Värme & Kyla

Värme och kyla har sedan Ninolabs start för över 50 år sedan varit ett fokusområde

Här finner du kyl, frys och kryoutrustning ned till -196 °C samt termostatbad från -100 °C till 400 °C, värmeskåp och ugnar upp till 2000 °C.
Inkubatorer med eller utan kyla eller CO2, aeroba eller anaeroba.
Inom kryoutrustning finner du utrustningar för transport och förvaring i riktigt låga temperaturer ofta lägre än kristalliseringstemperaturen -135 °C med hjälp av flytande kväve – LN2.
Kombinerar du värme och kyla med fukt och eventuellt belysning så får du klimatutrustning för såväl teknisk provning som växtforskning.

Lågtemperturfrysar -40 till -86°C

Ditt fokus är din forskning – vårt fokus är att hålla din provförvaring säker!

Ninolab har sålt och servat lågtemperaturfrysar i mer än 50 år och under dessa år levererat många, många tusen frysar till svenska laboratorier. Under dessa år har vi byggt upp en unik kunskap om lågtemperaturfrysar – i allt från applikations- och användningsområden till vår tekniska kunskap när det gäller service.

Laboratoriekyl och laboratoriefrys

KIRSCH laboratoriekylskåp är robusta, tillförlitliga och skapar optimala förhållanden för att lagra dina känsliga varor. Alla laboratoriefrysar erbjuder automatisk snabb avfrostning och kondensvattenavdunstning. 

Blodkyl och plasmafrys

Alla KIRSCH Blodbankkylskåp ger dig den bästa möjliga möjligheten för lagring blodpåsar. Alla kylskåp är gjorda av ett robust chassi och kraftig isolering Skåpen är lätta att underhålla.

Ismaskiner

ITV Ice Makers
ITV grundades 1981 och är idag ett av de ledande företagen inom produktion av ismaskiner. Produkter utvecklas kontinuerligt och har introducerats på nya marknader och i många olika branscher genom åren. Detta arbete har gjort det möjligt för ITV att positionera sig som ett internationellt känt varumärke som ligger högst upp.

Kryoutrustning

Kryokärl finns för provförvaring, transport av flytande kväve (LN2), påfyllning av andra kärl samt uttag av LN2 till olika analysapparater eller för att lokalt hålla prover kalla på labbänken. Vi har ett brett sortiment som täcker de flesta behoven av kryoutrustning inklusive skyddskläder och handskar samt provförvaringsplast.

Värmeskåp & ugnar

Värmeskåp och ugnar finns ett stort utbud som sträcker sig från enklare värmeskåp för torkning av diskade artiklar till kammarugnar och rörugnar för högtemperaturapplikationersåsom upp till 3000 C i vakuum,  under inert- eller reaktionsgas.

Klimatskåp & klimatrum

Klimatskåp med reglerbar värme och fuktighet används för bl.a. provning och konditionering. Med även reglerbar belysning finns ett stort antal växtodlingsskåp och odlingsrum.

Termostatbad

Laudas produktprogram sträcker sig från små kompakta laboratorietermostatbad till stora och kundanpassade kylsystem med kapacitet över 100kW. Kyl och värmetermostater finnas i en mängd olika storlekar och modeller. De har ett temperaturområde i spannet från minus 100 °C till plus 400 °C.

CO2 Inkubatorer / Inkubatorer

Historiskt har CO2-inkubatorer ofta varit vattenmantlade, vilket har fördelen att ge en jämn temperatur samt en buffert mot temperaturfall vid elavbrott. Nackdelen med detta utförande är att det omöjliggör en automatisk sterilisering av inkubatorn. Dessutom är de besvärliga att flytta och långsamma att starta. Idag kan en inkubator utan vattenmantel ge en lika jämn temperatur som en med, och vem lockas inte av.

Värmeblock / Kondensering

Asynt bildades i juli 2003 med målet att utveckla, leverera och stödja nya, hållbara och nya produkter som är centrala för laboratoriet. Sedan starten har vi utvecklat DrySyn-sortimentet (ett rent, säkert alternativ till oljebad och värmekappar) både för att minska kostnaderna för inköp / bortskaffande av olja och en 35% minskning av energiförbrukningen.

Våra experter

Kåre Rodmalm

Vid frågor om: Kryoutrustning
Försäljning

Ralf Moberg

Vid frågor om: Värmeskåp & ugnar, Inkubatorer, Klimatskåp
Försäljning

Johnny Riise

Vid frågor om: Termostatbad
Försäljning

Chris Ulrici

Vid frågor om: CO2 Inkubatorer
Försäljning

Roger Araskoug

Vid frågor om: Värmeblock /Kondensering
Försäljning

Kundsupport

Vid frågor om: Lågtemperaturfrysar -40 °C till 86°C, Laboratoriekyl & Laboratoriefrys, Ismaskiner, Blodkyl & Plasmafrys, Klimatskåp & Klimatrum
KundSupport