Labkyl och labfrys

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se sidan ‘Labkyl och labfrys – ATEX-klassade.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten!

Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar

Ninolux – Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar anpassade för laboratoriet

Fristående gnistsäkra kyl-/frysskåp och boxar, anpassade för laboratoriet, avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

 • All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren.
 • Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
 • Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet.
 • Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Kvalitet ger styrka och säkerhet

Ninolux kyl-/frysskåp och boxar är robust konstruerade med låg ljudnivå och finns med digital eller analog termostat. Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet. Kyl-/frysskåpen uppfyller EU-direktivet 89/336/EEC för CE-märkning.

 • Välj mellan digital eller analog inställning/visning av temperaturen
 • Låg energiförbrukning Klass A/B
 • Automatisk avfrostning av kylarna
 • Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd
 • Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt
 • Boxarna har trådbackar 
 • Naturliga köldmedier
 • Lås och anslutning för externlarm finns som tillbehör

Laboratoriekyl- och frysskåp

KIRSCH laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor.

Alla laboratoriefrysar erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se under Laboratoriekyl- och frysskåp, ATEX-klassade.

Laboratoriekylskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriekylskåp garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover.

FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltypen har kylskåp också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Laboratoriefrysskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriefrysar garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover. Temperaturen kan ställas in mellan -5 ° C och -30 ° C beroende på modell.

FÖRDELAR
Standardfunktionerna hos de olika modelltyperna är:

 •  Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Uppvärmd dörrkarm
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Kyl- och frysskåp för läkemedel

KIRSCH är Tysklands marknadsledande tillverkare av kyl- och frysskåp för läkemedelshantering.

Varje skåp är framtaget för att uppfylla den krävande DIN 58345-förordningen. Produkter är av högsta kvalitet och håller en mycket hög temperaturstabilitet.

NÅGRA FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltyper har skåpen också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning (kylskåp)
 • Uppvärmd dörrkarm (frys)
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara lådor i höjdled
 • Individuell lådindelning med justerbar längd och korsdelare.
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr
 • Glasdörrar är tillgängliga för de flesta modeller

ES serien

Labkyl- och frysskåp i ES-serien från Thermo Scientific ™ är idealiska när det finns är begränsat utrymme i laboratoriet. Skåpen är designade för rutinmässigt provförvaring där inte gnistskydd efterfrågas.

ES-serien levereras i två underbänkmodeller, kyl och frys, en fullstor kyl och frys samt en kombinerad kyl/frys.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollenhet
 • Hög- och lågtemperaturlarm
 • Dörrlarm
 • Extern larmanslutning
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning
 • Genomföringar
 • Vändbara dörrar
 • Naturliga kylmedel
 • HCFC- och CFC-fri isolering

TSX-serien

TSX-serien av högpresterande labkyl- och frysskåp från Thermo Scientific ™ är utformade för att förvara känsliga prover med under största säkerhet. Skåpen har funktioner som möjliggör säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

TSX-serien har marknadens senaste kompressorer V-drivteknik vilka anpassar kyleffekten efter behov. Detta ger betydande energibesparingar utan att äventyra skyddet av proverna. Skåpen är konstruerad för att ge bästa temperaturnoggrannhet.

TSX-serien finns i olika storlekar för kyl- respektive frysskåp;

 • Kylskåp: 156L, 650L, 1297L samt 1447L
 • Frysskåp: 650L, 1447L

Beskrivning

 • Driftstemperaturområde kylskåp +2°C till +8°C, fabriksinställning +5°C
 • Driftstemperaturområde frysskåp -15°C till -35°C, fabriksinställning -20°C/-20°C
 • Lättanvänd låsbar mikroprocessorkontrollenhet med alla larmfunktioner
 • Underbänkmodellen har lösenordsskyddad pekskärm med dataloggning (USB)
 • Naturliga köldmedier och vattenblåst isolering gör TSX-serien kompatibel med US Environmental Protection Agency’s nyaste Policy (SNAP)
 • Unik V-driv kompressorteknik som är konstruerad för att upptäcka användningsmönster såsom dörröppningar när en högre kompressorhastighet behövs eller stabilitetsperioder där kompressorn körs med lägre hastighet. Detta sparar energi utan att äventyra skyddet
 • Upp till 50% mindre energianvändning än konventionella modeller
 • Lägre kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till omgivningen
 • Frysarna finns med manuell eller automatisk avfrostning
 • Solid dörr som standard för kyl och frys. Glasdörr som tillval på kylskåp
 • Ljudnivå vilket gör det möjligt ha skåpen i anslutning till arbetsplatsen
 • Externlarmanslutning
 • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem
 • Dörrlås som standard
 • Ergonomiskt dörrhandtag
 • Skrivare finns som tillval

BIOBASIC-serien

Lab-kyl- och frysskåp i BIOBASIC-serien från GRAM, Danmark ger kostnadseffektiv förvaring av dina bioprover. BIOBASIC-serien erbjuder temperaturalarm, in- och utvändig ATEX-klassning, inga kalla väggar genom ”finned tube”-tekniken och användarvänligt interface vilket ger flera unika egenskaper samlade i en kompakt produkt.

BIOBASIC-serien levereras i tre olika volymer för användning i begränsade utrymmen där prestanda och bra egenskaper är avgörande. Allt finns tillgängligt som kylskåp eller frysskåp. Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning

Modeller:
BIOBASIC RR 210, 310 och 410 (kylskåp)
BIOBASIC RF 210, 310 och 410 (frysskåp)

Beskrivning:

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall
  Kylskåp:   +2/+15°C   
  Frysskåp: -25/-5°C
 • Nettovolym: 104, 189 eller 312 liter
 • Dörralarm
 • Hög- och lågtemperaturalarm
 • Larmutgång
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning och ljudvolym
 • In och utvändig ATEX-klassning

BIOLINE-serien

BIOLINE-serien från GRAM, Danmark erbjuder lab-kylar och frysar med hög prestanda och specifikationer för krävande applikationer. Det finns 5 modeller inom BIOLINE-serien varav 4 är modeller innefattar lab-kylar och frysar. Dessa 4 modeller tillmötesgår EN/IEC 60079-15 standard d.v.s. in och utvändig ATEX-klassning

Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning. Detta möjliggör en säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

Modeller:

För förvaring av de mest känsliga biomaterialen.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  ER -2°/+20°C.
  RF -25°/-5°C och EF -35°/-5°C
 • Nettovolymer: 365, 432, 484, 702, 864, 968 liter (ER och RF), 432 och 484 liter (EF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
 • Glasdörr (option)

Tillmötesgår med få undantag kraven på kylning och frysning av de flesta biomaterial.  

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR +2°/+20°C.
  RF -25º/-5ºC och EF -40º/-5ºC
 • Nettovolymer: 303 liter (RR, RF och EF), 351 liter (RR och RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat, alu / rostfritt eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp med hög prestanda för förvaring av ett brett område av biomaterial. Kräver liten golvyta och är perfekt där man behöver en stabil förvaring av biomaterial i ett begränsat utrymme.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC
  RF:  -25º/-5ºC
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312, 418 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp för generell förvaring av biomaterial i begränsade utrymmen. BioCompact är perfekt om du behöver en mer tillförlitlig och konsekvent kylning och/eller frysning av biomaterial än med vanliga hushålls-kylskåp/frysskåp.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC,
  RF:  -25º/-5ºC,
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

Ett brett utbud av rack och hyllor finns tillgängligt samt även optioner som väggmontering, justerbara ben, hjul, dubbla kylsystem m.m. Se broschyr under Mer information

Flikens innehåll kommer inom kort …

Flikens innehåll kommer inom kort …

BIOBASIC-serien

Lab-kyl- och frysskåp i BIOBASIC-serien från GRAM, Danmark ger kostnadseffektiv förvaring av dina bioprover. BIOBASIC-serien erbjuder temperaturalarm, in- och utvändig ATEX-klassning, inga kalla väggar genom ”finned tube”-tekniken och användarvänligt interface vilket ger flera unika egenskaper samlade i en kompakt produkt.

BIOBASIC-serien levereras i tre olika volymer för användning i begränsade utrymmen där prestanda och bra egenskaper är avgörande. Allt finns tillgängligt som kylskåp eller frysskåp. Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning

Modeller:
BIOBASIC RR 210, 310 och 410 (kylskåp)
BIOBASIC RF 210, 310 och 410 (frysskåp)

Beskrivning:

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall
  Kylskåp:   +2/+15°C   
  Frysskåp: -25/-5°C
 • Nettovolym: 104, 189 eller 312 liter
 • Dörralarm
 • Hög- och lågtemperaturalarm
 • Larmutgång
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning och ljudvolym
 • In och utvändig ATEX-klassning

BIOLINE-serien

BIOLINE-serien från GRAM, Danmark erbjuder lab-kylar och frysar med hög prestanda och specifikationer för krävande applikationer. Det finns 5 modeller inom BIOLINE-serien varav 4 är modeller innefattar lab-kylar och frysar. Dessa 4 modeller tillmötesgår EN/IEC 60079-15 standard d.v.s. in och utvändig ATEX-klassning

Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning. Detta möjliggör en säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

Modeller:

För förvaring av de mest känsliga biomaterialen.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  ER -2°/+20°C.
  RF -25°/-5°C och EF -35°/-5°C
 • Nettovolymer: 365, 432, 484, 702, 864, 968 liter (ER och RF), 432 och 484 liter (EF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
 • Glasdörr (option)

Tillmötesgår med få undantag kraven på kylning och frysning av de flesta biomaterial.  

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR +2°/+20°C.
  RF -25º/-5ºC och EF -40º/-5ºC
 • Nettovolymer: 303 liter (RR, RF och EF), 351 liter (RR och RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat, alu / rostfritt eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp med hög prestanda för förvaring av ett brett område av biomaterial. Kräver liten golvyta och är perfekt där man behöver en stabil förvaring av biomaterial i ett begränsat utrymme.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC
  RF:  -25º/-5ºC
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312, 418 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

Kompakta kyl- och frysskåp för generell förvaring av biomaterial i begränsade utrymmen. BioCompact är perfekt om du behöver en mer tillförlitlig och konsekvent kylning och/eller frysning av biomaterial än med vanliga hushålls-kylskåp/frysskåp.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall:
  RR: +2º/+20ºC,
  RF:  -25º/-5ºC,
  RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC
  RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC
  RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt

BIOLINE optioner

Ett brett utbud av rack och hyllor finns tillgängligt samt även optioner som väggmontering, justerbara ben, hjul, dubbla kylsystem m.m. Se broschyr under Mer information

Stäng meny