Labkyl och labfrys

Laboratoriekylar och -frysar har en viktig funktion inom vetenskaplig forskning genom att skydda känsliga biologiska prover och reagenser. Dessa enheter är konstruerade för att upprätthålla exakt temperaturkontroll, förhindra nedbrytning av prover och garantera tillförlitliga experimentella resultat. Inom läkemedelsindustrin lagrar de vacciner, läkemedel och enzymer för att skydda deras effektivitet. Livsmedels- och miljötestindustrin är beroende dessa enheter för lagring av prover före analys. Med funktioner som temperaturlarm och en jämn temperatur i hela kylutrymmet spelar laboratoriekylskåp och -frysar en avgörande roll för att säkra kvaliteten och tillförlitligheten hos vetenskapliga data.

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor
Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se sidanLabkyl och labfrys – ATEX-klassade.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten!