Kryoutrustning - Flytande kvävekärl

Kryopreservering eller kryokonservering är en metod att bevara aktiviteten eller viabiliteten i biologiskt material som celler, vävnader eller organ genom förvaring vid låga temperaturer, vanligen -80°C eller -150°C med mekaniska frysar eller -196°C med flytande kväve. Vid dessa låga temperaturer stoppas de biokemiska processer som kan orsaka skador på det biologiska materialet, vilket gör att proverna kan transporteras över långa avstånd och lagras under lång tid.

Biologiskt material som fryses ned för kryoförvaring kan utsättas för fysiska påfrestningar och även osmotisk chock. För att minska denna påverkan används nedfrysningsapparatur som noggrant kontrollerar hur snabbt temperaturen i provet sänks. Man kan även använda tillsatser, så kallade kryoskyddsmedel, som också kan motverka de negativa effekterna av nedfrysningen.

Ninolab har kryokärl för provförvaring, transport av flytande kväve (LN2), påfyllning av andra kärl samt uttag av LN2 till olika analysapparater eller för att lokalt hålla prover kalla på labbänken. Vi har ett brett sortiment som täcker de flesta behoven av kryoutrustning inklusive skyddskläder och handskar samt provförvaringsplast.

Förvaring av prover i flytande kväve (LN2)

Det finns tre varianter av provförvaring i flytande kväve. Den traditionella varianten är att förvara prover direkt i det flytande kvävet.

På grund av korskontaminationsrisker så har det numera blivit populärare att förvara proverna i gasfasen istället för direkt i det flytande kvävet. Denna typ av flytande  kvävekärl har en plattform med kvävet under plattformen. Proverna förvaras i gasfasen som bildas ovanför plattformen. CBS har tagit idén vidare och utvecklat ett system för att förvara proverna i ett mantlat kärl. Det flytande kvävet i manteln bildar gas som leds in i toppen på kärlets förvaringsutrymme. Detta skapar en omrörning i gasfasen vilket medför att det blir ungefär samma temperatur i hela kärlets förvaringsutrymme. Dessa kärl kallas för Isothermalkärl eller Isothermalfrysar.

Transport och förvaring av flytande kväve (LN2)

Transportera och förvara flytande kväve kan göras i icke trycksatta kärl och i trycksatta kärl.

Trycksatta kärl används ofta för påfyllnad av flytande kväve till andra kärl. Tillbehör som används till transport och förvaringskärl är exempelvis hjulställningar, tippvagnar, tipphandtag och uttagstillbehör.

Transport av prover i flytande kväve (LN2)

Ett säkert sätt att transportera biologiska prover längre sträckor är att använda sig av så kallade Dry Shippers. I dessa kärl absorberas det flytande kvävet i ett poröst material i väggen på kärlet.

Det medför att proverna transporteras i gasfas. Inget flytande kväve kan läcka ut från kärlet. Kärlen finns i olika storleker beroende på hur många prover man behöver transportera. En mätsond kan appliceras på kärlet som registrerar temperaturen och på så sätt säkerställer att temperaturen har hållits genom hela transporten.

Kryofrys fabrikat Haier -150C

Kompressorfrys ned till -150C.  Kapacitet 209 liter.

 • Mikroprocessor med LCD display. Kontrollerar temperaturen med en noggrannhet på 0,1C från -130C till -150C.
 • LCD displayen är låsbar med säkerhetskod och frysen har ett nyckellås.
 • USB utgång för hämtning av data från frysen.
 • Två litiumbatterier backar upp minnet vid strömbortfall.
 • Multipla larmfunktioner. Bland annat för låg och högtemperatur, sensorfel, het kondensor, strömbortfall, låg batterinivå och öppet lock.
 • RS485 port för nätverk
 • Anti kondensering

Flytande kväve generatorer

Noblegens Produkter är världsledande inom design, utveckling och tillverkning av specialiserade gas- och flytande kvävegeneratorer (LN2), vilket ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning jämfört med konventionella cylinder- och bulkvätskor. De har 30 års erfarenhet och kunskap med att tillverka högkvalitativa produkter.

Vårt sortiment av laboratoriegas-, industrigas- och flytande kvävegeneratorer(LN2) är oöverträffade i prestanda och effektivitet, som är det enda europeiska PSA-gasgeneratorföretaget som tillverkar både gas- och flytande kvävegeneratorer på vårt brittiska huvudkontor. För mer information om någon av produkterna för tillverkning av flytande kväve vänligen fyll i vårt snabbförfrågansformulär för ett snabbt svar från en av våra erfarna säljare – för en lokal kontakt.

 • Enkel låd design
 • Säker utmatningssystem
 • Luftkyldt alternativ – inget behov av vattenkylning
 • På hjul för enkel montering
 • Oljefri luftkompressor
 • Inbyggd PSA-kvävgasgenerator
 • Inbyggd syrgasanalysator med larm
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning
 • Tvillingskåp design
 • På hjul för enkel montering
 • Vattenkyld kvävegas
 • Oljefri luftkompressor
 • Inbyggd PSA-kvävgasgenerator
 • Inbyggd syrgasanalysator med larm
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning
 • Skidmonterad design
 • Vattenkyld kvävegas.
 • Inbyggd PSA-kvävegenerator.
 • Kontrollpanel med interlock för säker drift.
 • Integrerat syrgasanalysator med larm.
 • Vakuumförebyggande system på flytande dewar
 • Tryckförhöjning för vätskeutmatning.
 • Manuell kylhuvud för att minska strömmen.
 • Tillval av luftkompressor.
 • Olika storlekar av dewars
 • Vattenkylare
 • Säkerhetsutrustning
 • Oxygenutarmningsalarm
 • Vakuumisolerade slangar
 • Kryogenisoleringsventiler
 • Specialråd och lösningar

Förvaring av prover för IVF

Vi har förvaringskärl för strån från små volymer till större antal. 

De större kärlen är mantlade Isothermalfrysar med möjlighet att förvara upp till 61 200 stycken 0,25ml strån

Kontrollerad nedfrysning av prover

Vid infrysning av provmaterial för långtidsförvaring i LN2 används ofta programmerbara utrustningar för att höja viabiliteten vid återtining.

Genom att använda sig av kontrollerad infrysning kan man gå från kylda prover till flytande kväveförvaring på ett säkrare och mer reproducerbart sätt.

Kontrollerad nedfrysning av prover i större skala

IntelliRate i67C
Kontrollerad infrysning av biologiskt material med LN2 i större skala.

När er cellbaserade forskning och bioproduktion ökar, behövs en repeterbar frysprocess som effektivt kan förbättra viabiliteten och kvaliteten efter upptining i stor skala. Biolife Solutions har designat den nya IntelliRate i67C för att öka flytande kväve (LN2) kontrollerad infrysning av biologiskt material i batcher. Den är designad för att uppfylla behov där utvecklings- och tillverkningsvolymerna ökar.

Utöka genomströmningen av kontrollerad infrysning med avsevärt större batcher, utan att tillföra betydande kostnader. Med 40% mer kapacitet än någon annan bänk-CRF, kan IntelliRate i67C inte bara öka produktionsnivåerna, den säkerställer också mer process konsekvens och tidsbesparingar genom att köra tusentals prover i en enda körning.

SOL Group SmartFreezer

SmartFreezer är en robotiserad förvaring av prover
i gasfasen av flytande kväve i -180°C

 • Cherry picking av prover garanterar att inga prover exponeras till varandra.
 • Upp till 14470 stycken 1 ml eller 12000 stycken 2 ml prover kan förvaras i SmartFreezer.
 • Enkel mjukvara och hantering.
 • Ett bra sätt att hålla ordning på sina prover.

SOL Group SecurFill

SecurFill är ett automatiskt och säkert system att fylla på behållare med flytande kväve.

Kopplas upp mot flytande kväve-källa med tryck. Fyller automatisk mindre kryokärl med flytande kväve.

Kolsyreis - Aquila PE80

Hög kvalitets Torris.
Perfekt för produktion på plats. Gör den exakta mängden av torris du behöver, när du behöver det!

Den unika pelletiseraren från Aquila Triventek med sitt patenterade system för att producera toppkvalitet torris pellets är verkligen en prisvärd bekvämlighet.

Denna revolutionerande utrustning från Aquila Triventek sätter nya standarder inom torrisproduktion. Använda torris blir lätt och logistiska utmaningar som lagring och tillgänglighet är inte längre något problem.

PE80 Pelletizer kan uppgraderas genom tillägget av den patenterade enheten Aquila Triventek Recovery, som fångar och återvinner återför gas till praktiskt taget halvera kostnaden för torris.
Med sin banbrytande låga kapitalkostnad, PE80 gör användningen av torris enkel och prisvärd för jämn den lägre volymanvändaren.

 • Enkel, pålitlig en prisvärd
 • Miljövänligt
 • Perfekt för produktion på plats (torris på kran)
 • Enkelt underhåll och låga underhållskostnader
 • Producera pellets i 1,7 + 2,2 + 3 + 8 + 16 mm
 • Enkelt och enkelt byte av extruderade plattor
 • Mindre koldioxidförbrukning i uppstarten
 • Förberedd för Återställningsenhet
 • Dimensioner (W*D*H mm): 600*1000*1560
 • Vikt: 203kg
 • Strömförsörjning: 3~ 400/50Hz
  Andra spänningar/Hz på begäran
 • Strömförbrukning: 3 kW
 • Max. ström: 6,5 Ampere
  Krävda start-Amps bör beräknas som 5 till 6 gånger Amp användning
 • Strömanslutning: 16A/3P+E CEE2-215
 • Tryckområde: 15-18 bar
 • Produktionskapacitet: 80 kg/h
 • Max. omgivningstemperatur: 40°C
 • LCO2 till torrisomvandling
  2.5:1 vid produktion av torrispellets
 • Smörjolja: Castrol Optileb GT 460
  Godkänd för livsmedelsindustrin

Kolsyreis - Återvinningsenhet RE80/160 UNI

RE80 UNI och RE160 UNI Recovery Unit från Aquila Triventek samlar in alla “återgå” gas, som vanligtvis slösas bort under torrisproduktion, omvandlar den tillbaka till flytande CO2 och lämna tillbaka den till den använda Pelletizern.
Detta kan effektivt halvera kostnaden för torris

 • Kompatibel med de flesta Pelletizer varumärken
 • Använd din gas två gånger – Torris, Grön-Wise – Vinst maximera

RE80 eller RE160 UNI från TRIVENTEK är den minsta och mest prisvärda delar av utrustning i sitt slag, både i fråga om låga kapitalkostnader och de lägsta energikostnaderna.

 • Robust konstruktion och kompakt design
 • Minimalt fotavtryck.
 • Låg strömförbrukning
 • Kompatibel med de flesta pelletsmärken
 • Extremt enkelt och användarvänligt
 • Låga underhållskostnader
 • Påverkar inte den befintliga tankinstallationen
 • Gör TORRIS-produktionen grönare
 • Drastisk minskning av koldioxidutsläppen
 • Gör TORRIS-produktionen mer kostnadseffektiv
 • Ström försörjning: 3x400V/50Hz
 • Andra spänningar/frekvenser på begäran
 • Nominell strömförbrukning: 24 kW / 35kW
 • Effektiv strömförbrukning: 12 kWh / 25kWh
 • Strömanslutning: 32A/3P+N+E / 63A/3P+N+E
 • Max omgivningstemperatur: 40°C
 • Mått (LxWxH):
  RE80 1960*1320*1570 mm
  RE160 2420*1370*1640 mm
 • Vikt:
  RE80 1070 kg
  RE160 1350 kg
 • Bitzer luftkyld kondensenhet
 • Köldmedium typ: R404A

Kolsyreisförvaring / Torrisförvaring

Tillverkade av monoblock-polyeten.

Boxarna har låg avdunstning vilket förlänger livslängden på kolsyreisen. De har även låg egen vikt. Locket är låsbart och de är utrustade med övertrycksskydd. Som tillbehör finns hjulställ och kylelement.

Skyddsutrustning

Vid hantering av flytande kväve, kolsyreis och lågtemperaturutrustningar bör man använda sig av skyddsutrustning som exempelvis skyddsglasögon och skyddshandskar.

Vi har ett brett sortiment av skyddsutrustning. Även personliga gaslarm för låg syrenivå.

Lyfthjälpmedel till kryo- och lågtemperaturfrysar

CryoLift är ett system som hjälper till att lyfta upp tunga rack ur kalla förvaringsutrymmen.

Systemet monteras i tak på travers och kan täcka ett helt rum om man så önskar. Haka på önskat rack och lyft det elektriskt ut ur frysen. CryoLift kan även användas för att sätt ned rack i frysar och kryokärl.

Rack och rör för provförvaring

Vi har ett brett sortiment av förvaringsrack och askar för provförvaring i flytande kväve.

Vi kan även specialtillverka rack för att anpassas till speciella provförvaringskrav. Kontakta oss för mer information om detta.