Frågor & svar

Här kanske du finner svaret på din fråga… Gör du inte det så kan du skicka den från exempelvis vår kontaktsida – Kundsupport!

Det vanligaste batteriet har artikelnummer 55816953228 och passar till följande Formafrysar:
709,712, 719, 720CV
803CV, 813CV, 817CV,820CV
902, 905, 906, 907
991, 994, 995
88300V, 88400V, 88500V, 88600V, 88700V
8930086V, 8940086V, 8950086V, 8960086V

Mät djupet och längden invändigt där locken ligger, och ange det i din beställning av innerlock (artikelkod: 558LOCK) tillsammans med modellbeteckning på frysen.
Ange hur många lock du vill beställa till din frys.
Vanligaste djupet ligger på 50,5 cm, och som regel ligger 1 – 3 innerlock i frysen.

Se till att det inte är för varmt i rummet (max ca 25°C) och att kondensorn, om den är luftkyld, är fri från damm, dvs dammsug den regelbundet.

Prova att göra RESET på skåpet enligt manualen, skulle det inte fungera så hör av dig så får en tekniker komma ut och titta på det.

Ja du kan byta själv, VV se manual samt vilket artikelnummer batteriet har till just er modell.

Ibland byter dom modellbeteckning, se manualen för hur du kontrollerar att ditt skåp fortfarande har rätt modellbeteckning, skulle rätt modell vara inlagd så hör av dig så får en tekniker komma ut och titta på skåpet.

Om en frys larmar för Main Battery Expired.
Detta är ett larm man kommer att få var 12:e månad och betyder att man ska kolla om batteriet är ok.
När man gjort det kan man nollställa larmet igen och en ny nedräkning börjar.

På skärmen tryck på ikonen Hjärtat (Health status screen).
Tryck på ikonen i form av en Blixt.
Nästa skärm (Power systems) har en symbol för ett batteri som med gröna streck i (status på batteriet) och bredvid den symbolen finns en rund ikon med 2 pilar i, om man trycker på den så börjar en ny nedräkning.
Det står att batteriet ska bytas (has expired) men man får ett Low Battery Alarm samt man kan se på batteriets status (hur många gröna streck det är) där även batteriets spänning visas.
Om man inte fått ett Low Battery Alarm men batteriet har en spänning under 12,6V bör man byta.

Main Battery expired står det bara för att tillverkaren inte ska bli beskylld för att batteri (backup) funktionen inte fungerar, på grund av att någon inte kollar batteriets kondition utan bara återställer räkneverket.
Batteriet laddas i 16 timmar sedan 8 timmar utan laddning och batteriets status kontrolleras av elektroniken var 24:e timme.

Gällande alla andra frysar så får man bara ett Low Battery Alarm vilket betyder att batteriet är slut och ska bytas.

Lista över förbrukningsartiklar med artikelnummer.  → PDF-Dokument

Nej, du kan teckna ett serviceavtal så kommer en tekniker ut till er en gång per år och vi ombesörjer orderläggningen.

Ja, delv för att vi ska kunna kontrollera garantitid samt att det jobb som utförs på apparaten ska vara spårbart.

Du mailar in på service@ninolab.se där du anger vilket avtal ändringen avser samt de nya kontaktuppgifterna.

Skicka till info@ninolab.se eller via telefon på 08-590 962 60

Vi planerar att öppna för web-handel under året

 Det går inte att mäta pH på så rent vatten eftersom det praktiskt taget inte innehåller några joner. Förvaring av pH-elektroder i renvatten kan vara direkt förödande för elektroden och göra den obrukbar eftersom vattnet vill upprätta jämvikt och drar ut joner från elektroden. Ultrarent vatten anses ha en effekt som neutralt vatten dvs pH 7.

Den ”avdödande” effekten från UV blir snabbt sämre ju längre bort från lampan mikroorganismen befinner sig. I vatten är den bara några mm till cm. ELGA använder alltid UV där vattnet strömmar förbi lampan i en tunn stråle för att exponera mikroorganismen för UV-ljuset så bra som möjligt.

 Vanligtvis används vita plattor till luminiscens för att förstärka signalen och vita eller svarta plattor till fluorescens för att förstärka signalen eller minska bakgrundsbruset. Använd helst inte plattor med genomskinliga väggar till fluorescens eller luminiscens då de kan ge cross-talk mellan brunnarna.

Det vanligaste batteriet har artikelnummer 55816953228 och passar till följande Formafrysar:
709,712, 719, 720CV
803CV, 813CV, 817CV,820CV
902, 905, 906, 907
991, 994, 995
88300V, 88400V, 88500V, 88600V, 88700V
8930086V, 8940086V, 8950086V, 8960086V

Mät djupet och längden invändigt där locken ligger, och ange det i din beställning av innerlock (artikelkod: 558LOCK) tillsammans med modellbeteckning på frysen.
Ange hur många lock du vill beställa till din frys.
Vanligaste djupet ligger på 50,5 cm, och som regel ligger 1 – 3 innerlock i frysen.

Se till att det inte är för varmt i rummet (max ca 25°C) och att kondensorn, om den är luftkyld, är fri från damm, dvs dammsug den regelbundet.

Prova att göra RESET på skåpet enligt manualen, skulle det inte fungera så hör av dig så får en tekniker komma ut och titta på det.

Ja du kan byta själv, VV se manual samt vilket artikelnummer batteriet har till just er modell.

Lista över förbrukningsartiklar med artikelnummer.  → PDF-Dokument

Nej, du kan teckna ett serviceavtal så kommer en tekniker ut till er en gång per år och vi ombesörjer orderläggningen.

Ibland byter dom modellbeteckning, se manualen för hur du kontrollerar att ditt skåp fortfarande har rätt modellbeteckning, skulle rätt modell vara inlagd så hör av dig så får en tekniker komma ut och titta på skåpet.

Ja, delv för att vi ska kunna kontrollera garantitid samt att det jobb som utförs på apparaten ska vara spårbart.

Du mailar in på service@ninolab.se där du anger vilket avtal ändringen avser samt de nya kontaktuppgifterna.

Lista över förbrukningsartiklar med artikelnummer.  → PDF-Dokument

Nej, du kan teckna ett serviceavtal så kommer en tekniker ut till er en gång per år och vi ombesörjer orderläggningen.

Ja, delv för att vi ska kunna kontrollera garantitid samt att det jobb som utförs på apparaten ska vara spårbart.

Du mailar in på service@ninolab.se där du anger vilket avtal ändringen avser samt de nya kontaktuppgifterna.

Skicka till info@ninolab.se eller via telefon på 08-590 962 60

Vi planerar att öppna en under året

Kundsupport

KundSupport
Stäng meny