Labkyl och labfrys

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se sidan ‘Labkyl och labfrys – ATEX-klassade.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten!

Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar

Ninolux – Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar anpassade för laboratoriet

Fristående gnistsäkra kyl-/frysskåp och boxar, anpassade för laboratoriet, avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

 • All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren.
 • Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
 • Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet.
 • Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Kvalitet ger styrka och säkerhet

Ninolux kyl-/frysskåp och boxar är robust konstruerade med låg ljudnivå och finns med digital eller analog termostat. Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet. Kyl-/frysskåpen uppfyller EU-direktivet 89/336/EEC för CE-märkning.

 • Välj mellan digital eller analog inställning/visning av temperaturen
 • Låg energiförbrukning Klass A/B
 • Automatisk avfrostning av kylarna
 • Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd
 • Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt
 • Boxarna har trådbackar 
 • Naturliga köldmedier
 • Lås och anslutning för externlarm finns som tillbehör

Laboratoriekyl- och frysskåp

KIRSCH laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor.

Alla laboratoriefrysar erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se under Laboratoriekyl- och frysskåp, ATEX-klassade.

Laboratoriekylskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriekylskåp garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover.

FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltypen har kylskåp också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Laboratoriefrysskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriefrysar garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover. Temperaturen kan ställas in mellan -5 ° C och -30 ° C beroende på modell.

FÖRDELAR
Standardfunktionerna hos de olika modelltyperna är:

 •  Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Uppvärmd dörrkarm
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Kyl- och frysskåp för läkemedel

KIRSCH är Tysklands marknadsledande tillverkare av kyl- och frysskåp för läkemedelshantering.

Varje skåp är framtaget för att uppfylla den krävande DIN 58345-förordningen. Produkter är av högsta kvalitet och håller en mycket hög temperaturstabilitet.

NÅGRA FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltyper har skåpen också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning (kylskåp)
 • Uppvärmd dörrkarm (frys)
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara lådor i höjdled
 • Individuell lådindelning med justerbar längd och korsdelare.
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr
 • Glasdörrar är tillgängliga för de flesta modeller

ES serien

Labkyl- och frysskåp i ES-serien från Thermo Scientific ™ är idealiska när det finns är begränsat utrymme i laboratoriet. Skåpen är designade för rutinmässigt provförvaring där inte gnistskydd efterfrågas.

ES-serien levereras i två underbänkmodeller, kyl och frys, en fullstor kyl och frys samt en kombinerad kyl/frys.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollenhet
 • Hög- och lågtemperaturlarm
 • Dörrlarm
 • Extern larmanslutning
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning
 • Genomföringar
 • Vändbara dörrar
 • Naturliga kylmedel
 • HCFC- och CFC-fri isolering

TSX-serien

TSX-serien av högpresterande labkyl- och frysskåp från Thermo Scientific ™ är utformade för att förvara känsliga prover med under största säkerhet. Skåpen har funktioner som möjliggör säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

TSX-serien har marknadens senaste kompressorer V-drivteknik vilka anpassar kyleffekten efter behov. Detta ger betydande energibesparingar utan att äventyra skyddet av proverna. Skåpen är konstruerad för att ge bästa temperaturnoggrannhet.

TSX-serien finns i olika storlekar för kyl- respektive frysskåp;

 • Kylskåp: 156L, 650L, 1297L samt 1447L
 • Frysskåp: 650L, 1447L

Beskrivning

 • Driftstemperaturområde kylskåp +2°C till +8°C, fabriksinställning +5°C
 • Driftstemperaturområde frysskåp -15°C till -35°C, fabriksinställning -20°C/-20°C
 • Lättanvänd låsbar mikroprocessorkontrollenhet med alla larmfunktioner
 • Underbänkmodellen har lösenordsskyddad pekskärm med dataloggning (USB)
 • Naturliga köldmedier och vattenblåst isolering gör TSX-serien kompatibel med US Environmental Protection Agency’s nyaste Policy (SNAP)
 • Unik V-driv kompressorteknik som är konstruerad för att upptäcka användningsmönster såsom dörröppningar när en högre kompressorhastighet behövs eller stabilitetsperioder där kompressorn körs med lägre hastighet. Detta sparar energi utan att äventyra skyddet
 • Upp till 50% mindre energianvändning än konventionella modeller
 • Lägre kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till omgivningen
 • Frysarna finns med manuell eller automatisk avfrostning
 • Solid dörr som standard för kyl och frys. Glasdörr som tillval på kylskåp
 • Ljudnivå vilket gör det möjligt ha skåpen i anslutning till arbetsplatsen
 • Externlarmanslutning
 • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem
 • Dörrlås som standard
 • Ergonomiskt dörrhandtag
 • Skrivare finns som tillval

Flikens innehåll kommer inom kort …

Flikens innehåll kommer inom kort …

Flikens innehåll kommer inom kort …

Stäng meny