Kryoutrustning

Kryokärl finns för provförvaring, transport av flytande kväve (LN2), påfyllning av andra kärl samt uttag av LN2 till olika analysapparater eller för att lokalt hålla prover kalla på labbänken. Vi har ett brett sortiment som täcker de flesta behoven av kryoutrustning inklusive skyddskläder och handskar samt provförvaringsplast.

Förvaring av prover i flytande kväve (LN2)

Det finns tre varianter av provförvaring i flytande kväve. Den traditionella varianten är att förvara prover direkt i det flytande kvävet.

På grund av korskontaminationsrisker så har det numera blivit populärare att förvara proverna i gasfasen istället för direkt i det flytande kvävet. Denna typ av kärl har en plattform med det flytande kvävet under plattformen. Proverna förvaras i gasfasen som bildas ovanför plattformen. CBS har tagit idén vidare och utvecklat ett system för att förvara proverna i ett mantlat kärl. Det flytande kvävet i manteln bildar gas som leds in i toppen på kärlets förvaringsutrymme. Detta skapar en omrörning i gasfasen vilket medför att det blir ungefär samma temperatur i hela kärlets förvaringsutrymme. Dessa kärl kallas för Isothermalkärl eller Isothermalfrysar.

Transport och förvaring av flytande kväve (LN2)

Transportera och förvara flytande kväve kan göras i icke trycksatta kärl och i trycksatta kärl.

Trycksatta kärl används ofta för påfyllnad av flytande kväve till andra kärl. Tillbehör som används till transport och förvaringskärl är exempelvis hjulställningar, tippvagnar, tipphandtag och uttagstillbehör.

Transport av prover i flytande kväve (LN2)

Ett säkert sätt att transportera biologiska prover längre sträckor är att använda sig av så kallade Dry Shippers. I dessa kärl absorberas det flytande kvävet i ett poröst material i väggen på kärlet.

Det medför att proverna transporteras i gasfas. Inget flytande kväve kan läcka ut från kärlet. Kärlen finns i olika storleker beroende på hur många prover man behöver transportera. En mätsond kan appliceras på kärlet som registrerar temperaturen och på så sätt säkerställer att temperaturen har hållits genom hela transporten.

Kontrollerad nedfrysning av provmaterial

Vid infrysning av provmaterial för långtidsförvaring i LN2 används ofta programmerbara utrustningar för att höja viabiliteten vid återtining.

Genom att använda sig av kontrollerad infrysning kan man gå från kylda prover till flytande kväveförvaring på ett säkrare och mer reproducerbart sätt.

Flytande kväve generatorer

Noblegen Cryogenics “RANGE OF ON-SITE LIKVIDA NITROGEN GENERATORER Det snabbast växande flytande kvävegeneratorns företag med den” coolaste “pluggen och producerar LN2-lösningar.

En kompressor med oljetillägg, intern PSA-kvävegenerator kombinerad med en kryokylare, heliumkompressor och intern dewar, som styrs via en färggrafik HMI-pekskärm och inbyggd styrprogramvara, ger ett helt automatiserat system vid beröring av en knapp. Kontakta Ninolab för alla dina flytande kväveanvändningar och krav.

 • Enkel låd design
 • Säker utmatningssystem
 • Luftkyldt alternativ – inget behov av vattenkylning
 • På hjul för enkel montering
 • Oljefri luftkompressor
 • Inbyggd PSA-kvävgasgenerator
 • Inbyggd syrgasanalysator med larm
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning
 • Tvillingskåp design
 • På hjul för enkel montering
 • Vattenkyld kvävegas
 • Oljefri luftkompressor
 • Inbyggd PSA-kvävgasgenerator
 • Inbyggd syrgasanalysator med larm
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning
 • Skidmonterad design
 • Vattenkyld kvävegas.
 • Inbyggd PSA-kvävegenerator.
 • Kontrollpanel med interlock för säker drift.
 • Integrerat syrgasanalysator med larm.
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning.
 • Manuell kylhuvud för att minska strömmen.
 • Tillval av luftkompressor.
 • Olika storlekar av dewars
 • Vattenkylare
 • Säkerhetsutrustning
 • Oxygenutarmningsalarm
 • Vakuumisolerade slangar
 • Kryogenisoleringsventiler
 • Specialråd och lösningar

Förvaring av prover för IVF

Vi har förvaringskärl för strån från små volymer till större antal. 

De större kärlen är mantlade Isothermalfrysar med möjlighet att förvara upp till 61 200 stycken 0,25ml strån

Lyfthjälpmedel till kryo- och lågtemperaturfrysar

CryoLift är ett system som hjälper till att lyfta upp tunga rack ur kalla förvaringsutrymmen.

Systemet monteras i tak på travers och kan täcka ett helt rum om man så önskar. Haka på önskat rack och lyft det elektriskt ut ur frysen. CryoLift kan även användas för att sätt ned rack i frysar och kryokärl.

Förvaring av torris/kolsyreis

Tillverkade av monoblock-polyeten.

Boxarna har låg avdunstning vilket förlänger livslängden på kolsyreisen. De har även låg egen vikt. Locket är låsbart och de är utrustade med övertrycksskydd. Som tillbehör finns hjulställ och kylelement.

Rack och rör för provförvaring

Vi har ett brett sortiment av förvaringsrack och askar för provförvaring i flytande kväve.

Vi kan även specialtillverka rack för att anpassas till speciella provförvaringskrav. Kontakta oss för mer information om detta.

Skyddsutrustning

Vid hantering av flytande kväve bör man använda sig av skyddsutrustning som exempelvis skyddsglasögon och skyddshandskar.

Vi har ett brett sortiment av skyddsutrustning. Även personliga gaslarm för låg syrenivå.

Pumpar för flytande kväve (LN2)

Pumpen är framtagen för att man skall kunna pumpa LN2 från ett kärl till ett annat. Pumpen är nedsänkbar med en vertikal centrifugalpump som har en axiell rotor.

Diametern på pumpröret klarar alla kärl som har en öppning av minst 30mm i diameter. Pumpen klarar av att pumpa ca 5l/min. Pumphuvudet är IP44 stänkskyddat och klarar av att pumpa LN2 ca 7m upp i höjd (CE).

Mekaniska kryofrysar -140 till -150°C

Designade för långtidsförvaring av biologiska prover utan användning av flytande kväve.

Boxarna ger enkel åtkomst av provmaterialet som förvaras i rack. Hela förvaringsutrymmet i frysen kan utnyttjas. Ett effektivt köldmediumflöde inuti frysen ger högre fryseffektivitet och jämnare kabinettemperatur. Finns i utförande -140C och -150C.