Luftprovtagare

Luftprovtagare med hög biologisk effektivitet som används för att detektera förekomst av mikrobiologisk aktivitet i renrum och andra kontrollerade miljöer.

Ninolab utför i egen regi service, kalibrering och validering av EMTEK.
Dessa tjänster utförs av välutbildade och av leverantören certifierade tekniker. Kalibrering och tester utförs enligt förekommande riktlinjer och standarder för fullständig spårbarhet.

Luftprovtagare

Luftprovtagare används för att detektera förekomst av mikrobiologisk aktivitet i renrum och andra kontrollerade miljöer.

EMTEK utvecklar och tillverkar produkter för luftprovtagning för detektering av bakterier och mögel i renrum och andra kritiska miljöer inom bioteknik, läkemedelsindustrin, sjukhus och livsmedelsindustrin.

EMTEKs aktiva luftprovtagare har utformats för att fungera i en rad olika kritiska miljöer som LAF bänkar och andra säkerhetsbänkar, isolatorer, sterilkammare, fyllningslinjer, bulkproduktionsområden, kirurgisk amfiteater och komprimerade luft / gassystem men är även praktiska att använda i nästan vilken miljö som helst. I sortimentet finns både portabla enheter samt kontrollenheter för inkoppling av flera provtagningsmoduler.

P100

EMTEK P100

Portabel luftprovtagare för standard-odlingsplattor 90 mm. Luftflödeshastighet 28.3 eller 100 liter / minut beroende på applikation.

Justerbar höjd på odlingsplattan för optimal biologisk effektivitet. LCD Touch display ger enkelt handhavande. Användaranpassade inställningar av parametrar som luftflöde, provtid, prov ID, plats ID m.m. Datasäkerhet via administration av användare  (21 CFR part 11). Export av data via USB eller skrivare. Lång driftstid för batteriet på minst 10 timmar vid 28.3 liter / minut. Fjärrkontroll ingår. Tillbehör finns tillgängliga för provtagning av tryckluft/gaser, extern provtagning via antistatisk slang, PC-mjukvara för kontroll av en eller flera enheter m.m.

V100

EMTEK_V100_IMG

V100 består av en kontrollenhet till vilken man kan ansluta upp till 4 externa provtagare för standard-odlingsplattor 90 mm.

Luftflödeshastighet 28.3, 50 eller 100 liter / minut beroende på applikation. Provtagare finns i 3 olika utföranden: R2S, RAS och RCG. R2S är en s.k. ”slit-to-agar” provtagare för detektion av aktivitet över tid, RAS är en provtagare för direkt provtagning och RCG är en provtagare för tryckluft/gas. En provtagare kan placeras på ett avstånd av upp till 25 meter. Vid fler provtagare reduceras avståndet mellan provtagare och kontrollenhet. Kontrollenheten V100 har en integrerad skrivare och är utrustad med en stor färg LCD Touch display ger enkelt handhavande. Export av data via Ethernet.