Mikrovågsinstrument

En teknik med många och varierande användningsområden

Ninolab har Mikrovågsinstrument från CEM för:

  • Organisk- och oorganisk syntes, lågtemperatursyntes, proteinhydrolys m.m.
  • Peptidsyntes
  • Proteinbestämning i olika livsmedel
  • Fetthaltsbestämning i olika livsmedel
  • Muffelugn för processkontroll

Kontakta oss för fri rådgivning

Fett-, och fukthaltsbestämning

Kombination av mikrovågstorkningsteknik och NMR för en direkt och exakt analys av fett och fukt på några minuter. På detta sätt kan man på ett snabbt och noggrant sätt förbättra processen och ändra produkter som ligger utanför specifikationen

Högpresterande NMR-teknik med snabb och tillförlitlig torkningförmåga. Den nya NMR:en är mindre och snabbare och analyserar fett och oljor på bara 8 sekunder. Till skillnad från tekniker som endast mäter fett på ytan av ett prov, så mäter NMR fett på hela provet. Detta ger en korrekt och direkt mätning som du kan lita på. 
Mikrovågsugnssystem som analyserar fasta ämnen och fukt och ger snabba, korrekta resultat utan lösningsmedel eller dyra kalibreringar. Ger dig exakt torkresultat snabbare än någonsin tidigare.

Inaskningsugn med mikrovågsteknik

Kan spara upp till 97% av din normala inaskningstid med hjälp av användandet av mikrovågsteknik

Kan också användas för till exempel: smältning, Burn off,  ”Loss on Ignition”, Residue On Ignition”, högtemperaturreaktioner

Proteinbestämning

Analyssystem för snabb bestämning av total proteinhalt

Patenterat analyssystem med proteininmärkning som mäter endast protein (inte kväve!) så du kan vara säker på att dina resultat är korrekta. Detta system är framförallt tillverkat för analyser inom mejeri och köttindustri.

Uppslutning, extraktion och organisk syntes

Med mikrovågsteknik kan extremt svåra material lösas upp till klar vätska för att sedan introduceras i analysintrument för analys av t ex ingående metaller

Dessa ugnar används också inom organisk syntes där mikrovågorna inte bara står för en, ibland, högre reaktionstemperatur utan verkar också intramolekylärt och kan driva reaktioner till mycket höga utbyten.
Utbyten som normalt sett inte kan nås med traditionell uppvärmning och reaktion. 
CEM har några grundplattformar av mikrovågssystem som kan användas inom dessa områden, ofta med endast mindre modifieringar

Peptidsyntes

Automatiserad mikrovågsassisterad peptidsyntes

4 minuters cykeltid och 90% lösningsmedelreduktion. Systemet baeras på High Efficiency Solid Phase Peptide synthesis (HE-SPPS) och deprotection och decoupling med mikrovågsteknik. Systemet arbetar i 0.005 – 5 mmol skala. Som tillbehör finns nu även ett automatiserat kylvningsinstrumnet

Extraktionssystem

Automatiserat extraktionssystem

EDGE är ett automatiserat extraktionssystem. Snabbare än Soxhlet, mer automatiserat än QuEChERS och sparar mycket mer lösningsmedel och pengar än andra extraktionssystem.
Extraherar ett stort spektra av prover och provmängder mer än tre gånger snabbare än andra instrument för trycksatt vätskeextraktion. Inklusive filtrering, kylning och tvättar. EDGE har revolutionerat extraktionsprocessen för provpreparering!

  • Snabbaste tillgängliga teknik
  • Provhållarna kan enkelt sättas ihop och tas snabbt isär för rengöring (Q-cup)
  • Upptar minimal bänkyta på laboratoriet
  • Teknologi med obegränsade applikationer
  • Minimal lösningsmedelsåtgång

Rådgivning

För rådgivning om mikrovågsinstrumenter till ert laboratorium fyll i era kontaktuppgifter och lämna information om era behov så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Ralf Moberg
Produktspecialist