Cellräkning & Cellanalys

Ninolab har under många år salufört instrument för cellräkning och cellanalys. Vi har instrument för hel-automatisk, semi-automatisk samt manuell cellanalys

De hel-automatiska systemen kan ta prover från bioreaktorer direkt in till en cellräknare och/eller cellanalysatorer av olika fabrikat. Cellanalysatorerna använder digital bildbehandling för effektiv och snabb provanalys. Bildbehandlingen ger information om bland annat antal levande/döda celler, cellstorlek, morfologi samt cellaggregering. Vi har även analysatorer med inbyggd fluorescens för olika typer av experiment med cellflourescens.

Cedex HiRes

Automatisk cellräkning och cellanalys.

Tar upp till 20 stycken 1mls prov i rack för provkoppar. Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som scannas av en kamera. Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.