Cellräkning & Cellanalys

Ninolab har under många år salufört instrument för cellräkning och cellanalys. Vi har instrument för hel-automatisk, semi-automatisk samt manuell cellanalys

De hel-automatiska systemen kan ta prover från bioreaktorer direkt in till en cellräknare och/eller cellanalysatorer av olika fabrikat. Cellanalysatorerna använder digital bildbehandling för effektiv och snabb provanalys. Bildbehandlingen ger information om bland annat antal levande/döda celler, cellstorlek, morfologi samt cellaggregering. Vi har även analysatorer med inbyggd fluorescens för olika typer av experiment med cellflourescens.

Cedex HiRes

Automatisk cellräkning och cellanalys.

Tar upp till 20 stycken 1mls prov i rack för provkoppar. Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som scannas av en kamera. Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.

Countstar® Altair

Countstar® Altair

Baserat på den klassiska Trypan Blå infärgningen använder Countstar® Altair-systemet en 5 megapixel CMOS-kamera med en patenterad “Fixed Focus” optisk bildbehandling. Kameran ställer in sig automatiskt. En egenutvecklade mjukvara har utformats som har  avancerade algoritmer för celligenkänning. Med Altair kan man enkelt och noggrant se resultat som cellkoncentration, viabilitet, aggregering, sfäriskhet och diameterfördelning i en enda körning.

Countstar® Rigel

Det digitala mikroskopet Countstar Rigel S2 kombinerar två fluorescens kanaler och bright-field. Det ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och transfektionseffek. De förkonfigurerade analysprotokollen, benämnda BioApps, förenklar analysen och ger ett snabbt svar. BioApps optimeras för analys av primärcellmaterial, perifera blodprover, CAR-T, NK och MSC-celler, som ofta utförs i cellbaserad terapi. Excitationsljus: 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S3 kombinerar tre fluorescenser och en bright-field kanal. Mikroskopet är framtaget för att kombinera ett digitalt mikroskop, en bildcytometer och en cellanalysator i ett enda instrument. Detta applikationsstyrda, kompakta, automatiserade cellbildsystem ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och T / NK-cellförmedlad cytotoxicitet med hjälp av förkonfigurerade biologiska tillämpningar (BioApps). De är utformade för att förenkla rutinlösa celllabbuppgifter, vilket ger dig tid att fokusera på din forskning! Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S5 ökar PE-kanalen på basis av Rigel S3 och kan utföra ett brett spektrum av flervågsfluorescensexperiment, inklusive mätningar av celltäthet och viabilitet, cellapoptos (Annexin V / PI / DAPI), cell transfektionseffektivitet (GFP / RFP / YFP), CD-märkt fenotypning (DAPI / FITC / PE), cellavdödning (Hoechst T33342 / Calcein-AM / PI) och mer. Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP.

Countstar Rigel S6 är en automatiserad bildbaserad cellanalysplattform som kombinerar fördelarna hos ett digitalt fluorescensmikroskop med en 4-kanals cytometer. I kombination med DeNovo FCS Image 6-programvaran erbjuder Rigel S6 en djupanalys av celldata. Countstar Rigel S6 utrustad med 4 fluorescenskanaler, vilket möjliggör 13 olika fluorescenskombinationer, som stöder nästan alla färgämnen vid olika våglängder. Excitationsljus: 480nm, 525nm, 375nm, 620nm; Utsläppsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP, 665LP.

Flownamics Seg-Flow

Helautomatisk provtagning och analys av celler från bioreaktorer till cellanalysapparater eller/och cellräknare.

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument. Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer. Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika SCADA-system.
Tillsammans med en uppsättning parallella minibioreaktorer från Applikon (t.ex. den nya 500 ml singleusebioreaktorn Appliflex ST) kan Seg-Flow erbjuda ett automatiserat, integrerat system för processutveckling.