckkärlstest och ICP – TM 650. Liksom för konservering av livsmedel, beredning av odlingsmedier, sterilisering av avfall, oförpackade fasta ämnen utan håligheter, vätskor, flaskor, instrument, syntetiska material och Gummi.

I utrustningen ingår instrumentpanel med tre matningar och indikator för miniminivå av vatten, strömkabel, MC2-styrenhet och surfplatta (endast MC2 Touch).

CertoClav Connect är en helautomatisk, vertikal laboratorieautoklav som inte kräver någon tidigare utbildning. Den styrs via en 7-tums högupplöst surfplatta. Alla driftsteg förklaras med videor direkt på surfplattan.

Överensstämmelse med GLP-kraven genom automatisk dokumentation av användare och cykler. Processdata lagras i CertoCloud i tio år. Integration i laboratoriets datasystem är möjligt.

För autoklavering av vätskor finns en PT100-mediasensor som tillval.

Perfekt för långa / långvariga cykler och materialprov som GSB AL 631, HAST-test, tryckkärlstest och ICP – TM 650. Liksom för konservering av livsmedel, beredning av odlingsmedier, sterilisering av avfall, oförpackade fasta ämnen utan håligheter, vätskor, flaskor, instrument, syntetiska material och gummi.

I utrustningen ingår instrumentpanel med tre matningar och indikator för miniminivå av vatten, Strömkabel och surfplatta