Cellräkning & Cellanalys

Cellräknare spelar en viktig roll inom biomedicinsk forskning och klinisk diagnostik genom att effektivisera kvantifieringen av celler i olika prover. Dessa automatiserade instrument erbjuder ett bekvämt och mer reproducerbart alternativ till manuell cellräkning.

Cellräknare används ofta inom hematologi vid analys av blodceller för att upptäcka patologiska tillstånd som anemi och leukemi. Inom mikrobiologi används de för att bedöma koncentrationen av bakterie- och jästceller. Cellräknare spelar också en avgörande roll inom cellodling, där de säkerställer optimal cellsådd och även övervakar celltillväxten. Deras användningsområden omfattar t.ex. farmaceutisk utveckling, virologi och miljöstudier. Tack vare den tekniska utvecklingen erbjuder moderna cellräknare ökad effektivitet, snabbhet och mångsidighet, vilket öppnar nya möjligheter för cellanalys inom många olika områden.

Ninolab har under många år salufört instrument för cellräkning och cellanalys. Vi har instrument för hel-automatisk, semi-automatisk samt manuell cellanalys

De hel-automatiska systemen kan ta prover från bioreaktorer direkt in till en cellräknare och/eller cellanalysatorer av olika fabrikat. Cellanalysatorerna använder digital bildbehandling för effektiv och snabb provanalys. Bildbehandlingen ger information om bland annat antal levande/döda celler, cellstorlek, morfologi samt cellaggregering. Vi har även analysatorer med inbyggd fluorescens för olika typer av experiment med cellflourescens.

Countstar® Mira BF

Countstar® Mira BF brightfield cellräkning och cellanalys

Baserat på den klassiska Trypan Blå infärgningen använder Countstar® Mira BF-systemet en 5 megapixel CMOS-kamera med en patenterad ”Fixed Focus” optisk bildbehandling. Kameran ställer in sig automatiskt. Optisk zoom med tre förstoringar (5,0x, 6,6x och 8,0x). Tekniken erbjuder en möjlighet att analysera celler och partiklar i storleksområdet 2µm till 180µm. Med ett internt 120GB minne kan man lagra upp till 50 000 analyser. En egenutvecklade mjukvara har utformats som har avancerade algoritmer för celligenkänning. Med Mira BF kan man enkelt och noggrant se resultat som till exempel cellkoncentration, viabilitet, aggregering, sfäriskhet och diameterfördelning i en och samma analys.

Olika adaptrar har utvecklats för analys i olika typer av cellodlingskärl . Se nedan.

Countstar® Rigel

Coutnstar Rigel cellräkning och cellanalys med flouresens

Det digitala mikroskopet Countstar Rigel S2 kombinerar två fluorescens kanaler och bright-field. Det ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och transfektionseffek. De förkonfigurerade analysprotokollen, benämnda BioApps, förenklar analysen och ger ett snabbt svar. BioApps optimeras för analys av primärcellmaterial, perifera blodprover, CAR-T, NK och MSC-celler, som ofta utförs i cellbaserad terapi. Excitationsljus: 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S3 kombinerar tre fluorescenser och en bright-field kanal. Mikroskopet är framtaget för att kombinera ett digitalt mikroskop, en bildcytometer och en cellanalysator i ett enda instrument. Detta applikationsstyrda, kompakta, automatiserade cellbildsystem ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och T / NK-cellförmedlad cytotoxicitet med hjälp av förkonfigurerade biologiska tillämpningar (BioApps). De är utformade för att förenkla rutinlösa celllabbuppgifter, vilket ger dig tid att fokusera på din forskning! Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S5 ökar PE-kanalen på basis av Rigel S3 och kan utföra ett brett spektrum av flervågsfluorescensexperiment, inklusive mätningar av celltäthet och viabilitet, cellapoptos (Annexin V / PI / DAPI), cell transfektionseffektivitet (GFP / RFP / YFP), CD-märkt fenotypning (DAPI / FITC / PE), cellavdödning (Hoechst T33342 / Calcein-AM / PI) och mer. Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP.

Countstar Rigel S6 är en automatiserad bildbaserad cellanalysplattform som kombinerar fördelarna hos ett digitalt fluorescensmikroskop med en 4-kanals cytometer. I kombination med DeNovo FCS Image 6-programvaran erbjuder Rigel S6 en djupanalys av celldata. Countstar Rigel S6 utrustad med 4 fluorescenskanaler, vilket möjliggör 13 olika fluorescenskombinationer, som stöder nästan alla färgämnen vid olika våglängder. Excitationsljus: 480nm, 525nm, 375nm, 620nm; Utsläppsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP, 665LP.

Countstar® Mira FL Plus

Mira FL Plus är en automatisk cellräknare/cellanalysator. Liksom Mira FL arbetar den med både ljusfälts- och fluorescensmikroskopi, men till skillnad från Mira FL behöver Mira FL Plus ingen manuell fokusering av
proverna.

Countstars patenterade ”fixed focus”-teknik gör processen helt automatisk, vilket förenklar rutinmätning av cellkoncentration och viabilitet.
Mira FL Plus är kompatibel med FDA 21 CFR part 11 och instrumentet är validerbart för användning i GMP-miljö.

Countstar® Mira FL Pro

Mira FL Pro är Countstars nya cellräknare/analysator för mikrobiella applikationer. Instrumentet kan detektera objekt i storleksområdet 1-10 μm och ger snabba bestämningar av cellkoncentration och viabilitet för jästceller och olika grampositiva och -negativa bakterier
utan något behov av inkubering.

Mira FL Pro är kompatibel med FDA
21 CFR Part 11 och kan valideras för användning i GMP-miljö.

Countstar® Mira HT

Mira HT (High Throughput) har samma automatiska funktioner som Mira FL Plus men kan laddas med upp till 24 prover åt gången (att jämföra med 5 prover i Mira FL Plus) och även integreras med olika automatiserade system för pipettering, provmanipulering
och hantering av plattor.

Liksom Mira FL Plus är Mira HT kompatibel med FDA 21 CFR part 11 och helt validerbar (IQ/OQ/PQ).

Cedex HiRes

Automatisk cellräkning och cellanalys.

Tar upp till 20 stycken 1mls prov i rack för provkoppar. Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som scannas av en kamera. Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.