Autoklaver

Ninolab har genom sitt samarbete med välkända leverantörer ett komplett sortiment av autoklaver.
Allt från små bänkautokalver på 25 liter upp till stora industriautoklaver på 9000 liter.

Steelco

Steelco producerar autoklaver i olika storlekar för både laboratorier, sjukhus, life science och pharmaindustrin. Steelco har hela produktrangen från mindre och enklare autoklaver för laboratorier till större och mer avancerade autoklaver till pharmaindustrin, Det går även att skräddarsy autoklaver utifrån kundens behov.

Toppmatade autoklaver.

95 liter Maskinerna är utrustad med 20 program varav 8 är förprogrammerade. Maskinen har en lättöverskådlig 7” ”touch screen” manöverpanel

Steelco VS L nya smala design gör att maskinerna får en hög lastkapacitet på en liten yta.  Autoklaverna finns i 8 standardstorlekar med kammarstorlekar från 110-675 liter de går att få med såväl manuell lucka som med vertikal automatisk lucka. Dessa autoklaver går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

De optimala autoklaverna för de som har ett större behov av lastkapacitet 660-920 liter. Dessa modeller finns med manuell dör med gångjärn eller automatisk horisontell skjutdörr de går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

Stora golvlastade gropmonterade autoklaver 905-9070 liter. För de verksamheter som har behov av att sterilisera stora och skrymmande laster tex rack till djurburar. Det finns modeller med manuell dör med gångjärn eller automatisk horisontell skjutdörr de går även att fås som genomräckningsmodeller med två dörrar.

Utformas tillsammans med kund efter kravspecifikation (URS) och behov. Kontakta oss så hjälper vi till! Se även broschyr.

SHP

SHP har lång erfarenhet av försäljning och utveckling av autoklaver för laboratoriebruk. Innovation och kvalitet står högt i prioritet. Den unika ånggeneratorn gör det till exempel möjligt att placera autoklaven både vertikalt och horisontellt, vilket förenklar det hela om behoven på laboratoriet ändras eller autoklaven skall flyttas.

Bänkautoklav 25 liter
Processcykeln visualiseras genom olika färger för bästa överblick. Det okrossbara glasfönstret låter dig se vad som händer med ditt material inuti kammaren.

Laboklav 25 finns i utförande:
B Basutförande
M Vätska, integrerad snabbkylning (luftkylning)
V Vakuum, Integrerat vakuumsystem
MV Kombinerat vakuumsystem och snabbkylning

Dessa modeller har även valfrihet i placering – vertikalt eller horisontellt även efter det att autoklaven installerats. Detta tack vare den unika ånggeneratorn som medger valfri orientering. På Laboklav 55 – 195 kan du välja dekorfärg på luckdetaljerna.

Tillval Laboklav 55 – 195 
När du ska konfigurera en autoklav från SHP behöver du inte fundera över artikelnummer eller vara rädd att du missar någon viktig del vid beställning. Vill du ha någon/några funktioner utöver basutrustning väljer du bara en av nedanstående modeller, då vet du att allt ingår!

B Basutförande
M Vätska, integrerad snabbkylning (luftkylning)
MS Vätska, integrerad snabbkylning och mottryck
MSL Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck och fläkt
V Vakuum, Integrerat vakuumsystem
MV Kombinerat vakuumsystem och snabbkylning
MSV Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck och vakuum
MSLV Vätska, integrerad snabbkylning med mottryck, fläkt och vakuum

HP-Med

Vi har levererat autoklaver modell Varioklav i över 30 år. Finns som både golv- och bänkmodeller i volymer från 25 liter upp till 175 liter. Autoklaverna kan utrustas med förlängd kammare, vakuum, snabbkylning, printer samt korgar enligt önskemål. Alla har integrerad ånggenerator och temperatursensor.
Varioklav Classic är en enklare golvautoklav i tre storlekar utrustade med elektronisk temperaturstyrning, två trådkorgar, temperatursensor samt kondensuppsamlare.

Hp-Meds nya produktserie för toppmatade och bänkstående laboratorieautoklaver. Green line har hög lastkapacitet på en liten yta. Är enkel att använda och installera samt har en användarvänlig touchdisplay.

De toppmatade varianterna finns i storlekarna 75,140,160och 180 liter.

Bänkmodellerna finns i storlekarna 72, 136, 154, 172 och 190 liter.

Liten bänkmodell med kammarvolym 25 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter)

Bänkmodell med kammarvolym 75 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

Bänkmodell med kammarvolym 135 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

Golvmodell med kammarvolym 75 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande.  

Golvmodell med kammarvolym 135 liter.
Autoklav i helautomatiskt utförande med integrerad ånggenerator. Tillverkad i titanstabiliserat rostfritt stål, SIS 2350. 
Autoklaven har 3 förinställda program (vätska, instrument och avdödning) som var för sig kan ställas in på valfri steriliseringstemperatur (98-134 °C) och valfri tid (1-999 minuter). Möjlighet för lagring av upp till 16 st program finns beroende på utförande. 

Stäng meny