Labkyl och labfrys

Laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Laboratoriefrysar som erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se sidan ‘Labkyl och labfrys – ATEX-klassade.

Vi kan leverera kylar och frysar från de mest framstående fabrikaten!

Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar

Ninolux – Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp samt boxar anpassade för laboratoriet

Fristående gnistsäkra kyl-/frysskåp och boxar, anpassade för laboratoriet, avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

 • All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren.
 • Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
 • Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet.
 • Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Kvalitet ger styrka och säkerhet

Ninolux kyl-/frysskåp och boxar är robust konstruerade med låg ljudnivå och finns med digital eller analog termostat. Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet. Kyl-/frysskåpen uppfyller EU-direktivet 89/336/EEC för CE-märkning.

 • Välj mellan digital eller analog inställning/visning av temperaturen
 • Låg energiförbrukning Klass A/B
 • Automatisk avfrostning av kylarna
 • Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd
 • Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt
 • Boxarna har trådbackar 
 • Naturliga köldmedier
 • Lås och anslutning för externlarm finns som tillbehör

Laboratoriekyl- och frysskåp

KIRSCH laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor.

Alla laboratoriefrysar erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning.
För dina brandfarliga kylprodukter erbjuder vi laboratoriekylskåp och frysskåp med explosionssäker interiör – se under Laboratoriekyl- och frysskåp, ATEX-klassade.

Laboratoriekylskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriekylskåp garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover.

FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltypen har kylskåp också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Laboratoriefrysskåp
Maximal temperaturstabilitet och en tjock isolering av högkvalitativt, tryckskummat material. Varje laboratoriefrysar garanterar tillförlitlighet och en säker förvaring av dina prover. Temperaturen kan ställas in mellan -5 ° C och -30 ° C beroende på modell.

FÖRDELAR
Standardfunktionerna hos de olika modelltyperna är:

 •  Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning
 • Uppvärmd dörrkarm
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara hyllor
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr

Kyl- och frysskåp för läkemedel

KIRSCH är Tysklands marknadsledande tillverkare av kyl- och frysskåp för läkemedelshantering.

Varje skåp är framtaget för att uppfylla den krävande DIN 58345-förordningen. Produkter är av högsta kvalitet och håller en mycket hög temperaturstabilitet.

NÅGRA FÖRDELAR
Beroende på den enskilda modelltyper har skåpen också:

 • Fläktstyrd luftcirkulation
 • Optimerade ventilationsplattor för att minimera temperaturskillnader
 • Lättavläst LED-display
 • Lätt tillgänglig kontrollpanel med nyckelbrytare
 • Mikroprocessorstyrd temperaturreglering och upptining för att maximera temperaturstabilitet
 • Automatisk avfrostning och smältvattenavdunstning (kylskåp)
 • Uppvärmd dörrkarm (frys)
 • Optiskt och akustiskt larm inklusive strömavbrottslarm
 • Minne för minsta/högsta temperatur
 • Säkerhetsanordning för att förhindra frysning
 • RS485 gränssnitt för dokumentation av temperatur
 • Potentiell fri kontakt för larmöverföring
 • Justerbara lådor i höjdled
 • Individuell lådindelning med justerbar längd och korsdelare.
 • Låg ljudnivå
 • Låsbar dörr
 • Glasdörrar är tillgängliga för de flesta modeller

ES serien

Labkyl- och frysskåp i ES-serien från Thermo Scientific ™ är idealiska när det finns är begränsat utrymme i laboratoriet. Skåpen är designade för rutinmässigt provförvaring där inte gnistskydd efterfrågas.

ES-serien levereras i två underbänkmodeller, kyl och frys, en fullstor kyl och frys samt en kombinerad kyl/frys.

Beskrivning

 • Integrerad digital kontrollenhet
 • Hög- och lågtemperaturlarm
 • Dörrlarm
 • Extern larmanslutning
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning
 • Genomföringar
 • Vändbara dörrar
 • Naturliga kylmedel
 • HCFC- och CFC-fri isolering

TSX-serien

TSX-serien av högpresterande labkyl- och frysskåp från Thermo Scientific ™ är utformade för att förvara känsliga prover med under största säkerhet. Skåpen har funktioner som möjliggör säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

TSX-serien har marknadens senaste kompressorer V-drivteknik vilka anpassar kyleffekten efter behov. Detta ger betydande energibesparingar utan att äventyra skyddet av proverna. Skåpen är konstruerad för att ge bästa temperaturnoggrannhet.

TSX-serien finns i olika storlekar för kyl- respektive frysskåp;

 • Kylskåp: 156L, 650L, 1297L samt 1447L
 • Frysskåp: 650L, 1447L

Beskrivning

 • Driftstemperaturområde kylskåp +2°C till +8°C, fabriksinställning +5°C
 • Driftstemperaturområde frysskåp -15°C till -35°C, fabriksinställning -20°C/-20°C
 • Lättanvänd låsbar mikroprocessorkontrollenhet med alla larmfunktioner
 • Underbänkmodellen har lösenordsskyddad pekskärm med dataloggning (USB)
 • Naturliga köldmedier och vattenblåst isolering gör TSX-serien kompatibel med US Environmental Protection Agency’s nyaste Policy (SNAP)
 • Unik V-driv kompressorteknik som är konstruerad för att upptäcka användningsmönster såsom dörröppningar när en högre kompressorhastighet behövs eller stabilitetsperioder där kompressorn körs med lägre hastighet. Detta sparar energi utan att äventyra skyddet
 • Upp till 50% mindre energianvändning än konventionella modeller
 • Lägre kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till omgivningen
 • Frysarna finns med manuell eller automatisk avfrostning
 • Solid dörr som standard för kyl och frys. Glasdörr som tillval på kylskåp
 • Ljudnivå vilket gör det möjligt ha skåpen i anslutning till arbetsplatsen
 • Externlarmanslutning
 • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem
 • Dörrlås som standard
 • Ergonomiskt dörrhandtag
 • Skrivare finns som tillval

BIOBASIC-serien

Lab-kyl- och frysskåp i BIOBASIC-serien från GRAM, Danmark ger kostnadseffektiv förvaring av dina bioprover. BIOBASIC-serien erbjuder temperaturalarm, in- och utvändig ATEX-klassning, inga kalla väggar genom ”finned tube”-tekniken och användarvänligt interface vilket ger flera unika egenskaper samlade i en kompakt produkt.

BIOBASIC-serien levereras i tre olika volymer för användning i begränsade utrymmen där prestanda och bra egenskaper är avgörande. Allt finns tillgängligt som kylskåp eller frysskåp. Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning

Modeller:
BIOBASIC RR 210, 310 och 410 (kylskåp)
BIOBASIC RF 210, 310 och 410 (frysskåp)

Beskrivning:

 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall
  Kylskåp:   +2/+15°C   
  Frysskåp: -25/-5°C
 • Nettovolym: 104, 189 eller 312 liter
 • Dörralarm
 • Hög- och lågtemperaturalarm
 • Larmutgång
 • Dörrlås som standard
 • Låg energiförbrukning och ljudvolym
 • In och utvändig ATEX-klassning

BIOLINE-serien

BIOLINE-serien från GRAM, Danmark erbjuder lab-kylar och frysar med hög prestanda och specifikationer för krävande applikationer. Det finns 5 modeller inom BIOLINE-serien varav 4 är modeller innefattar lab-kylar och frysar. Dessa 4 modeller tillmötesgår EN/IEC 60079-15 standard d.v.s. in och utvändig ATEX-klassning

Kylsystemet är baserat på den s.k. ”finned tube evaporator” tekniken som tillsammans med det unika luftdistributionssystemet garanterar att temperaturen är densamma överallt i skåpet och att den programmerade temperaturen återställs snabbt efter en dörröppning. Detta möjliggör en säker förvaring av media, reagenser, vacciner, läkemedel eller andra produkter inom medicinskt och laboratoriebruk.

Modeller:

För förvaring av de mest känsliga biomaterialen. Beskrivning
 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall: ER -2°/+20°C. RF -25°/-5°C och EF -35°/-5°C
 • Nettovolymer: 365, 432, 484, 702, 864, 968 liter (ER och RF), 432 och 484 liter (EF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
 • Glasdörr (option)
Tillmötesgår med få undantag kraven på kylning och frysning av de flesta biomaterial.   Beskrivning
 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall: RR +2°/+20°C. RF -25º/-5ºC och EF -40º/-5ºC
 • Nettovolymer: 303 liter (RR, RF och EF), 351 liter (RR och RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Exteriör i vitlackerat, alu / rostfritt eller rostfritt
Kompakta kyl- och frysskåp med hög prestanda för förvaring av ett brett område av biomaterial. Kräver liten golvyta och är perfekt där man behöver en stabil förvaring av biomaterial i ett begränsat utrymme. Beskrivning
 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall: RR: +2º/+20ºC RF:  -25º/-5ºC RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312, 418 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Självstängande dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • E-sensor
 • Loggning av alarm
 • Hög och lågtemperaturalarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
Kompakta kyl- och frysskåp för generell förvaring av biomaterial i begränsade utrymmen. BioCompact är perfekt om du behöver en mer tillförlitlig och konsekvent kylning och/eller frysning av biomaterial än med vanliga hushålls-kylskåp/frysskåp. Beskrivning
 • Integrerad digital kontrollpanel
 • Temperaturintervall: RR: +2º/+20ºC, RF:  -25º/-5ºC, RR/RF: +2º/+20ºC / -25º/-5ºC RF/RF:  -25º/-5ºC / -25º/-5ºC RR/RR: +2º/+20ºC / +2º/+20ºC
 • Nettovolymer: 104 liter (RR, RF), 208 liter (RR/RF, RF/RF och RR/RR), 189, 312 liter (RR, RF)
 • Genomföring
 • Dörr med låsning
 • Larmutgång
 • Dörralarm
 • Glasdörr med integrerad LED-belysning
 • Exteriör i vitlackerat eller rostfritt
Ett brett utbud av rack och hyllor finns tillgängligt samt även optioner som väggmontering, justerbara ben, hjul, dubbla kylsystem m.m. Se broschyr under Mer information

Kylskåp och frysar för användning på laboratoriet och i forskning behöver tillmötesgå strikta krav, speciellt när det gäller säkerhet och temperaturstabilitet. Kylskåp och frysar från Liebherr, Tyskland, är därför utrustade med många funktioner och egenskaper för att garantera optimal förvaring av känsliga prover, kritiska kemikalier och forskningsmaterial. Den precisa elektroniska kontrollenheten möjliggör en noggrann temperaturinställning och tillsammans med en effektiv isolering och ett dynamiskt kylsystem ger det en optimal och säker förvaring.

MediLine med integrerad digital kontrollenhet

Kontrollenhet som är utrustad med många funktioner för att garantera temperaturstabiliteten och  säkerheten för de produkter som förvaras.

Den menystyrda elektroniska styrenheten har en integrerad realtidsklocka som tillåter temperaturinställning med 1/10 °C noggrannhet. Batteri-backup för kontrollenheten vid strömavbrott. Kontrollpanelen är resistent mot smuts, är lätt att rengöra och tillmötesgår de strängaste hygienkraven för laboratoriet. Kontrollenheten är dessutom utrustat med integrerat alarm för temperaturen, öppen dörr och strömavbrott samt har integrerat dataminne för värden i upp till 41 dagar och de 3 senaste larmen. Utgångar för externt temperaturalarm och dokumentation. Kylsystemet är baserat på forcerad ventilation. Automatisk avfrostning. Utrustad med hjul för full flexibilitet.

LKPv 1423, temperaturområde  0°C till +16°C. Bruttovolym: 1361 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 820 kWh. Glasdörr och invändig LED belysning.

LKPv 1420, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 1361 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 714 kWh.

LKPv 8420, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 856 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 603 kWh.

LKPv 6523, temperaturområde  0°C till +16°C. Bruttovolym: 597 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 571 kWh. Glasdörr och invändig LED belysning.

LKPv 6520, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 597 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 497 kWh. 

LKPv 6527, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 596 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 688 kWh.

LKPv 1423, temperaturområde  0°C till +16°C. Bruttovolym: 1361 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 820 kWh. Glasdörr och invändig LED belysning.

LKPv 1420, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 1361 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 714 kWh.

LKPv 8420, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 856 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 603 kWh.

LKPv 6523, temperaturområde  0°C till +16°C. Bruttovolym: 597 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 571 kWh. Glasdörr och invändig LED belysning.

LKPv 6520, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 597 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 497 kWh. 

LKPv 6527, temperaturområde -2°C till +16°C. Bruttovolym: 596 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 688 kWh.

MediLine med elektronisk kontrollenhet

Utrustad med digital temperaturdisplay för inställning av temperaturen med 1/10 °C noggrannhet. Kontrollpanelen är lätt att hålla ren.

Symboler anger apparatens driftsstatus. Är utrustat med integrerat alarm för temperaturen, öppen dörr och strömavbrott samt har internt dataminne för lagring av min/max temperatur och 3 senaste larmen / strömavbrotten. Utgång för externt larm och RS485 utgång för extern dataloggning.

 LKv 5710, temperaturområde +3°C till +16°C. Brutto / nettovolym: 583 / 437  liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 438 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. LKv 3913, temperaturområde +3°C till +16°C. Brutto / nettovolym: 386 / 360 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 480 kWh. Glasdörr och invändig LED-belysning. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. LKv 3910, temperaturområde +3°C till +16°C. Brutto / nettovolym: 361 / 336  liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 301 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. LKUv 1613, temperaturområde +3°C till +16°C. Brutto / nettovolym: 152 / 143 liter.  Energiförbrukning / 365 dagar: 369 kWh.  Glasdörr och invändig LED-belysning. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. Glasdörr och invändig LED-belysning. LKUv 1610, temperaturområde +3°C till +16°C. Brutto / nettovolym: 142 / 133 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 273 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning.
LGv 5010, temperaturområde −9°C till −35°C. Brutto / nettovolym: 478 / 337 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 1245 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. Inklusive NoFrost technology.
LCv 4010, +3°C till +16°C / −9°C till −30°C. Brutto / nettovolym: 254 / 240 liter (kyl), 107 / 105 liter (frys). Energiförbrukning / 365 dagar: 657 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning för kylskåpet. Manuell avfrostning för frysen.

MediLine läkemedelskylskåp

Kylskåp som används inom läkemedelsindustri, sjukhus och kirurgi måste tillmötesgå stränga krav när det gäller förvaring av läkemedelsprodukter. Läkemedelskylar från Liebherr tillmötesgår kraven enligt DIN 58345 och är därför utrustade med många funktioner för att garantera optimalt skydd av känsliga läkemedel.

Utrustad med digital temperaturdisplay för inställning av temperaturen med 1/10 °C noggrannhet. Kontrollpanelen är lätt att hålla ren. Symboler anger apparatens driftsstatus. Är utrustat med integrerat visuellt / ljudalarm för oönskad temperaturavvikelse eller öppen dörr samt har internt dataminne för lagring av min/max temperatur och 3 senaste larmen / strömavbrotten.  Alla larmparametrar är förinställda enligt DIN 58345. Utgång för externt larm. Temperaturen är fabriksinställd på +5°C och läkemedelskylskåpen är utrustade med en säkerhetstermostat för att förhindra temperatur lägre än +2°C.

MKv 3913, temperaturområde +2°C till +8°C. Fabriksinställning: +5°C.  Brutto / nettovolym: 386 / 278 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 480 kWh. Glasdörr och invändig LED-belysning. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning.

MKv 3910, temperaturområde +2°C till +8°C. Fabriksinställning: +5°C.  Brutto / nettovolym: 361 / 280 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 309 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning.

MKUv 1613, temperaturområde +2°C till +8°C. Fabriksinställning: +5°C.  Brutto / nettovolym: 152 / 109 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 369 kWh. Glasdörr och invändig LED-belysning. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning.

MKUv 1610, temperaturområde +2°C till +8°C. Fabriksinställning: +5°C.  Brutto / nettovolym: 142 / 109 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 273 kWh. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning.

Frysboxar ner till -45 °C

Utrustad med en precis elektronisk kontrollenhet med digital temperaturdisplay. Symboler indikerar status. Är utrustat med integrerat alarm för temperaturen, öppen dörr och strömavbrott samt har internt dataminne för lagring av min/max temperatur och 3 senaste larmen / strömavbrotten. Utgång för externt larm och RS485 utgång för extern dataloggning. LGT 4725, -10°C till -45°C. Brutto / nettovolym: 441 / 418 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 1589 kWh. Intern LED belysning. LGT 3725, -10°C till -45°C. Brutto / nettovolym: 350 / 332 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 1069 kWh. Intern LED belysning. LGT 2325, -10°C till -45°C. Brutto / nettovolym: 215 / 201 liter. Energiförbrukning / 365 dagar: 824 kWh kWh. Intern LED belysning.

Haier Group, där även Haier Biomedical ingår, är världens största tillverkare av kommersiella kyl- och frysskåp och de är genom sin goda kvalitet ett prisvärt alternativ till de på marknaden  mer etablerade varumärkena för laboratoriefrysar/-kylskåp. Haier Biomedical grundades 1998 och har idag ett brett program av biomedicinska frysar, laboratoriefrysar/-kylskåp inklusive gnistfria modeller, läkemedelskylskåp, kylskåp för placering under bänken samt kombinerade kyl- /frysar. Frysarna och kylskåpen använder endast HC kylmedel eller CFC-fria kylmedel. Haier är bland annat certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.

Biomedicinska frysar, -40 C°

Frysar som erbjuder stor lagringskapacitet och snabb temperaturprestanda. Utvecklade för att förvara vacciner, blodplasma och andra biologiska material. Finns som frysskåp, frysskåp med dubbeldörr samt box. Mikroprocessorstyrda med temperaturområde från -20 till -40 C. Hög kyleffektivitet genom direktkylning av hyllorna. Alla modeller har larm för hög / låg temperatur och fel på sensor.

DW-40L92, kapacitet: 93 liter. Kylmedium: CFC-fritt. LED-display.

DW-40L262, kapacitet: 262 liter. Kylmedium: CFC-fritt. LED-display.

DW-40L278, kapacitet: 278 liter. Kylmedium: HC. LED-display. Externt alarm, larm vid hög/låg temperatur, sensorfel, strömavbrott, lågt batteri, hög omgivande temperatur samt öppen dörr. USB-utgång och temperaturloggning som option.

DW-40L348, kapacitet: 248 liter.  Kylmedium: HC. LED-display. Externt alarm, larm vid hög/låg temperatur, sensorfel, strömavbrott, lågt batteri och hög omgivande temperatur. USB-utgång och temperaturloggning som option.

DW-40L508, kapacitet: 490 liter.  Kylmedium: HC / CFC-fri. LED-display. Externt alarm, larm vid hög/låg temperatur, sensorfel, strömavbrott, lågt batteri och hög omgivande temperatur. USB-utgång och temperaturloggning som option.

DW-40W100, kapacitet: 100 liter. Kylmedium: CFC-fritt. LCD-display. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel och strömavbrott

DW-40W255, kapacitet: 255 liter. Kylmedium: CFC-fritt. LCD-display. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel och strömavbrott

DW-40W380, kapacitet: 380 liter. Kylmedium: CFC-fritt. LCD-display. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel och strömavbrott

Biomedicinska frysar, -30 C°

Frys som är utvecklad för förvaring av viktiga biologiska prover, laboratorieprodukter och medicinska produkter på institutioner som blodbanker, sjukhus och forskningslaboratorier. I utbudet av dessa frysar ingår stående skåp, med och utan dubbeldörr.  Mikroprocessorstyrda med temperaturområde från -10 till -30 C°. Hög kyleffektivitet genom direktkylning av hyllorna.

DW-30L420F, kapacitet: 420 liter. Kylmedium: HC. LED-display.  Utrustade med forcerad ventilation och frostfri design genom automatiska avfrostningscykler. Externt alarm, larm vid hög/låg temperatur, sensorfel, strömavbrott, lågt batteri och hög omgivande temperatur. Inklusive USB-utgång. Temperaturloggning som option.

DW-30L278, kapacitet: 278 liter. Kylmedium: HC. LCD-display. Direkt kylning och manuell avfrostning. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel och strömavbrott. Temperaturloggning som option.

Haier_DW-30L508_img
DW-30L508

DW-30L508, kapacitet: 490 liter. Kylmedium: HC. LCD/LED-display. Direkt kylning och manuell avfrostning. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel och strömavbrott. Temperaturloggning som option.

Biomedicinska frysar, -25 C°

Frys som är utvecklad för förvaring av vacciner, blodplasma och annat biologiskt material. Hög kyleffektivitet genom direktkylning av hyllorna. Temperaturområde: -10 till -25 C°. Inklusive dörrlås.

DW-25L92, kapacitet: 92 liter. Kylmedium: HC. LED-display. Direkt kylning och manuell avfrostning. Larm vid hög/låg temperatur och sensorfel.

DW-25L262, kapacitet: 262 liter. Kylmedium: HC. LED-display. Direkt kylning och manuell avfrostning. Larm vid hög/låg temperatur och sensorfel.

Laboratoriekylskåp

Laboratoriekylskåp för förvaring av kemikalier, reagenser och förbrukningsmaterial på laboratorier, forskningsanläggningar m.m. Inställbart temperaturområde från +3 till +16°. Mikroprocessorstyrd termostat. Inklusive glashyllor i härdat glas som klarar en vikt på upp till 40kg. Larm vid hög/låg temperatur, sensorfel eller öppen dörr. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning, låsbar dörr och invändig belysning.

HLR-198F, kylskåp. Kapacitet: 198 liter. Kylmedium: R600a. LED-display. 4 hyllor.

HLR-310F, kylskåp. Kapacitet: 310 liter. Kylmedium: R600a. LED-display. 4 hyllor.

Läkemedelskylskåp

Läkemedelskylskåp från Haier är lämpliga för användning på apotek, läkemedelsföretag, sjukhus, smittskyddsinstitut samt kliniker. Erbjuder noggrann temperaturkontroll i temperaturintervallet  +2 till +8°C som går att justera i steg om 0.1°C. Forcerad ventilation och automatisk avfrostning. Invändig LED-belysning. Datalagringskapacitet på upp till 10 år. En överdimensionerad luftkyld kompressor förbättrar robustheten på kylsystemet och ger en bättre tillförlitlighet och effektivitet. Audiellt och visuellt larm vid fel inkluderar hög/låg temperatur, öppen dörr, fel på sensor, strömavbrott, lågt batteri och externt alarm för alla modeller utom två.

underbänk Kylskåp HYC-68
HYC-68

HYC-68, under-bänk-kylskåp. Kapacitet: 68 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 2 hyllor.

HYC-68A, under-bänk-kylskåp. Kapacitet: 68 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive 2 hyllor.

HYC-118, under-bänk-kylskåp. Kapacitet: 118 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 3 hyllor.

HYC-118A, under-bänk-kylskåp. Kapacitet: 118 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive 3 hyllor.

Kylskåp HYC-390
HYC-390

HYC-260, kylskåp. Kapacitet: 260 liter. Kylmedium: CFC-fri. Display: Fluorescerande ljus. Glasdörr. Externt alarm ingår ej i denna modell. Inklusive 4 hyllor.

HYC-360, kylskåp. Kapacitet: 360 liter. Kylmedium: CFC-fri. Display: Fluorescerande ljus. Eluppvärmd glasdörr. Justerbara hyllor. Externt alarm ingår ej i denna modell. Inklusive 5 hyllor.

HYC-290, kylskåp, basmodell. Kapacitet: 290 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive 5 hyllor.

HYC-390, kylskåp, basmodell. Kapacitet: 390 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive 7 hyllor.

HYC-290, kylskåp. Kapacitet: 290 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive USB-interface. Inklusive 5 hyllor.

HYC-390, kylskåp. Kapacitet: 390 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Glasdörr. Inklusive USB-interface. Inklusive 7 hyllor.

HYC-390F, kylskåp. Kapacitet: 390 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive USB-interface. Inklusive 7 hyllor.

HYC-610, kylskåp. Kapacitet: 610 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 6 hyllor. USB-interface och temperaturregistrering som option. Dörr med glasruta som möjliggör insyn.

Kylskåp med dubbeldörr HYC-940
HYC-940

HYC-940, kylskåp med dubbeldörr i glas. Kapacitet: 940 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 12 hyllor. 

HYC-940, kylskåp med dubbeldörr. Kapacitet: 940 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 12 hyllor.

HYC-1378, kylskåp med dubbeldörr. Kapacitet: 940 liter. Kylmedium: CFC-fri. LED-display. Inklusive 12 hyllor och USB-interface. Dörrar med glasruta som möjliggör insyn.

Kombinerat kyl- och frysskåp

– Temperaturområde kylskåp: +2°C till +8°C, temperaturområde från -20°C till 40°C för frysskåpet. – Forcerad   ventilation för kylskåpet och direktkylning för frysen. – Inklusive USB-port  – Automatisk registrering av temperatur i upp till 1 månad – Externt alarm och övervakning via Internet som option – 3 hyllor för kyl- respektive frysskåp – Externt alarm, larm vid hög/låg temperatur, sensorfel, strömavbrott, lågt batteri och hög omgivande temperatur – LED-display och CFC-fritt kylmedium.

HYCD-282, kapacitet kyl / frys: 185 / 97 liter. Inklusive 3 hyllor för kylskåpet och 2 förvaringslådor för frysen.

HYCD-282A, kapacitet kyl / frys: 185 / 97 liter. Inklusive 3 hyllor för kylskåpet och 2 förvaringslådor för frysen. Dörr med glasruta som möjliggör insyn.