Cellräkning & Cellanalys

Ninolab har under många år salufört instrument för cellräkning och cellanalys. Vi har instrument för hel-automatisk, semi-automatisk samt manuell cellanalys

De hel-automatiska systemen kan ta prover från bioreaktorer direkt in till en cellräknare och/eller cellanalysatorer av olika fabrikat. Cellanalysatorerna använder digital bildbehandling för effektiv och snabb provanalys. Bildbehandlingen ger information om bland annat antal levande/döda celler, cellstorlek, morfologi samt cellaggregering. Vi har även analysatorer med inbyggd fluorescens för olika typer av experiment med cellflourescens.

Cedex HiRes

Automatisk cellräkning och cellanalys.

Tar upp till 20 stycken 1mls prov i rack för provkoppar. Färgar in proverna automatisk med trypanblått. Analysen av provet sker i en kammare som scannas av en kamera. Eventuella blockeringar eller större aggregat kan ses direkt och avhjälpas. Ett avancerat bildbehandlingsprogram ger resultat av cellernas morfologi som celldiameter, kompakthet och aggregering samt antal levande och döda celler. 21 CFR part 11certifierad. Kan valideras med IQ/OQ/PQ.

Countstar® Altair

Countstar® Altair cellräkning och cellanalys

Baserat på den klassiska Trypan Blå infärgningen använder Countstar® Altair-systemet en 5 megapixel CMOS-kamera med en patenterad “Fixed Focus” optisk bildbehandling. Kameran ställer in sig automatiskt. En egenutvecklade mjukvara har utformats som har  avancerade algoritmer för celligenkänning. Med Altair kan man enkelt och noggrant se resultat som cellkoncentration, viabilitet, aggregering, sfäriskhet och diameterfördelning i en enda körning.

Countstar® Rigel

Coutnstar Rigel cellräkning och cellanalys med flouresens

Det digitala mikroskopet Countstar Rigel S2 kombinerar två fluorescens kanaler och bright-field. Det ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och transfektionseffek. De förkonfigurerade analysprotokollen, benämnda BioApps, förenklar analysen och ger ett snabbt svar. BioApps optimeras för analys av primärcellmaterial, perifera blodprover, CAR-T, NK och MSC-celler, som ofta utförs i cellbaserad terapi. Excitationsljus: 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S3 kombinerar tre fluorescenser och en bright-field kanal. Mikroskopet är framtaget för att kombinera ett digitalt mikroskop, en bildcytometer och en cellanalysator i ett enda instrument. Detta applikationsstyrda, kompakta, automatiserade cellbildsystem ger en allt-i-ett-lösning för cellräkning, cellviabilitet och T / NK-cellförmedlad cytotoxicitet med hjälp av förkonfigurerade biologiska tillämpningar (BioApps). De är utformade för att förenkla rutinlösa celllabbuppgifter, vilket ger dig tid att fokusera på din forskning! Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 600LP.

Countstar Rigel S5 ökar PE-kanalen på basis av Rigel S3 och kan utföra ett brett spektrum av flervågsfluorescensexperiment, inklusive mätningar av celltäthet och viabilitet, cellapoptos (Annexin V / PI / DAPI), cell transfektionseffektivitet (GFP / RFP / YFP), CD-märkt fenotypning (DAPI / FITC / PE), cellavdödning (Hoechst T33342 / Calcein-AM / PI) och mer. Excitationsljus: 375 nm, 480 nm, 525 nm; Emissionsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP.

Countstar Rigel S6 är en automatiserad bildbaserad cellanalysplattform som kombinerar fördelarna hos ett digitalt fluorescensmikroskop med en 4-kanals cytometer. I kombination med DeNovo FCS Image 6-programvaran erbjuder Rigel S6 en djupanalys av celldata. Countstar Rigel S6 utrustad med 4 fluorescenskanaler, vilket möjliggör 13 olika fluorescenskombinationer, som stöder nästan alla färgämnen vid olika våglängder. Excitationsljus: 480nm, 525nm, 375nm, 620nm; Utsläppsfilter: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP, 665LP.

Flownamics Seg-Flow

Helautomatisk provtagning och analys av celler från bioreaktorer till cellanalysapparater eller/och cellräknare.

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument. Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer. Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika SCADA-system.
Tillsammans med en uppsättning parallella minibioreaktorer från Applikon (t.ex. den nya 500 ml singleusebioreaktorn Appliflex ST) kan Seg-Flow erbjuda ett automatiserat, integrerat system för processutveckling.

CytoSMART Lux 2

Övervaka era celler var som helst när som helst med CytoSMART.

Ta live bilder av era celler i CO2 inkubatorn med CytoSMART Lux2 utan att cellmaterialet behöver tas ut ur inkubatorn. Enheten arbetar på låg voltnivå och är designad för att klara miljön i en CO2 inkubator.
Lux 2 kan ta bildserier med specifika intervall mellan 5-60 minuter. CytoSMART kan ta bilder från ett brett sortiment av odlingsflaskor och odlingsskålar. I princip från alla typer av transparenta odlingskärl även med mikrofluidiskt chip.

Några applikationer som CytoSMART Lux 2 används till:

 • Celldelning
 • Celltillväxt
 • Cellmigration och sårläkning (scratch assays)
 • Time lapse bilder
 • Chemotaxis
 • Celldifferentiering

CytoSMART Lux 3 FL

Lux3 FL – Fluorescens-bildanalys av dina celler i realtid. Fluorescensmikroskop från cytoSMARTför bildanalys av celler direkt i din inkubator.

Instrumentet har tre kanaler, en för ljusfältsmikroskopi och två för fluorescens (röd och grön). Lux3 FL gör det möjligt att studera cellulära processer i realtid, t.ex cellviabilitet, co-kulturer, hypoxi/oxidativ stress och transfektion.
Lux3 FL kan ta bildserier med specifika intervall mellan 5-60 minuter.

Fördelar

 • Integrerad bildanalys med ljusfält- eller fluorescensmikroskopi för mätning av area eller antal fluorescerande objekt
 • Time lapse-filmer för studier av cellulära processer
 • Mer data genom utökat antal analyserbara variabler
 • Full fjärr-access via internet – cellerna kan övervakas från din PC
 • Litet, bärbart och lättanvänt system
 • Kan användas med mikroplattor, petriskålar, odlingsflaskor och microfluidic chips

CytoSMART Omni

CytoSMART Omni cellanalys

CytoSMART ™ Omni är en automatiserad live-cell-imager som passar in i en standard cellinkubator. Den gör en ljusfältsskanning av vilket cellkultur som helst inom några minuter och ger nästan omedelbar bildanalys av era cellkulturer.
CytoSMART ™ Omni är:

 • Snabbt – Snabbare än någon automatiserad live-cell-imager
 • Flexibelt – Alla typer av transparent odlingsplattor kan skannas
 • Kompakt – Passar in i vilken cellinkubator som helst

Det gör det också möjligt att utföra experiment med adherenta eller icke-adherenta celler, eftersom cellerna är ostörda under hela experimentets varaktighet. Noggrannheten på analysen ökar genom att den totala ytan för varje brunn skannas, istället för att bara ta en bild per brunn som t.ex. med konventionella mikroskop.
Efter varje skanning uppdateras resultaten så att experimentet kan övervakas i nära realtid via CytoSMART ™ Cloud på er smartphone, surfplatta eller dator vart och när ni vill.

Typiska applikationer är:

 • Kvalitetskontroll av cellulturer
 • Celltillväxt
 • Cytotoxicitet
 • Time lapse bilder
 • Cellmigration
 • Kolonidetektering